english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

A tranzit.hu bemutatja: Architekturális művészet az NDK-ban – az élet és művészet stratégiája

Anja Jackes nyilvános előadása a Patterns Lectures keretében

Időpont: 2012. november 26, 18 óra
Helyszín: Majakovszkj 102, a tranzit. hu nyitott irodája (1068 Budapest, Király u 102.)Az Erste Foundation kezdeményezésére megvalósuló Patterns Lectures új egyetemi kurzusok létrejöttét teszi lehetővé a művészettörténet, kultúraelmélet, kultúratudomány területén Közép és Délkelet-Európában. „A 'szocreál' művészettörténeti formanyelv átöröklődésének és transzformációinak vizsgálata a kortárs magyar képzőművészetben – komparatív-kritikai áttekintés” című Patterns-kurzus, melynek helyszíne a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-Elmélet Tanszéke, betekintést kíván nyújtani a szocialista realizmus történetébe, a korszak meghatározó kulturális, vizuális paradigmáinak tekinti át, majd a kortársi jelenségekre fókuszál. Szemináriumvezető: Nagy Edina


Anja Jackes művészettörténész, régész, jelenleg a paderborni egyetem materiális és immateriális kulturális örökségvédelmi (UNESCO) intézetének kurátora tartja a szeminárium első előadását Architekturális művészet az NDK-ban – az élet és művészet stratégiája címmel

Architekturális művészet az NDK-ban – az élet és művészet stratégiája

Az állam megbízásából az NDK-ban számtalan építészet-alapú műalkotás született, melyeket megtalálunk a középületeken, utcákon, köztereken. E séma segítségével az állam javítani kívánta a művészet megítélését a nyilvánosság, a nép szemében, így hidalva át „a művészet és az emberek között meglévő űrt”. Ugyanakkor a rendszer ideológusai különösen az 1960-as évektől kezdődően egy olyan stratégiát dolgoztak ki, amely az új szocialista ember számára anyagi és immateriális keretet biztosított. E stratégia alapját a környezeti (environmental) design innovatív integrált koncepciója képezte, melynek lényeges eleme volt a művészet. E kontextusban a művészet ideológiai hordozóként szolgált, a rendszer számára fontos tartalmakat kommunikálta a szocialista életmód megszületésének elősegítése érdekében. Az előadás áttekintést nyújt a köztéri építészet-alapú művészet fejlődésének meghatározó állomásairól, különös tekintettel a monumentális murális alkotásokra.

Kép: Max Linger A köztársaság építése, 1950-1953, falkép, részlet, az NDK volt kormányzati épülete

Fotó: Manfred Brückels