english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

{roma} Szerződés az etnikai hovatartozás eladásáról

Kiállítás a Metszéspontok I-III programsorozat részeként

Kiállításmegnyitó

Időpont: 2014. január 10., 19 óra
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, 1068, Budapest, Király utca 102, 1. emelet

Kapcsolódó program: Stratégiák 1957-2014 című szimpózium

Időpont: 2014. január 10., 9-17 óra
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, 1068, Budapest, Király utca 102, 1. emeletStratégiák 1957-2014

Résztvevők: Choli Daróczi József, Daróczi Ágnes, Zsigó Jenő, Junghaus Tímea,Raatzsch J. André, Sághy Erna
Moderátor: Müllner András

A szimpózium közös gondolkodásra hív jelentős roma értelmiségieket, mára megszűnt, illetve jelenleg működő roma intézmények vezetőit, többek között arról, hogy miként befolyásolta/befolyásolja a magyarországi cigányság emancipációs törekvéseit, kulturális identitását az aktuális kultúrpolitikai atmoszféra, továbbá milyen közvetett és közvetlen hatásai voltak/vannak a politikának a cigányság önmeghatározási törekvéseire, intézményeire, milyen stratégiákat lehet, kell kialakítaniuk napjainkban.

A szimpózium az ERSTE Patterns Lectures „Romareprezentáció a kulturális fordulat után” (projektvezető: Pócsik Andrea) projekt keretében megvalósuló Metszéspontok I.-II.-III. programsorozat második állomása.{roma} The contract to sell the ethnicity / Szerződés az etnikai hovatartozás eladásáról

A kiállítás megtekinthető 2014. február 14-ig

Kurátor: Raatzsch André
Konzulens: Kállai András

A kiállításhoz készült magyar és angol nyelvű kisfüzet innen letölthető.

A Sostar? / Why? {roma} művészcsoport ünnepélyes szerződéskötést kezdeményez meghívott intézményekkel és magánszemélyekkel, hogy eladja a {roma} jelzőt. Ebben a performatív aktusban a művészcsoport nem az etnikai származását bocsátja áruba, hanem azt a tudathasadásos állapotot akarja megváltoztatni, amely a csoport tagjait, mint roma származású írókat, művészeket etnicizáló és moralizáló szerepvállalásra kényszeríti. A kiállítás a hiányzó művészeti, kultúrpolitikai és társadalmi diskurzus megteremtésére törekszik, amely a roma írókat, művészeket a magyar kortárs művészeti és a magyar kortárs irodalmi kánon részeként határozza meg. A csoport által kezdeményezett kétoldalú megállapodások a magyarországi cigányság emancipációjának jegyében, hosszú távú együttműködések megvalósítására is képesek lehetnek. A művészcsoport tagjai kiemelt fontosságúnak tartják a magyarországi cigányság emlékezetének és kultúrájának tudatos meghatározását és elismerését, ezzel megteremtve a feltételét annak, hogy a cigányság a többség számára is elfogadott kulturális kisebbségként határozhassa meg magát.

A kiállítás kulturális és művészeti stratégiaként, vizuális és kommunikációs eszközökkel kritikusan vizsgálja és dekonstruálja a (Rom-Cigány-Gipsy) fogalmakat és egyik fő célja azon példák bemutatása, ahol a cigány kisebbség emlékezetében és önazonosságában megjelenik - kisebbségi identitása mellett/és azon túl - a magyarság tudata és európai szellemisége.


Trailer from SOSTAR? WHY? artist collective on Vimeo.

A szerződés a Sostar? / Why? {roma} művészcsoport és a meghívott vendégek közös állásfoglalása, vagyis az elfogadott nézőpontok tesztelése, amely lehetővé teszi, hogy kölcsönösen pozícionálják önmagukat és egymást. Megállapodásra törekszik, amelynek nem kisebb a tétje, mint a magyar cigányság és ezzel együtt a magyar többségi társadalom jövőjének tudatos és közös formálása.

A kiállításmegnyitón felolvasásra kerül a művészcsoport kiáltványa. Ezt követően Kállai András: Kiegyensúlyozási kísérlet című performansza kerül bemutatásra. A tranzit. hu egyik kiállítótere a kiállítás idejére szerződéskötő teremmé alakul át, amely hasonlóan a házasságkötő teremhez, megállapodásoknak, fogadalmaknak és hosszú távú kezdeményezéseknek biztosít ünnepélyes helyszínt. A kiállítás megnyitóját követően lehetőség van a Sostar? / Why? {roma} művészcsoport tagjaival szerződések megkötésére.

A Sostar? Why? {roma} művészcsoport 2013-ban Berlinben alakult nemzetközi, magyar és magyar-roma; lovári; beás; kárpáti-cigány és romungró származású írókból, költőkből, képzőművészekből és filmesekből. Mint független művészcsoport tudatosan kapcsolódik
azokhoz az előképekhez, amelyek világszerte a kisebbségek kulturális önmeghatározását, emancipatorikus és polgárjogi mozgalmát meghatározták. Ezt a Roma Renaissance, an Artistic Manifesto (Roma Reneszánsz. Művészeti Állásfoglalás, 2013) című kiáltványukban is megfogalmazták: „Mi, idősebb és fiatalabb roma művészek, roma értelmiségiek és barátaink, magunk szeretnénk döntéseket hozni, magunk akarjuk meghatározni történelmünket és kulturális szerepünket Európában (…)”

Raatzsch André Berlinben élő magyar + német + roma (beás) + európai képzőművész és kurátor. 2012-ben megalapította a The Roma Image Studio kritikai művészeti platformot Berlinben, 2013-ban alapítója a Sostar? / Why? {roma} művészcsoportnak. 2007 óta kritikusan és önreflexíven szemléli, ahogyan kortárs képzőművészből romaművésszé alakul, illetve azzá változtatják. Az elmúlt években önpozicionálási kísérletbe kezdett, célja, hogy meg tudja fogalmazni, mi az oka annak a bizonytalanságnak, hogy nem tudja magát sem teljesen roma, sem teljesen magyar kortárs művészként definiálni.


A kiállítás résztvevői:
A Sostar? / Why? {roma} művészcsoport tagjai: Choli Daróczi József (költő, műfordító), Nagy Gusztáv (költő, író, műfordító), Tihanyics Norbert (filmrendező ), Kállai András (képzőművész), Kállai Henrik (filmrendező), Raatzsch André (művész/kurátor), Rácz Béla (projektmenedzser), Balogh Rodrigó (színész, rendező, Független Színház)


Meghívott kiállítók: Pikács Gábor (fotó), Stalter György (fotó), M. Horváth Judit (fotó), Leitner Levente (képzőművész), továbbá a Monitor - Kritikai platform és nyitott műhelyA kiállítás az ERSTE Patterns Lectures „Romareprezentáció a kulturális fordulat után” (projektvezető: Pócsik Andrea) projekt keretében megvalósuló Metszéspontok I-II-III. programsorozat harmadik állomása.Downloads
szimpozium_program.pdf (pdf, 87 kb)