english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Művészetelméleti és gyakorkati szabadiskola

Text Information/
Picture Gallery/

A Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola abból indul ki, hogy a kortárs művészet és kultúra által létrehozott tudás- és ismerettöbblet szélesebb körben is értékes hozzájárulással gazdagíthatja a társadalmi közbeszéd különböző fajtáit. Célkitűzése az, hogy aktív részvételen alapuló szemináriumok formájában a művészeti pozíciók, a kritikai szempontok, valamint a művészeti intézményrendszer vizsgálata révén gyarapítsa a magyarországi művészeti közeg elméleti és gyakorlati eszköztárát. A szabadiskola elnevezés olyan közösségi összejövetelekre utal, amelyeken a résztvevők párbeszéd és vita során alakítják ki a közös gondolkodás és a tapasztalatcsere lehetőségét.

Az iskola havi rendszerességgel, hétvégi szeminárium formájában működik. Az egyes szemináriumokat meghívott művészek, kurátorok, teoretikusok és múzeumi szakemberek tartják, figyelembe véve a magyarországi kortárs művészet helyzetét és az itt folyó diskurzusokat.

A Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola céljai:

- A kortárs kultúra aktuális jelenségeinek vizsgálata a művészeti és a kurátori gyakorlatban;
- A kritikai gondolkodás és a szakmai párbeszéd elősegítése;
- A művészetelmélet és művészetkritika szerepe; kritikai fogalmak elemzése és a hazai közegre alkalmazható fogalmak kutatása;
- A kurátor és a művész identitás /szerep nemzetközi kontextusban való alakítása.

Témakörök:
- A kontextus szerepe a kulturális munkában
- Az elmélet és a gyakorlat kölcsönhatásai
- A nyilvánosság az intézményrendszer és az önszerveződés formái között
- A kurátori és művészeti gyakorlatok termékeny kölcsönhatásai

Célközönség: művészek, kurátorok, hallgatók és bárki, aki szeretne többet
tudni a kortárs művészetről