english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

A tranzit.hu újra a Bánkitó Fesztiválon

performatív installáció

A Pseudo Race group (Bajusz Orsolya, Bogyó Virág, Hódi Csilla):

LIBERAGILITY


című művészeti projektje a Bánkitó Fesztiválon, 2012. július 20-22.

A tranzit. hu kortárs képzőművészeti egyesület idén másodszorra szerepel a zsidó ifjúsági szervezet, a Marom Klub Egyesület kezdeményezéséből létrejövő rendhagyó nyári fesztiválon, a Nógrád megyei településen, Bánkon, a Bánkitó Fesztiválon.


A 2012-es Bánkitó Fesztiválon , többek között a Hallgatói Hálózat Szabadegyetemén, vagy például a Törvényhozói színház alkalmával különösen nagy hangsúly esik az olyan témákra, mint a részvétel, a cselekvés, a társadalmi aktivizmus, a közeg felrázása, illetve a generációváltás. Ehhez kapcsolódva, idén a tranzit hu a Pseudo Race groupot (Bajusz Orsolya, Bogyó Virág, Hódi Csilla) kérte föl arra, hogy valósítsanak meg egy kevésbé műtárgy központú, performatív jellegű, a részvételre irányuló művészeti projektet.

A Pseudo Race group , azaz általánosabb, gyűjtő nevükön a P.R. csoport (P.R. group), egy fiatal művészekből álló, folyamatosan formálódó csoport. Két alapító tagja, Bogyó Virág és Hódi Csilla , a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatói, 2010 óta dolgoznak együtt P.R csoportként. A csoport azonban minden egyes munkája, akciója során új tagokkal bővül ki, és egyúttal a P.R. monogram feloldása is, „kontextus-specifikusan”, projektről projektre változik. Munkájuk során a P.R. csoport az aktuális társadalmi problémákra, diskurzusokra, kulturális tradíciókra reagál: humoros, ironikus és figyelemfelhívó akcióival avatkozik be a nyilvános, társadalmi térbe, illetve ajánl erre szellemes megoldásokat. Eddig olyan témákat érintettek, mint például a prostitúció (Pax Romana group: Obszcén, 2011), a hatalom, a felügyelet, a diplomácia illetve ezek határsértései (Permanent Resident group: RAINBOW TOURS - Csoportos labdajáték-határátlépések, 2011), vallási és állami hagyományok (Patriot Riders group: Szent István király, 2011), a hajléktalanok magyarországi helyzete (Poverty Riots group: Trashy Advent! 2011). A 2012-es Bánkitó Fesztiválon megvalósuló projektjéhez, a LIBERAGILITYhez a P.R. csoport Pseudo Race grouppá alakult, amely során Bajusz Orsolyával, a jelenleg Londonban élő fiatal művésszel működik együtt. Bajusz Orsolya először a glasgow-i Művészeti Iskolában, majd a bécsi Iparművészeti Egyetemen tanult. Mozgóképpel foglalkozik, illetve performatív installációkat, diszkurzív eseményeket valósít meg a Glasgow-ban élő művésszel, Laura Yuile-lel együtt. Művészeti akcióikhoz, művész-kurátorokként Yuile-lel a kapitalista elveket, a szolgáltatási gazdaság kereteit, a fogyasztói társdalom mechanizmusait sajátítják ki. Műveikben, iróniától nem mentesen kérdeznek rá, többek között a neoliberalizmusra, a munkára, az etikára, vagy a szakképzettségből fakadó tudásra.

A Pseudo Race group Bánkon, a Tószínpad melletti téren valósítja meg LIBERAGILITY című performatív művészet installációját, egy szellemi és fizikai akadálypályát a jelentkezők liberálisnak vélt készségeik és eszméik tesztelésére. Az ability park, a lovas díjugratáshoz hasonló kutyás sport, az agility, valamint a különböző oktató célzatú játékok formáját kisajátítva a LIBERAGILITY a különböző liberális értékekről vet fel kérdéseket, játékos formában: az egalitarianizmusról, a szólásszabadságról, a toleranciáról, a szolidaritásról, a önrendelkezésről – mindezt a művészek saját élettapasztalataira épülve, illetve a hazai, aktuális társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális helyzet perspektívájából szemlélve. Az akadálypálya játékosai szembesülhetnek például toleranciájuk fokával; vagy a játékszabályok és a lehetséges választások közötti feszültség, illetve ellentmondás arra késztetheti a résztvevőket, hogy a saját magukról alkotott képüket is megvizsgálják. A pálya működtetésében, az egyes akadályok „játékmestereiként” önkéntesek segédkeznek. A projekt kapcsán egy rövid videó-interjúsorozatot is készítettünk (ld. a tranzit.hu vimeo csatornáját) amely során arról beszélgettünk, hogy a rendszerváltáskor és az azóta eltelt időben milyen alakulásokon ment keresztül a liberalizmus Magyarországon.

kurátor: Szakács Eszter

Helyszín: Bánkitó Fesztivál, a Tószínpad melletti tér
Nyitva: 2012. július 20-22. 14:00-18:00

Kép: Pseudo Race group: LIBERAGILITY (munkafotó)


LIBERAGILITY: Szenderák Tamás from tranzit.hu on Vimeo.LIBERAGILITY - Tamás Gáspár Miklós from tranzit.hu on Vimeo.