english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Emlékmű az átalakulásnak- Töredék 6- A Munka napja

kiállítás

Emlékmű az átalakulásnak (Monument to transformation) projekt

Az Emlékmű az átalakulásnak projekt az egyéni, társadalmi és politikai átmenet folyamataira vonatkozó tudás és tapasztalat művészi feldolgozására fókuszál.
Az elsődleges cél, hogy a cseh társadalomban 1989 és 2009 bekövetkezett változásokat művészi és elméleti-művészi közvetítők segítségével értelmezzük. A változások alatt az „átalakulás folyamatát” értjük, ahogy a közép és kelet-európai volt posztkommunista államok politikai és társadalmi változásait nevezik.
A projekt célja, hogy a földrajzilag és kronológiailag meghatározó helyi változásokat az átalakulás folyamatainak kontextusába helyezze azokban az országokban, ahol a változás hasonló folyamatai mentek vagy mennek végbe, általánosságban pedig annak a jelenségnek a kontextusába, ahogyan az emberi társadalmakban a környezet átalakulásai és a világ értelmezési módjának változásai végbe mennek.
A projekt csúcspontja egy kiállítás lesz Emlékmű az átalakulásnak 1989-1968-2009 címmel 2009-ben, amely a prágai Városi Galériában, és a brüni Művészetek Házában kerül megrendezésre. A kiállítást három kerekasztal-beszélgetésből álló sorozat és egy kiadvány követi, amely a két és fél év kiállításait, beszélgetéseit, műalkotásait, szövegeit, eseményeit összegzi.

Az általunk is személyesen tapasztalt változásokról szóló vitához egy olyan művészeti és művészetelméleti médium létrehozásával szeretnénk hozzájárulni, amely a poszt-kommunista országokban jelenleg zajló folyamatokra vonatkozó elképzelések alternatíváját kínálja. Számunkra a legfontosabb közönség elsősorban a hazai kulturális közeg, mivel nekik az „átalakulás” az élet természetes része, ezt pedig a széles nemzetközi közönség követi.
Az egyik intellektuális célunk, hogy újradefiniáljuk a létező geopolitikai elhatárolást az átalakulásra vonatkozó inkább egzisztenciális és kevésbé geopolitikai tapasztalatok javára. Az Emlékmű az átalakulásnak projekt az átalakulás tapasztalatát követi nyomon olyan országokban, mint az úgynevezett volt Keleti Blokk, Spanyolország, Görögország, Portugália, Uruguay, Délkelet-Ázsia, néha előre nem látott közelségből.External Links
A projekt honlapja