english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Nyilvános előadás és kiállítás megnyitó a Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola keretében , a tranzit. hu új helyszínén a KIRÁLY 102-ben.

Időpont:
2012. május 11., 18 óra

Helyszín:
KIRÁLY 102, 1068 Budapest, Király u 102, I. em. 1.


Walter Benjamin előadása
A művészet lebontása

A neves teoretikus, Walter Benjamin előadása a művészet és a művészeti intézményének létrejöttéről szól. Azt tárgyalja, hogy bizonyos, a művészethez kapcsolatható jelenségek - múzeumok, galériák, kiállítások, művészek és műtárgyak - honnan erednek és hogyan fejlődtek az elmúlt ötszáz évben. Felfogásában a művészet nem egy univerzális kategória vagy olyasmi, ami minden kultúrára jellemző, hanem egy specifikus elgondolás, amely Nyugaton jelent meg a Felvilágosodásnak nevezett korszak idején.


Goran Djordjevic
A művészet ellen

Az 1980-as belgrádi kiállítás rekonstrukciójának megnyitója


Goran Djordjevic az 1970-es évek elején jelent meg a művészeti életben a belgrádi konceptualizmus úgynevezett „analitikus irányzatának” egyik képviselőjeként. 1979-ben érdeklődése teljesen a másolási projektek (a modern művészet ikonikus eredeti műveinek másolatai, értéktelen amatőr festmények sokszorosítása, giccses reprodukciók másolatainak festése) felé fordult. Ezt 1985-ig folytatta, amikor befejezte saját nevén folytatott alkotói tevékenységét.

A művészet ellen című kiállításra 1980-ban az SKC galériájában került sor egy évvel azután, hogy Djordjevic A művészek nemzetközi sztrájkja címmel felhívást intézett „a művészek a művészeti rendszer általi töretlen elnyomása és a munkájuk eredményétől való elidegenítés ellen”, melyben azt javasolta, hogy nemzetközi szinten, radikálisan szüntessék be a művészeti termelést.

A művészet ellen című kiállítás az alábbi kijelentéssel nyílt meg:
„A műalkotás – sok egyéb mellett – egy bizonyos viszonyulást fejez ki a művészethez. A kiállításon bemutatott művek nem műalkotások, hanem csupán a művészethez való viszonyulások. Pontosabban szólva a művészettel szemben megfogalmazott viszonyulások. Azt gondolom, itt az ideje, hogy letépjük a művészet szabadságának és humanizmusának púderes álarcát, és felfedjük a valódi arcát – a hűséges és alázatos szolga arcát.”

A művészet ellen az egyik első konceptuális kiállítás (azaz kiállítás formájában kifejezett művészeti állásfoglalás) volt az akkori Jugoszláviában. A kiállítás Djordjevic első „radikális másolás” projektje, amely azon az elképzelésen alapul, hogy a másolat nagyobb jelentőségre tehet szert, mint maga az eredeti, hiszen tartalmazza mindazt a vizuális információt, ami az eredetiben megjelenik, de arra a történetre is rámutat, amelyhez az eredeti tartozik, és amely által az létrejött.

A kiállítást először 2011-ben mutatták be újra az eredeti helyszínen, az SKC Galériában, A művészet ellen – Goran Djordjevic: Másolatok 1979–1985 című retrospektív kiállítás részeként Branislav Dimitrijević, Dejan Sretenović és Jelena Vesić kurátorok és a belgrádi Kortárs Művészeti Múzeum szervezésében.

Meghosszabított jelentkezési határidő a szabadiskolai szemináriumra: 2012. május 8.

További információ a honlapon:
http://hu.tranzit.org/hu/szabadiskola/0/2012-04-19/muveszet-lebontasa-jelena-vesic


Kép: La Biennale di Venezia 54th International Art Exhibition ILLUMInazioni – ILLUMInations