english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Kiállítás: A kurátori gyakorlat és diszkurzus szótára

Projektbemutató

A szótár projekt weboldala


Megnyitó

Időpont: 2013. december 6., 19 óra
Helyszín: Majakovszkij 102., a tranzit. hu nyitott irodája, 1068 Budapest Király u 102. I.1.

A kiállítás megtekinthető: 2013. december 7., 19 óráig


Kapcsolódó program:

Időpont: 2013. december 7., 17:30
Helyszín: Majakovszkij 102., a tranzit. hu nyitott irodája, 1068 Budapest Király u 102. I.1.

Beszélgetés a szótár projektről és annak tágabb kontextusairól.

A beszélgetés résztvevői a munkacsoport tagjai közül Beöthy Balázs, művész; Frazon Zsófia, etnográfus; Lázár Eszter, kurátor és Szakács Eszter, kurátor (tranzit. hu)

Moderátor: Pacsika Márton, kurátor


Kétnapos kiállítás keretében kerül bemutatásra A kurátori gyakorlat és diszkurzus szótára (Curatorial Dictionary) című hosszabbtávú kutatási projekt első fázisa. A magyar-angol nyelvű, online, mindenki számára hozzáférhető szótárban a projektmunkacsoport az 1990-es évek óta folyamatosan bővülő nemzetközi kurátori-kortárs művészeti diszkurzusban leggyakrabban használt, ám korántsem egyértelmű fogalmak értelmezésére tesz kísérletet. A szótárban továbbá az angol nyelvű szakszavak sok esetben hiányzó magyar megfelelőire tett javaslatok is olvashatók.

Olyan fogalmak kerültek eddig meghatározásra, mint a bemutatásmód (exhibition display), diszkurzivitás (discursivity), együttműködésen alapuló művészeti gyakorlatok (collaboration), fehér kocka (white cube), interpretáció (interpretation), kiállított kultúrák (exhibiting cultures), kurátori [szemlélet] (curatorial), oktatási fordulat (educational turn), performatív kurátori gyakorlatok (performative curating), részvételen alapuló művészeti gyakorlatok (participation), szerzőség (authorship) és új muzeológia (new museology).

A projektmunkacsoport tagjai: Beöthy Balázs, művész; Erőss Nikolett, kurátor, Frazon Zsófia, etnográfus; Lázár Eszter, kurátor és Szakács Eszter, kurátor (tranzit. hu), a szótár szerkesztője.

A kiállításon videóinterjúk láthatóak Magyarországon, illetve a kelet-európai régióban dolgozó szakemberekkel, akik saját projektjeik bemutatásán keresztül reflektálnak a szótár egy-egy szócikkének különböző aspektusaira. Az interjúk egyben a szótárprojekt következő fázisát is előkészítik: a továbbiakban azt tervezzük, hogy az uralkodó, "nemzetközi" kurátori diszkurzust, az abból gyakran kimaradó, más nézőpontú reflexiókkal, illetve gyakorlatokkal árnyaljuk.

A videóinterjúkban megszólalók: Bencsik Barnabás (kurátor, Budapest) KissPál Szabolcs (művész, Budapest), Somogyi Hajnalka (kurátor, Budapest), Tordai S. Attila (kurátor, tranzit.ro, Kolozsvár), Jelena Vesić (független kurátor, író, Belgrád) és Raluca Voinea (kurátor, tranzit.ro, Bukarest).

A videóinterjúkat és a kiállítás koncepcióját készítette: Karas David, művész; Lepsényi Imre, művész, dizájner, és Szakács Eszter, kurátor.External Links
A szótár projekt weboldala