english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Paul O'Neill és Mick Wilson szemináriuma

művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola

Text Information/
Picture Gallery/

A Szabadiskola júniusi szemináriumát Paul O'Neill és Mick Wilson vezeti.

Program:
2011. június 16., 18 óra
A kiállítás, mint koprodukcióban létrejövő médium és a szervezés három alapvető kategóriája: háttér, közép-tér és előtér
Paul O’Neill nyilvános előadása a LUMU könyvtárában (Művészetek Palotája, 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1., Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum, II. emelet)

A csoportos kiállítás forma a kurátori kísérletezés elsődleges felületévé vált, s mint ilyen egy viszonylagosan új diszkurzív teret jelent a művészeti gyakorlat tekintetében. Paul O’Neill előadásában azt vizsgálja, hogy egy halmozódó és terjeszkedő kiállítás forma miként válhat a kurátori szerep megjelenését vizsgáló bemutató tematikájává. A kiállítás létrehozásának összes stádiumát az összetartó és együttműködő kiállítási struktúrák, és a művészek erőteljes bevonása jellemzi. Az előadás felvázolja, hogy a kiállítás miképp teremt a különféle szintek között a néző interakciója számára térbeli viszonyokat. Emellett arra is rávilágít, hogy a rendezés három térbeli kategóriája a csoportos kiállítás esetében milyen módon képes mindezt láthatóvá tenni a kiállítás megvalósult vonatkozásában.


Június 17-18.
Szeminárium Mick Wilsonnal és Paul O’Neill-el
A szeminárium és a workshop a „kiállítás” és az „iskola” kritikai rekonstrukcióját vizsgálva a kurátorságban és a diszkurzív gyakorlatokban az oktatási fordulat témájával foglalkozik.
Helyszín: Labor, 1053 Budapest, Képíró u. 6

Június 17.
Mi volt a kiállítás? Mi volt az iskola?
10.00-12.30 Első rész – előadás:
A kiállí tás és az iskola kritikája a kurátorságban és az oktatási fordulat.

Az előadás rövid történeti áttekintést ad a közelmúlt kurátori vitáiban és gyakorlatában megjelenő, az iskola és a kiállítás változó koncepciójával foglalkozó legfontosabb értelmezésekről. Néhány kulcstéma felvetése kapcsán a részvétel, a rítus, az állampolgárság, a közösségiség, a relacionalitás és a diszkurzív fogalmak kerülnek bevezetésre. Az előadás körülbelül egy órás lesz, melyet beszélgetés követ.

13.30-15.00 Második rész – beszélgetés:
A kiállításélmény. Az iskolaélmény.

A beszélgetés a résztvevők saját kiállításnéző-élményével / iskolaélményével, valamint ezen élmények strukturálásának, szervezésének és bemutatásának módjával kapcsolatos kérdésekre épül. Kitüntetett figyelmet szentel az önfegyelmezés és a viselkedésnormákkal kapcsolatos élmények, illetőleg ezek kiállítási- és iskolai szituációkban való megjelenésének. A beszélgetés tágabb értelemben vett célja, hogy meghatározzuk mennyiben hasonlít, illetve viselkedésünk és szubjektivitásunk alakításának tekintetében mennyiben különbözik egymástól az iskola és a kiállítás.

15.00-17.00 Harmadik rész – három rövid esettanulmány:
unitednationsplaza, The Blue House és A.C.A.D.E.M.Y.

Ez a szekció a három projekt rövid áttekintésével kezdődik, majd 3-4 fős csoportokban dolgozva tovább három kiinduló kérdést vizsgálunk meg: (i) A projektek miképpen értelmeződnek az iskola és kiállítás kérdésében? (ii) Mennyiben térnek el egymástól a vizsgált projektek? (iii) Milyen közös jellegzetességeik vannak? (iv) A megvalósulási helynek mennyiben van jelentősége a különböző projektek esetében? (v) Milyen típusú közönségeket hoznak létre a projektek? Mindemellett a munkacsoportoknak lehetőségük lesz arra, hogy amennyiben nem találják eléggé érdekfeszítőnek másokra cseréljék le a felkínált kérdéseket.

17.00 Visszajelzések, értékelés, és a második nap tervezése.
A nap struktúrájának megadása mennyiben alakította és korlátozta a létrejött beszélgetéseket? Az autoritás, a rítus, a felügyelet miképpen működött ebben a helyzetben? Van annak jelentősége, hogy „mi“ és „itt“ tartottuk ma a beszélgetést és nem egy másik helyen? Mit kéne csinálnunk holnap?

Június 18.
Mivé válhat az iskola? Mivé válhat a kiállítás?
10.00-12.30 Negyedik rész
Résztvevők prezentációi releváns témákról, valamint Paul és Mick beszámolói oktatási projektekről és élményekről, továbbá a kurátori képzések különféle típusairól.

13.30-15.30 Ötödik rész – Szoros olvasás szekció

16.00-17.00 – Hatodik rész – Forgatókönyv- és projektfejlesztés rész:
Lehetséges projekt modellek és alternatív gyakorlatok felvetése a kiállítás és az iskola témájában.

17.00- Informális kiértékelés – séta/lazulás – csináljunk valamit közösen!

Ha még egyszer valaha megrendeznénk, akkor hogyan lehetne megvalósítani ezt a workshopot? Mit kéne „nekünk” csinálni holnap?


A szemináriumi előkészületek:

Olvasókör a Laborban (koncepció: Lázár Eszter, Pacsika Márton, Szakács Eszter, Süvecz Emese) Helyszín: Budapest, V. kerület Képíró utca 6.

Május 23.: Paul O’Neill: Curatorial Turn. From Practice to Discourse
http://www.scribd.com/doc/26229708/ONeill-Paul-The-Curatorial-Turn
Június 1.: Irit Rogoff: Turning
http://www.e-flux.com/journal/view/18
Június 6.: Dave Beech:Weberian lessons. Art pedagogy and managerialism.

Esettanulmány blog:
http://casestudiesforeducationalturn.blog.hu/


Dr. Paul O’Neill Bristolban élő független kurátor és író. Jelenleg a Great Western Research Alliance (GWR) Commissioning Contemporary Art with Situations University of the West of England, Bristol kutatói ösztöndíjasa. Paul több mint ötven kiállítási projektet kurált és ko-kurált, többek között: We are Grammar, Pratt Manhattan Gallery, New York (2011); Coalesce: happenstance, SMART, Amsterdam (2009); D.B, Four Gallery, Dublin (2008); Tape Runs Out, Text and Work Gallery, Bournemouth (2007); Intermittent, Gallery for One, Dublin (2007); Making Do, The Lab, Dublin (2007); Our Day Will Come, Zoo Art Fair, London (2006); General Idea: Selected Retrospective, Project, Dublin (2006); Mingle-Mangled, Cork Caucus részeként, Cork (2005); La La Land, Project, Dublin (2005); Coalesce: The Remix, Redux, London (2005); Tonight, Studio Voltaire, London, (2004); Coalesce: With All Due Intent at Model and Niland Art Gallery, Sligo (2004); Are We There Yet? Glass box, Paris (2000) és Pass ports, Zaheta Gallery of Contemporary Art, Warsaw (1998). A de Appel és a Goldsmiths kurátori programok óraadó munkatársa. Írásai számos könyvben, katalógusban, folyóiratban és magazinban jelentek meg, az Art Monthly rendszeres szerzője. Az Art and the Public Sphere Journal kritika rovatának szerkesztője, a The Exhibitionist és a The Journal of Curatorial Studies szerkesztőbizottságának a tagja. A Curating Subjects (2007) antológia szerkesztője, és Mick Wilson mellett a Curating and the Educational Turn (2010) társszerkesztője, mindkét kötetet a de Appel and Open Editions (Amsterdam/London) adta ki. Jelenleg Claire Doherty-vel a Locating the Producers: Durational Approaches to Public Art (Amsterdam, Vaiz, 2011) című könyvön dolgozik.

Mick Wilson a Graduate School of Creative Arts and Media (Gradcam), Dublin [www.gradcam.ie] dékánja. Mick képzőművész, író, és oktató, munkáit számos helyen állította ki és publikálta. Nem régiben publikált jelentősebb munkái: a ‘Curatorial Moments and Discursive Turns’, amely a Paul O’Neill által szerkesztett Curating Subjects (London and Amsterdam, Open Editions and de Appel, 2007) című könyvben jelent meg, illetve a Paul O’Neill-el társszerkeszetett Curating and the Educational Turn antológia (London and Amsterdam, Open Editions and de Appel 2010); valamint az ‘Emergence’ című Paul O’Neill-el közösen írt szöveg a Nought to Sixty-ben, (ICA, London, 2008); az ‘Invasion of the Kiddyfiddlers’ szövege a Censoring Culture: Contemporary Threats to Free Expression (The New Press, 2006) kötetben; és a ‘Tricks of Trade and Terms of Art’ című szövege a Third Text, Vol. 19 No. 5 (2005) számában.