english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Repedés a történelem múzeumán. Itt jön be a jövő?

tranzit.hu konferencia és nyilvános FORMER WEST szerkesztőségi ülés

A konferencia programja innen letölthető
Kiállítás és vetítések

Időpont: 2015. május 13-14.
Helyszín: FUGA, Budapesti Építészeti Központ. Cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 5.

Regisztráció: office@tranzitinfo.hu

A hidegháború végén, belefáradva a jövő hamis ígéreteibe, a valóban létező világot választottuk. Ennek a valóságnak a neve az volt, hogy Nyugat: egy ahistorikus identitás-tömb, mely minden lehetséges fejlődés végső célja lett. Továbblépni a történelemben hirtelen egyet jelentett megérkezni arra a helyre, melyet a Nyugat már régóta elfoglalt.

Vajon ma újra életre kelthetők azok az utópiák, melyekről azt hittük, hogy a hidegháború végével örökre szertefoszlottak? Ezek az „új“ utópiák teljesen elfordultak a történelemtől mint a kivetített megvalósulás terepétől, és helyette az emlékezet felé fordultak. A múlt lett az ígéret földje, ahol minden másképp történhetett volna, mint valójában, ahol a képzeletünknek semmi sem szab határt.

A múlt, amelyet most a remény dimenziójában képzelünk el, hirtelen esetlegességekkel terhelten jelenik meg. Nem meglepő, hogy a múlt fetisizálása nyomán virágzik a történelmi revizionizmus, az emlékezés és a felejtés határvonala pedig egyre inkább összemosódik. Mi több, a történeti tudat, mely egykor orientációt adott a modernitás téridejében, mára elpárolgott az emlékezetkultúrák tömkelegében, mely ködként lebeg a poszt-historikus valóság fölött. Lehetséges egy másik múlt - pusztán azért, mert nem tudunk semmit se tenni a jövőnkért, melyet most már a történeti szükségszerűség determinál?

A konferencia és a nyilvános szerkesztőségi ülés a történelem és az emlékezet változó értelmezéseivel foglalkozik, azzal a folyamattal, ahogy a múzeumok, emlékművek, emlékhelyek, a múlt újrajátszásai, a revizionista historiográfia és az egymással versengő traumák, mint Magyarországon a Holokauszt és Trianon, politikai csataterekké válnak. Ezeknek a vitáknak, nemcsak itt, hanem a nemzetközi színtéren is, a jövő helyett a múltról alkotott képzelet ellenőrzése a célja. A konferencia résztvevői elméleti állásfoglalások mellett az emlékezetpolitika helyi és nemzetközi aktuális kérdéseivel kapcsolatban a művészeti gyakorlatok és a művészet intézményeinek emlékezet-formáló szerepével is foglalkoznak. A tranzit .hu az esemény alkalmából egy angol nyelvű kiadványt jelentet meg Emlékek háborúja – kalauz a magyar emlékezetpolitikához címmel.

A konferencia és a nyílt szerkesztőségi ülés a FORMER WEST szerkesztői, Boris Buden, Maria Hlavajova, Simon Sheikh és Wietske Maas projekt menedzser, valamint a tranzit. hu kurátorai, Hegyi Dóra, László Zsuzsa és Leposa Zsóka projekt menedzser együttműködésében jön létre.

Résztvevők: András Edit (művészettörténész, kritikus, Budapest), Inke Arns (kurátor és író, Berlin/Dortmund), Boris Buden (író, kultúrakutató, fordító, Berlin), Tony Chakar (építész és író, Bejrút), Jodi Dean (író és politológus, Genf, New York), Gróf Ferenc (művész, Párizs), Daniel Lazare (író, politológus, New York), Mélyi József (művészettörténész, kritikus, Budapest), Rastko Močnik (szociológus, irodalomtudós, fordító és aktivista, Ljubljana), Vjeran Pavlakovic (történész, Rijeka), Andrew Ryder (író, újságíró, Budapest), Jonas Staal (művész, Rotterdam), Tamás Gáspár Miklós (filozófus és író, Budapest), Tompa Andrea (színikritikus, író, Budapest), Toronyi Zsuzsanna (muzeológus, Budapest), Jelena Vesić (független kurátor, író, Belgrád), Wessely Anna (művészettörténész, szociológus, Budapest)

Művészeti intervenció az előadótérben: Gróf Ferenc
Filmvetítések: Neïl Beloufa, KissPál Szabolcs, Magyar Dezső, Németh Hajnal, Milo Rau, tranzit. hu/Tehnica Schweiz

Kép:
Design: Mevis & Van Deursen


Az Emlékek háborúja programsorozat a FORMER WEST Culminating Phase: Edits, Annotations, Proposals című projektjének része, amelyet az Európai Unió Creative Europe programja támogat.Downloads
Conference_Program.pdf (pdf, 208 kb)