english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Rendszerváltás - Befejezetlen program

beszélgetés-sorozat

Első alkalom:

2012. március 12. hétfő 18:00-21:00
Helyszín: KIRÁLY 102, Budapest 1068, Király utca 102., 1. emelet

Meghívott hozzászólók: Gagyi Ágnes, társadalomkutató és Sugár János, képzőművész
Moderátor: László Zsuzsa (tranzit .hu), Nagy Kristóf (TEK), Németh Bálint (TEK)
Látványterv
: SZ.A.F - Szájjal és Aggyal Festők Világszövetsége


A tranzit.hu - a Társadalomelméleti Kollégiummal együttműködésben - - beszélgetés-sorozatot indít új helyszínén, a KIRÁLY 102-ben. A sorozat a művészeti szereplők a nyilvánosság formálásában betöltött lehetséges szerepeire kérdez rá, különböző országok, szakterületek, és generációk képviselőinek párbeszédbe állításával. Szeretnénk létrehozni egy olyan közösségi teret, ahol a kurátori tudást és a művészeti gondolkodást aktuális közügyek megvitatásának és közösség-formáló állásfoglalások megfogalmazásának szolgálatába lehet állítani.

Az első évad témája a rendszerváltás, az értelmiség és a művészeti gondolkodás szerepe a '80as évek ellenzéki-alternatív társadalmi mozgalmaiban a 2010-es évek fordulójának válságperspektívájából. A témafelvetés kerete egy hosszú távú nemzetközi együttműködés, mely során közép-európai partnerintézményekkel a posztkolonialista és posztkommunista diskurzusok feltáratlan összefüggéseit kutatjuk.

A beszélgetéseken szeretnénk felidézni:
- azoknak az eseményeknek a kollektív erőterét, melyekben az ellenzéki értelmiség kritikai tevékenysége politikai aktivitássá vált;
- azokat a történelmi fordulópontokat, mikor a második nyilvánosság elsődlegessé lépett elő;
- azt a történelmi nullpontot, mikor a "bármi lehetséges" és a "mindenkinek van beleszólása" utópiája pillanatnyi realitássá vált;
- és azt, hogy mikor, hogyan és miért siklott félre a konszenzus-alapú társadalmi megújulás, az önszerveződő kezdeményezések és kritikai értelmiség intézményesülése.

Arra is rákérdezünk, hogy az új generáció archeológiai, illetve aktivista nézőpontja hogyan tudja feldolgozni az előző nemzedékek utópiáit, kudarcait, illúzióit, traumáit, nosztalgiáját és válságát. Szükséges és, lehetséges-e a rendszerváltás programjának befejezése, újrafogalmazása, akár egy új rendszerváltás?

Az első beszélgetésen dokumentumok közös megtekintése alapján vitatjuk meg az értelmiségi és ellenzéki szerep válságát és az alulról szerveződő oktatási és kritikai kezdeményezések lehetőségeit a rendszerváltás előtt és után. Szó lesz a disszidens pozíciókról, az Indigó Csoportról, a Gyorskultúráról, repülőegyetemekről, a Magyar Október Pártról, diákforradalmakról, kulturális politikai víziókról, civil aktivizmus, a politikai szerepvállalás és a kulturális ipar összefüggéseiről

A beszélgetés-sorozatot egy körkérdéssel készítjük elő, melyet különböző szakterületek és generációk meghatározó képviselőinek küldünk el. A körkérdés célja egy különböző értelmiségi körökön átívelő közös referencia-hálózat létrehozása, mely során hasonló projektekkel és kutatásokkal is szeretnénk kapcsolatba kerülni. A válaszokat, reakciókat, valamint a beszélgetésen érintett témák dokumentumait a projekt weboldalán
A dokumentumokat hétfőtől péntekig 11-15 óráig vagy előre egyeztetett időpontban a beszélgetés után is meg lehet tekinteni.Kép: Sugár János: Gyorskultúra szórólap, 1985, hátoldal, papír, tus, ceruza, 21,5 x 30 cm