english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Rendszerváltás - befejezetlen program

beszélgetés-sorozat

Második alkalom: MAJAKOVSZKIJ 102
2012. június 1. péntek 18:00-21:00
Budapest 1068, Király utca 102., 1. emelet

Meghívott hozzászólók: K. Horváth Zsolt, társadalomkutató és Vári György, irodalomkritikus
Beszélgetőtársak: László Zsuzsa, Süvecz Emese (tranzit .hu)
Látvány: SZAFA tranzit. hu 2012-ben beszélgetés-sorozatot indított új helyszínén, a KIRÁLY 102-ben. A sorozat a művészeti szereplők a nyilvánosság formálásában betöltött lehetséges szerepeire kérdez rá, különböző országok, szakterületek, és generációk képviselőinek párbeszédbe állításával. Szeretnénk létrehozni egy olyan közösségi teret, ahol a kurátori megközelítést és a művészeti gondolkodást aktuális közügyek megvitatásának és közösség-formáló állásfoglalások megfogalmazásának
szolgálatába lehet állítani. Az első évad a rendszerváltás, az értelmiség és a művészeti gondolkodás szerepét vizsgálja a 80as évek ellenzéki-alternatív társadalmi mozgalmaiban a 2010-es évek fordulójának válságperspektívájából.

A következő beszélgetésen újra nekifutunk néhány, az előző alkalommal is felmerült témának, mint a kelet-európai értelmiség sajátos társadalmi szerepe. Esettanulmányok segítségével felidézzük és megvitatjuk a 68-as ellenzéki értelmiség szerepválságát és az államkapitalizmusból a globális kapitalizmusba való átmenet ellentmondásait a rendszerváltást övező máig lezáratlan gazdasági, ideológiai és esztétikai vitákkal összefüggésben. A különböző szempontok vizsgálatához egyik kiindulópontunk Konrád György és Szelényi Iván legendás szociológiai tanulmánya, Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz, melyet hivatalosan csak a rendszerváltáskor, 15 évvel befejezése után adtak ki Magyarországon, és azóta is számos újraértelmezésen ment keresztül.

Az est során a SZAF (Szájjal és Aggyal Festők Világszövetsége) közreműködésével a helyszínünk nevét KIRÁLY 102-ről, MAJAKOVSZKIJ 102-re változtatjuk, ezzel a gesztussal kinyilvánítva elkötelezettségünket a rendszerváltás és azt az megelőző évtizedek örökségével való szembenézésre, és kritikai vizsgálatára.Kép: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz angol nyelvű kiadásának borítója, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1979Related
Rendszerváltás - Befejezetlen program

External Links
A projekt weboldala