english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Katalizátor-díj 2011

Idén másodszorra kerül átadásra a tranzit. hu által alapított Katalizátor-díj.

A díj olyan személyeket, projekteket, kezdeményezéseket kíván értékelni, amelyek közvetve vagy közvetlenül hatással vannak a kortárs képzőművészeti élet működésére – progresszív tartalmi vagy formai megoldásokkal járulnak hozzá a művészet bemutatásához, megvitatásához és közvetítéséhez. A díj egyaránt értékeli az intézményi háttér vagy támogatás nélkül létrejövő, illetve intézményes kereteken belül megszülető progresszív kezdeményezéseket. Hogy miben áll ez a progresszió, előre nem meghatározott, mivel e lényegi kérdés a tranzit. hu szándéka szerint folyamatos szakmai vita tárgyát képzi. A Katalizátor-díj célja, hogy erősödjön az inspiráló művészeti kezdeményezések megbecsülése, illetve ennek kollektív jellege. A díjazás ily módon az elismerés társadalmi gyakorlatát kívánja ösztönözni, célja nem pusztán a presztízsteremtés. Azaz, a Katalizátor-díj a díjazás keretét és intézményét eszközként, nem célként használja.

2011-ben a tranzit.hu két kategóriában hirdeti meg a Katalizátor-díjat:

1. motor (hosszú távon aktív, de mindenképpen katalizátorként működő vagy egykoron működött kezdeményezések);
2. újdonság (a közelmúlt katalizátornak tekintett kezdeményezései)

Jelölés és további információ a Katalizátor-díj blogon

A mindenki számára nyílt jelölés 2011. november 30,. 24:00-ig tart.

A Katalizátor-díj díjazottjai egyenként 500.000 Ft díjazásban és egy művész által tervezett díjban részesülnek.

A zsűri tagjai:

El-Hassan Róza, képzőművész
Gagyi Ágnes, társadalomkutató
Hegyi Dóra, kurátor
Sőrés Zsolt, vizuális költő
Szoboszlai János, kurátor
Turai Hedvig, művészettörténész
Jelena Vesic, kurátor (Belgrád)

Díjkiosztó: 2011. december 5., FUGA Budapesti Építészeti Központ

A 2011-es Katalizátor-díj díjazottjai


A Motor kategória díjazottja a Krétakör, az Újdonság kategóriában a Nemzeti Művészetért Alapítvány NMA Napidíj c. projektjét értékelte a szakmai zsűri. Komoróczky Tamás Golden Gólem-díja és a Strassz női képzőművész-zenekar exkluzív ajándékszáma mellett a díjazottak 500-500 ezer forintos pénzjutalomban részesültek.

A Katalizátor –díj zsűrije ebben az évben olyan projekteket kívánt díjazni, amelyek amellett, hogy releváns kérdéseket vetnek fel, határozottan állást is foglalnak a kortárs művészet aktuális társadalmi kontextusával kapcsolatban.

A Krétakörnek odaítélt díjat a zsűri így indokolta: „ A Krétakör szakmai megújulása pozitív példa arra, hogyan képes egy kortárs művészeti projekt reagálni a megváltozott társadalmi, politikai környezetre. Modell értékű azonban abból a szempontból is, ahogy a művész-értelmiségi szerepet tudatosan felvállalja. A Krétakör a színházakat sújtó intézményi, személyi és financiális kérdésekből kiindulva egy komplex kultúrpolitikai átalakulást sürget, amely átalakulás a zsűri megítélése szerint nem csupán a színház, hanem a többi művészeti ág, így a képzőművészet területén is elengedhetetlen.”

Az Újdonság kategóriában a Nemzeti Művészetért Alapítvány (NMA) az NMA Napidíj c. kortárs művészeti projektet díjazta, mellyel kapcsolatban a zsűri a következőeket mondta el: „Az NMA Napidíj a díjazás társadalmi gyakorlatát ironikusan és könnyedén kritizálja. A gesztus mégis több mint vicc; a napidíj köré olyan közösség épül, amely átdefiniálja a kortárs kultúrában és művészetben való részvétel és a társadalmi értékhierarchia fogalmát. Az NMA Napidíj a kortárs képzőművészet jelenlegi pozíciójának egyszerre szimptómája és kritikája.”
Fotók az eseményről a tranzit. hu Facebook oldalán


Kép: Komoróczky Tamás: Golden Gólem-díj, 2011External Links
Katalizátor-díj blog

Szöveges és képes beszámoló a díjátadó eseményről a Tranzitblogon