english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Az ellenállás esztétikája - Nemzetközi szimpózium

előadás és beszélgetés

Műcsarnok, XIV. Hősök tere Budapest

Az ellenállás esztétikája
Nemzetközi szimpózium a tranzit. hu szervezésében El-Hassan Róza retrospektív kiállításához kapcsolódoan
Időpont: 2006. szeptember 29-30.
Helyszín: Budapest, Műcsarnok XIV. Hősök tere

A Budapesten élő, szír-magyar származású El-Hassan Róza Műcsarnok-beli retrospektív kiállítása egy olyan alkotói pályát vázol fel, amelyben egy posztkonceptuális, a személyességet visszautasító, hermetikusnak tekinthető művészeti gyakorlatból bontakozik ki egy hangsúlyozottan személyesebb, politikusabb és kritikusabb alkotói attitüd. Az átmenet az identitás problematikus voltának felismerésén, s azt az formáló társadalmi-politikai folyamatok tematizálásán keresztül vezetett – melynek eredményeképp egyik méltatója „egzisztenciális propaganda művészként” említi. Újabb munkáiban El-Hassan saját kettős kötődéséből eredő, ám a személyes érintettségen túl is mutató kérdéseket feszeget. Olyanokat, mint haladás és tradíció nehezen egyértelműsíthető viszonya; a nagyhatalmaknak a világpolitika történéseit leíró definíciós monopóliuma; illetve a homogenizáló identitás-csapdák működése, amivel a művész hibrid társadalmi kontextusokból eredő viselkedésmintákat állít szembe.

El-Hassan alkotói tevékenysége a radikális kulturális aktivizmus tágabb összefüggésben is tárgyalható kérdéseit veti fel. Felveti egyrészt a politikus/aktivista művészet értelmezésének-értelmezhetőségének kérdését. Hiszen a konkrét társadalmi tértől elkülönülő, saját autonómiáját fenntartó művészeten belül tevékenykedő szereplők nem annyira bizonyos társadalmi változások realizálását várhatjuk, mint inkább a társadalomformálás igényével fellépő művészi aktivitást. Ám önmagában az, hogy a művészet a társadalmon belül viszonylagos autonómiával rendelkezik, nem kell, hogy azt is jelentse, hogy a társadalomtól függetlenül létezik. Miben ragadható meg tehát e viszonylag autonóm társadalmi tér meglétének jelentősége?

A hagyományos műtárgykészítésnek és a performatív projekteknek a jelen életművön belül is feltáruló dinamikája esztétika és politikum feszültségének további aspektusaihoz is elvezet: hogyan egyeztethető össze a modernizmusban gyökerező, alkotó-centrikus, és a műtárgy immanenciájára hagyatkozó gyakorlat a fent említett kortárs művészi aktivitással?

El-Hassan műveiben gyakran merül fel haladás és tradíció ellentmondásosságának a Kelet és Nyugat relációjában is minduntalan kiütköző konfliktusa. Ehhez kapcsolódva a szimpózium a kulturális kontextusok átfordításának nehézségeire is rákérdez.

Koncepció: El-Hassan Róza, Hegyi Dóra, Hock Bea
Szervező: tranzit. hu
Társszervező: ACAX-Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda, Budapest

Résztvevők:
El-Hassan Róza Budapest, Fodor Éva Budapest, Dieter Lesage Brüsszel-Berlin, Arab Lofty Kairó, Beral Madra, Isztambul, Gerald Raunig Bécs, Szacsvay Pál Budapest, Süvecz Emese Budapest, Milica Tomic- Branimir Stojanovic, Belgrád.

PROGRAM
Friday 29.09.2006
14.00- 17.30
Moderator: Dora Hegyi

14.00 - 15.00
Tour in the exhibition with Roza El-Hassan

15.00 - 15.35
Eva Fodor sociologist, Budapest
Overpopulation debates

Break

15.50 - 16.25
Emese Suvecz, free-lance curator, Budapest
Exhibiting contradictions

16.25 - 17.00
Gerald Raunig, philosopher, Vienna
Art and Revolution

Discussion ca. until 17.30


Saturday 30.09.2006
10.00- 14.00

Moderator: Bea Hock

10.00-10.35
Beral Madra, curator, Istanbul

10.35-11.10
Arab Lotfy, documentary filmmaker, Cairo

Break

11.30-12.05
Dieter Lesage, philosopher,Brussels-Berlin
Resistance, radicality, resignation

12.05-12.40
Pal Szacsva y artist, Budapest
From the perspective of the artist

12.40-13.15
Milica Tomic artist, Branimir Stojanovic philosopher, Belgrade
If there is no god, all is forbidden!

Final Discussion ca until 14.00

Downloads
Biographies.doc (doc, 67 kb)