english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Typopass - Kritikai design és konceptuális tipográfia

kiállítás

Text Information/
Picture Gallery/

A huszadik század elején a modernista mozgalmakban jelent meg először a design utópisztikus megközelítése, mely megkérdőjelezte a design díszítő funkcióját társadalmi és politikai célok szolgálatába állítva a tervezést. A modernista design grafikai megoldásai idővel az elegancia és professzionalizmus stíluselemeivé váltak. A 60-as 70-es években megjelent az antidesign; a kritikai attitűd, és az underground szellemiség kifejezőeszközeként egyre többen szándékoltan amatőr, barkács megoldásokhoz fordultak. Mára pedig az eredetileg politikai és társadalmi elkötelezettségből létrehozott design-megoldások szabadon felcserélhető stíluselemekké, marketing-eszközökké váltak, így a kritikai megközelítés a különböző vizuális nyelvek politikai dekódolásával és reflektált használatával juthat érvényre.

A projekt fókuszában a tipográfia áll, egy olyan vizuális nyelv, mely mind a design mind a képzőművészet területén értelmezhető. A kiállításon történeti és kortárs művek, projektek és kiadványok szerepelnek a design és a képzőművészet határterületéről három altéma köré csoportosítva: tipográfiai utópiák, antidesign, szubverzív design.

Tipográfiai utópiák
Bár a design és a tipográfia társadalomformáló politikai potenciáljába vetett hit elsősorban a konstruktivizmus történetileg behatárolt területén jelent meg, a "tipográfia, mint világ-konstruáló rendszer" megközelítést neo-avantgárd és kortárs művészeti projektek is tematizálják.

Anti- és parellel design
A tipográfia nullpontja a kézírás, vagy az írógéppel írt szöveg. A fénymásolt, tűzőgéppel összetűzött kiadványok nem pusztán kényszermegoldásként jelennek meg a kelet-európai neo-avantgárd művészek és szamizdat-kiadók tevékenységében, hanem az intézményeket képviselő "jó ízlés" és professzionalizmus elleni lázadásként mind politikai mind művészetszociológiai, műkereskedelmi értelemben vett ellenzékiség rekvizitumaként.

Szubverzív design
Új vizuális nyelvek létrehozása mellett a kritikai design másik fontos eszköze a vizuális kultúra jelenségeinek, az esztétizált politikai fogásoknak reflektált kisajátítása, dekódolása, dekonstrukciója.

A háromrészes kiállítást szakmai programok kísérik:
A Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola őszi szemináriuma a Typopass - Kritikai design és konceptuális tipográfia kiállításhoz kapcsolódik.

2009. október 14, 15-18 óra, Dorottya Galéria
Société Réaliste
19?9 - szeminárium
Az szeminárium keretében a magyar alkotmánymódosítások tipográfiájának újragondolása a résztvevőkkel. Bővebb információk a Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola link alatt.

Október 14. 18:00, Dorottya Galéria
Société Réaliste
Glifek és rétegek - előadás


Október 15. 18:00, Dorottya Galéria
Helvetica (rendezte: Gary Hustwit) - vetítés
bevezeti: Orosz Márton, tipográfus, művészettörténész
A Helvetica egy 80 perces független film a tipográfiáról, a grafikai designról és a globális vizuális kultúráról. Egyetlen betűtípus kialakulását vizsgálja (amely 2007-ben ünnepelte ötvenéves születésnapját) abban a tágabb összefüggésben, hogy a betűk hogyan hatnak az életünkre.

Előadások
2009. október 22, 17:00 Platán Galéria
Branka Stipancić - művészettörténész, Zágráb: Mladen Stilinović és más művészkönyvek
Piotr Rypson - művészettörténész, Varsó: A nyomdán kívül - független lengyel művészkiadványok
Perneczky Géza - művészettörténész, Köln: Művészkiadványok az undergound és az avantgárd határán

Az első két előadás angol nyelvű, a harmadik magyar nyelvű.

Együttműködő partnerek: Artpool - Művészetkutató Központ, Labor, Lengyel Intézet, Magyar Nemzeti Galéria, Pesti Műhely - Fajó János, Petőfi Irodalmi Múzeum - Kassák Múzeum, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Sára Ernő, Somogyi Krisztina

Támogatók: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Nemzeti Kulturális Alap, Budapesti Őszi Fesztivál

A Typopass – kritikai design és konceptuális tipográfia kiállítás és programsorozat az Európai Unió Kultúra 2007 keretprogramja által támogatott Art Always Has Its Consequences nemzetközi projekt része.

Related
19?9 - a Société Réaliste szemináriuma

External Links
Köztesi idő
Art always projekt
Flickr album