english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

A nép a rezsim bukását követeli

El-Hasszan Róza képzőművesz és Shadi szíriai aktivista bemutatója a tranzit. hu nyitott irodájában, a Majakovszkij 102-ben.

"A nép a rezsim bukását követeli"*
*A szír tüntetők szlogenje

Időpont: 2012. július 10-én 18 órától beszélgetés, 20 órától kiállítás megnyitó.

Helyszín: Majakovszkij 102, 1068, Bp. Király u. 102. 1/1. tranzit.hu

A beszélgetés résztvevői:
El-Hasszan Róza, Szenderák Tamás, szociológus-arabista, Hegyi Dóra, kurátor és a jelenlevők.

El-Hasszan Róza aktívan követi a szíriai forradalom eseményeit. Aktivistákkal és civilekkel információkat cserélnek egymással az egyre súlyosbodó szíriai helyzettel kapcsolatban. Szíriában, 2011 óta több mint tízezer civil vesztette életét az ellenzéki mozgalmakban. A 2011-ben elindult arab forradalmak felkavarták a világot.

Az imperializmus alkonyán, a hidegháború során kialakult különböző, javarészt szekuláris, autoriter rendszerek, melyek a demokratikus törekvésekkel szemben, a régiós stabilitás elvére épültek, jelenlegi formájukban széthasadni látszanak. A modern világ vívmányai, az írástudás növekedése, az információs források növekvő elérhetősége egy új generációt nevelt ki, amelyik nem hajlandó tovább elviselni, a nyugatias, zárt elitek hatalmi pozícióit és korrupcióját, a beláthatatlan munkanélküliséget, a tömegek nyomorgását.

A világ ugyanakkor távolról nézi a konfliktusokat, a beavatkozások sokszor nem a demokratikus értékek védelmében, hanem politikai és hatalmi érdekek mentén történnek. Úgy tűnik, hogy a világpolitika döntéshozóinak nem feltétlen érdeke a régió demokratizálódása. A legkülönbözőbb civil kezdeményezések, aktivista csoportok állnak ki a szabadság mellett saját és családjuk biztonságát nem kímélve.

Hova jutnak el ezek a hangok? Milyen kapcsolattartást és információ-megosztást tesz lehetővé az internet? Jobban működik-e ezáltal a nemzetközi civil és politikai szolidaritás?

Ha optimistán azt reméljük, hogy a szíriai diktatúra, a vérontás és a káosz minél hamarabb véget ér, szembe kell nézni azzal, hogy mi fog történni a változások után. A régióban a legnehezebb kérdések az egyes autokratikus vezetők megdöntése után merülnek fel. Ezen társadalmak nagy részét átszövik a vallási, etnikai kötelékrendszerek, amelyek hatása, a legtöbb országban a mai napig komoly jelentőséggel bír.
Kérdéses, hogy a súlyosan eladósodott, gazdasági függőségben levő országokban kialakult rendszerbuktató törekvések, képesek lesznek-e az adott közösség demokratikus eszközökkel történő összefogására.

A Majakovszkij 102-ben 2012. július 10-től augusztus végéig El-Hasszan Róza az Arab tavasz kapcsán létrejött műtárgyai - szobrok és rajzok- lesznek láthatóak és a több mint egy éve tartó szír forradalom civil megmozdulásainak dokumentumai (interjúk, független média hírek, szolidaritásra felhívó akciók) El-Hasszan Róza és szíriai aktivista barátai válogatásában.


Kép: El-Hasszan Róza: Nő szivárványkönnyekkel - Rajz a "Szír
sorozatból" , 2011