english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Pátosz menedzsment, 4. rész

Beszélgetés-sorozat a magyar művészet toposzainak múltjáról és jelenéről

Időpont: 2019. szeptember 24., 18:00-20:00
Helyszín: Vasas Szakszervezeti Szövetség Székháza (1086 Budapest Magdolna u 5-7.)

#4 Kósa János: Felajánlás, 2010, olaj, vászon, 190 x 200 cm, a művész tulajdona


A pátosz menedzsment egy nem létező fogalom, amely a pátoszformula és a dühkezelési terápia (anger management) fúziójából született. Az efemer fogalom egyik forrása tehát a pszichológiához és a szociálpszichológiához vezet, a másik pedig a művészettörténethez, konkrétan Aby Warburg munkásságához. Warburg egyik levelében a kultúra pszicho-történészeként írta le magát, aki azt vizsgálja, hogy az erős érzelmeket, a szenvedélyeket és a szenvedéseket, az eksztatikust és a tragikust megjelenítő vizuális toposzok hogyan vándoroltak át egyik történelmi-kulturális korszakból a másikba. A pátosz menedzsment ekként az ikonológiai módszer modernizálásaként és aktualizálásaként azzal foglalkozna, hogy az elmúlt száz évben a magyar vizuális kultúra hogyan élte meg a rendszerváltásokat, hogyan viszonyult az azok által felkavart ideákhoz és érzésekhez, és hogyan értelmezte át saját toposzait és pátoszformuláit. A beszélgetések során egyrészt arra keresnénk a választ, hogy a közelmúltban a magyar képzőművészet mely toposzai, milyen szimbólumai és allegóriái váltak aktuálissá, másrészt arra is, hogy mi történt ezekkel a toposzokkal a független magyar államiság évszázada folyamán.

A televíziós "hét műtárgya" műsorokat és későbbi művészeti eseményeket (Kis Varsó és Erhardt Miklós) is megidéző beszélgetés-sorozaton, kiválasztott művek mentén hívjuk beszélgetésre az alkotókat.

Koncepció és házigazda: Hornyik Sándor, művészettörténész

Kósa János: Felajánlás

A Felajánlás különleges, szürreális, festői montázs, amely a magyar kultúra egyik ősi toposzára reflektál: Szent István az országot szimbolizáló koronát Szűz Mária oltalmába ajánlja. A középkori toposz a romantika és a historizmus idején számos oltárképen megjelent, Benczúr Gyula is megfestette, akinek festményéről az angyal alakja át is került Kósa képére. A Felajánláson azonban az angyal nem Szűz Máriát, hanem Vlagyimir Iljics Lenint támogatja, akinek gesztusa egy másik ősi pátoszformulát idéz fel: „Engedjétek hozzám a gyermekeket.” A szocialista realizmus korában Lenin nem csak triumfáló, vagy a boldogabb jövőbe tekintő pózban jelent meg a vizuális kultúrában, hanem a nép fiaként és pásztoraként is, aminek pátosza Sztálin és Rákosi Mátyás ábrázolásait is áthatotta. Kósa festménye azonban éppúgy nem romantikus oltárkép, mint ahogy nem szocialista realista életkép; az idősödő Szent István ugyanis egy játék koronát ajánl fel a Benczúr angyala által istápolt és szintén kopaszodó Leninnek, miközben a kompozíción olyan figurák is felbukkannak, mint Picasso rózsaszín korszakának jellegzetes, rombusz mintás ruhába bujtatott bohóca és a csíkos harisnyás Manócska Bálint Ágnes Mazsolájából. A dada, a szürrealizmus és a mágikus realizmus groteszk és kísérteties nyelve a 21. században újra aktuális lett Kelet- és Kelet-Közép-Európában, aminek emlékezetpolitikai okai is vannak, hiszen a rendszerváltások újra és újra lecserélték a hatalom szimbolikus figuráit, miközben az alapvetően egyszerű, szinte gyermeteg, feudális hatalmi struktúrák mindmáig érvényben maradtak.

Rendszerváltások
A tranzit. hu 2019-20 folyamán Rendszerváltások címmel eseménysorozatot indít, amely előadások, kiállítások, kutatási bemutatók, tematikus folyóiratszámok formájában azt vizsgálja, hogy a politikai fordulópontok milyen valós és szimbolikus változásokat hoznak egy adott korszakban. Miként élnek tovább nézetek és történetek a felszín alatt, hogy aztán egy másik rendszerben újrainterpretálva meghatározó narratívaként kerüljenek elő. A projekt számára kidolgozott vagy adaptált esettanulmányok az elmúlt száz év politikai, társadalmi és kulturális eseményeinek korszakonként változó, gyakran politikailag kisajátított és egymásnak ellentmondó értékeléseit mutatják be.


A Pátosz menedzsment következő eseményei:

5. rész: 2019. október 22., Szolnoki József – Katharina Roters
6 rész: 2019. november 15., Nemes Csaba

Kósa János: Felajánlás, 2010, olaj, vászon, 190 x 200 cm, a művész tulajdonaRelated
Pátosz menedzsment