english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

tranzit.hu akciónap - Szeptember

Fórum a kortárs képzőművészet intézményi kilátásairól, szűkebb és tágabb kulturális kontextusban

Időpont: 2013. szeptember 9., 18:00-21:00
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, 1068, Budapest, Király utca 102, 1. emelet


Tervezett napirendi pontok:

1. A Múzeumi Negyed ügye - munkacsoport beszámoló
2. Online/offline kommunikáció, közösségszervezés

Moderátorok: Papp Gazsi és Wessely Anna


A tranzit.hu akciónap-sorozat alkalmával a tranzit.hu munkatársai a Hallgatói Hálózat aktivistái segítségével egy éven keresztül havonta fórumokat szerveznek a kortárs képzőművészeti szakma számára és bevonásával a tranzit.hu nyitott irodájában. A fórum olyan informális döntéshozatali és cselekvés-előkészítő közösségi platform, amelyen viszonylag nagy létszámú tömeg hatékonyan és demokratikusan képes konkrét egyéni vagy csoportos cselekvési tervekről döntéseket hozni. A fórum elindít online kommunikációs felületeket és konkrét munkacsoportokat, illetőleg koordinálja ezek tevékenységét. A hálózatosodás és a részvétel elősegítésére szervezzük az akciónapokat, amelyben továbbá fontos eszköz az eseményen távol maradó, változatos ízlésű és politikai beálítottságú lehetséges érintettek személyes megszólítása, illetőleg a résztvevők projektjeinek/ügyeinek követése is.

A Humán Platform törekvéseitől inspiráltan a projekt abból a következtetésből indul ki, hogy a hatékony érdekérvényesítés formáit és kereteit az eredményesség érdekében radikálisan újra kell gondolni. A szakmákon belüli szerveződések mellett az egyes művészeti és/vagy humán ágazati együttműködések megalapozása a cél. Az újragondolás egyik legfontosabb aktualitása a jelenlegi állami gyakorlat, mely a civil szakértők javaslatait vagy látszólagosan építi be a törvényalkotásba, vagy teljesen figyelmen kívül hagyja, a civil szakmai szervezeteket szalámipolitikával egymás ellen hangolja, és ily módon el is némítja. Az akciónapra meghívott szervezetek: FKSE, AICA, JAK, Szabad Művészek, Magyar Színházi Társaság, Free Műcsarnok Facebook csoport, NEMMA blog, MUHAHA – Művészeti Hallgatók Hálózata, MUHAHA – DELTA csoport, Művészeti Összefogás, Nemzeti Művészetért Alapítvány, Független Előadóművészeti Szövetség, Humán Platform, Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója.


Fotó: Kerekes ZoltánRelated
tranzit.hu akciónap: Április - Mi a teendő?