english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

tranzit.hu akciónap: Április - Mi a teendő?

Fórum a kortárs képzőművészet intézményi kilátásairól, szűkebb és tágabb kulturális kontextusban

Időpont: 2013. április 19., 18 óra
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, 1068, Budapest, Király utca 102, 1. emelet

Meghívott szervezetek:

Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület elnöksége
Free Műcsarnok facebook csoport
Független Előadóművészeti Szövetség ügyvivői
József Attila Kör elnöksége
Magyar Színházi Társaság ügyvivői
Muhaha - Művész Hallgatók Hálózata
Műértő - Művészeti és Műkereskedelmi Folyóirat főszerkesztője, Andrási Gábor
Műkritikusok Nemzetközi Szervezete Magyar Tagozat elnöksége
Művészeti Összefogás
Nemzeti Művészetért Alapítvány ügyvivői
Szabad Művészek

Moderátorok:

Birtalan Gergő, Hallgatói Hálózat
Kerényi Máté, Hallgatói Hálózat
Süvecz Emese, tranzit. hu

Az esemény nyilvános, mindenki számára nyitott.

A jelen kulturális politikai helyzetre reakcióképp a tranzit. hu képzőművészeti fórumot szervez, nem kizárólag képzőművészeti szervezetek bevonásával. A fórum során egyetlen központi kérdést járnánk körül: Mi a teendő?A mire és a hogyan lesz a tervezett vita tárgya.A fórumra igyekszünk meghívni az összes manapság közpolitikailag aktív képzőművészeti szervezetet, fórumot és csoportot. Rajtuk kívül más művészeti ágakból érkező, politikailag aktív, általunk ismert szervezeteket is szeretnénk megszólítani, hogy segítsék az önreflexiót és hálózatosodást.

A tulajdonképpeni vita előtt bemelegítésképp a jelen levő szervezetek, csoportok és egyének bemutatják eddigi vonatkozó tevékenységüket, megfogalmazzák milyen terveik vannak a közeli és távolabbi jövőre, a helyszínen közösen meghatározott időintervallum szigorú figyelembevételével. A tervek kapcsán a megszólaló szervezetek, csoportok és egyének az akadályokról, nehézségekről is beszámolnak. A programot fórumozásban már tapasztalatokat szerzett segítőkkel valósítjuk meg. Az akciónapokat 2013 során havonta szeretnénk megrendezni (nyári szünet kivételével), vagyis lényege a szisztematikusság. Az első alkalom egy kísérleti esemény lesz, amelyet tovább alakítunk, a résztvevők bevonásával, és igényeikhez mérten. A fókusz a kortárs képzőművészeti intézményrendszer, illetve a közvetítés a szélesebb társadalmi környezet felé.

Az esemény elnevezése a projekt missziójára utal: elsősorban gyakorlati eszközök megosztása, taktikai koalícióépítés, a politikai tájékozódás elősegítése a cél. Egy olyan eseményt szeretnénk, amely az érintettek bevonásával szerveződik, és egyben közvetít a nem képzőművészet területén aktív érdekérvényesítő csoportok és személyek között.

Kép: Vigyázat, kultúrpuccs / Protest MMA#3 / Szabad Művészek , Budapest, Műcsarnok, 2012.12.28., fotó: Csoszó Gabriella (FreeDoc)