english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Babi Badalov: Költői aktivizmus - Kétnapos záróesemény

Migrációs és menekültügyi politika (beszélgetés és workshop), valamint Kazinczy Élő Könyvtár

Text Information/
Picture Gallery/

„I Have a Scream”*
A migrációs és menekültügyi politika új éve: mit hoz(zon) 2016?

Beszélgetés és workshop

Időpont: 2016. január 8., 18:00-21:00
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király u. 102., 1/1.

Meghívott vendégek:
Iván Júlia, Helsinki Bizottság
Simon Ernő, UNHCR Közép-Európai Regionális Képviselete
Babak Arzani és Salome Johanna Schaerer, Migszol


Magyar és angol nyelven

“A demokráciák nemcsak az alapján mérettetnek meg, hogy hogyan bánnak saját polgáraikkal, hanem az alapján is, ahogyan idegeneikkel bánnak.”
(Seyla Benhabib, 1998)

A 2015-ös év mind Magyarországon, mind az Európai Unióban számos fordulatot hozott a migrációs és menekültügyi politikák terén, az ősszel tetőző „menekültválság” pedig végletesen kiélezte a bevándorlás körüli társadalmi vitát és politikai küzdelmeket. A párizsi terorrtámadások után eluralkodó félelem és bizonytalanság légkörében számos európai politikai vezető, többek között a magyar kormányzat is, bevándorlásellenes retorikájának megerősítésére látott lehetőséget.

Kerítések vagy nyitott kapuk? A fokozott határvédelem és elzárkózás, a Fortress Europe (Európai Erőd) politikájával szemben egy egyre növekvő, önkéntesekből és aktivistákból álló civil mozgalom mutat szolidaritást Európa-szerte az itt élő és ideérkező menekültekkel és migránsokkal. Ők azok, akik hónapok óta kulcsszerepet játszanak a humanitárius segítségnyújtás terén, de a jövőben az alulról szerveződő politikai ellenállásnak, a menekültek és migránsok jogaiért folytatott küzdelmeknek szélesebb társadalmi bázisát is adhatják.

2015 után hogyan tovább, milyen kihívásokat és küzdelmeket látnak maguk előtt a migrációval és menekültüggyel foglalkozó szakértők, aktivisták és az érintett, Magyarországon élő külföldiek? Mit hoz, mit hozzon 2016? Hosszú távon fenntartható-e a teljes elzárkózást, „az ország védelmét” és a kötelező betelepítési kvóták elutasítását előirányzó kormányzati politika? Milyen szerepe van, illetve lehet a civil társadalomnak a menekültügy és migráció körüli politikai küzdelmekben?

A vitaindító kerekasztal-beszélgetést követően kiscsoportokban lesz lehetőség a meghívott szakértőkkel és aktivistákkal elmélyültebb eszmecserére, melynek főbb gondolatait és tanulságait egy záró körben foglaljuk össze.

Az esemény kurátora és a kerekasztal-beszélgetés moderátora: Erdődi Katalin, független kurátor (Bécs/Budapest)

Külön köszönet: Laki Júlia, Borsi Éva

*idézet Babi Badalovtól

Kazinczy Élő Könyvtár

Időpont: 2016. január 9., 14:00-17:00
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király u. 102., 1/1.

Az azerbajdzsáni származású, jelenleg Párizsban élő Babi Badalov művészetében meghatározóak a menekült- és bevándorlólét tapasztalatai. A művész kiállítását záró esemény második napján, a Kazinczy Élő Könyvár programjának köszönhetően a Magyarországon élő menekültek, bevándorlók naplóiba is betekinthetünk.

Az élő könyvtár, amely a különböző társadalmi csoportok közé ékelődő sztereotípiák és diszkrimináció felszámolását segíti elő l, „élő könyvek” kölcsönzésére hívja az érdeklődőket. Az olvasók 30 percet kapnak egy kikölcsönzött „könyv” olvasására, azaz egy ember életének, néhány személyes élményének feltárására egy nyílt, tiszteleten alapuló őszinte beszélgetés során.

Az esemény két nyelven, magyarul és angolul zajlik. Tolmácsok rendelkezésre állnak az „olvasás" során.

14:00-14:20-ig bemutatkozik a Kazinczy Élő Könyvtár, a jelenlévők megismerik az olvasás szabályait
14:30-17:00 szabad kölcsönzés, 30 perces turnusokban

Bővebb információ Babi Badalov Költői Aktivizmus című kiállításáról

Bővebb információ a Kazinczy Élő Könyvtárról

Kép: Martina Maggale/Erdődi KatalinRelated
Babi Badalov: Költői aktivizmus