english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

FELHÍVÁS

a művészetnek mindig megvannak a következményei

A kiállítást a művészi és kurátori munka médiumaként értelmezzük, így a kiállítástörténet a művészettörténettel párhuzamos narratívát hoz létre, melynek fordulópontjai nem feltétlen egyeznek a művészettörténetével. AZ 1945 és 1989 közötti kelet-európai progresszív kezdeményezések ugyanakkor nehezen illeszthetők be a kiállítástörténet már kialakult nemzetközi szakirodalmába, mivel gyakran más megközelítést igényelnek, mint a "nyugati" példák. Magyarországon például a fordulópontot jelentő művészeti események jellemzően a második nyilvánosságban, a párhuzamos kultúrában, magánlakásokban, klubhelységekben történtek, így intézményi hátterük és dokumentációjuk nem összemérhető a nyugat-európai és észak-amerikai nagyszabású kurátori kiállításokkal, biennálékkal.

A szimpózium történeti és kortárs esettanulmányokat mutat be, olyan paradigmatikus jelentőségű művészeti eseményeket, melyek újraértelmezték a kiállítás fogalmát.

Az esettanulmányokat a nemzetközi elméleti és kurátori diskurzus következő témáival szeretnénk összefüggésbe hozni:
* a kiállítás térbeli és időbeli természetének elméleti megközelítései
* a rekonstrukció és dokumentáció módszertana
* a helyszín szerepe a hely-specifikusságtól az intézménykritikáig
* a szerzőség kérdése, kurátor-, művész-, befogadó-szerepek
* a kiállítás történeti, ideológiai, és politikai meghatározottsága a
nyilvánosság strukturális változásaival összefüggésben
* a kelet-európaiság kollektív fogalmának és reprezentációjának dilemmái

A szimpóziummal egyidejűleg egy on-line angol nyelvű kiállítás-adatbázist hozunk létre. Az adatbázis első tételei a szimpózium előadóinak referenciái lesznek, majd felkért szakemberek és önkéntes hozzájárulók ajánlásaival bővül. A szimpózium nyelve angol. A meghívott szakemberek mellett, az alábbi felhívásra jelentkezőkből választjuk ki az előadókat. Az előadásokat az www.artalways.org-on publikáljuk.

JELENTKEZÉS

Ha részt szeretne venni a szimpóziumon egy 30-40 perces előadással, küldjön egy 200 szavas angol nyelvű absztraktot.
A jelentkezéseket 2009. MÁRCIUS 25-ig az office@tranzitinfo.hu email-címre várjuk.

Hegyi Dóra, László Zsuzsa, Süvecz Emese - szervezők

External Links
Art Always Has Its Consequences