english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Katalizátor-díj 2014

2.000.000 Ft a szakmai minimumért

A Katalizátor-díj idén teljesen átalakul! Itt az alkalom, hogy te mondd meg, mire költse a tranzit.hu a Katalizátor-díj költségvetését!

Díjátadó
Időpont: 2014. február 23., 18 óra
Helyszín:Trafó Kortárs Művészetek Háza, 1094 Budapest, Liliom utca 41.

Idén a 2014. decemberi részvétel fórum keretében kiválasztott projekttervek egy "egyestés" kiállítás formájában mutatkoznak be, valamint az est folyamán az ötletgazdák prezentálják a kidolgozott projektterveket és szakértők segítségével megvitatjuk őket. Végül a jelenlévők szavazzák meg, hogyan hasznosuljon a Katalizátor-díj költségvetése, a 2 000 000 forint.

A Katalizátor-díj átadója arra is alkalmat ad, hogy az érdeklődők megismerjék a kortárs képzőművészet jelenlegi helyzetét, dilemmáit és kihívásait. A jelenlévők szavazatukkal egyúttal hozzájárulnak egy, a kortárs képzőművészeti szakma önrendelkezését támogató projekt megvalósulásához is.

Résztvevő projektek:
Bajusz Orsolya: Az öngyarmatosítás kiskátéja; Beöthy Balázs és Keserue Zsolt: Barátok szobái; Közelítés Művészeti Egyesület: Re-locate / Áthelyezve; Szabó Péter és Szűcs Teri: Community Banking for Art Workers/Közösségi bankolás művészeti munkásoknak és Tulisz Hajnalka: Residenc YbuszHáttér

A tranzit.hu 2010-ben alapította a Katalizátor-díjat, hogy évente felhívja a figyelmet a magyarországi kortárs művészeti színtér azon szereplőire, akik tevékenységükkel katalizátor szerepet betöltve segítik a kritikai gondolkodás és gyakorlat kibontakozását.

Idén szakítunk azzal a hagyománnyal, hogy már elindított vagy befejezett projekteket díjazunk egy zsűri döntése alapján. A díjjal most egy kollektív alkotói/gondolkodási folyamatot szándékozunk beindítani, és az ebből kibontakozó közös projekt megvalósulását tesszük lehetővé. Olyan projektek kidolgozására várunk ötleteket, amelyek a kortárs képzőművészeti szakma önrendelkezését segítik elő.

Az elmúlt évek díjazottjai olyan személyek vagy csoportok voltak, akik/amelyek intézménytől függetlenül vagy annak keretei között aktívan részt vettek és azóta is részt vesznek a kultúráról alkotott kép formálásában, kritikusan szemlélve annak társadalmi és politikai beágyazottságát. A nyeremény a meghirdetett két kategóriában egyenként 500.000 Ft volt, amelyet minden évben más művész által kigondolt díj egészített ki. A díjakat évente egy ünnepélyes eseményen adtuk át. Eddig díjban részesült a Liget Galéria (2010), a Crosstalk Video Art Festival (2010), a Krétakör (2011), a Nemzeti Művészetért Alapítvány (2011), a Lumen Zöldséges és Közösségi Szolgáltató (2012) a Hallgatói Hálózat (2012), a Hiányzó Padtárs részvételi színházi program (2013) és a Gallery 8 (2013).

Az utóbbi három év katalizátorait nem csak a kortárs képzőművészet területén kerestük, azzal a céllal, hogy egyéb kulturális és aktivista gyakorlatok tapasztalatait állíthassuk inspiráló példaként a képzőművészeti élet résztvevői elé. Idén azt érezzük szükségesnek, hogy a – továbbra is tágan értelmezett – képzőművészet eszköztárát erősítsük, és e színtér aktuális helyzetén, lehetőségein gondolkozzunk.

A 2014-es Katalizátor-díj (pályázat) hívószavai az önkormányzatiság és a szakmai minimum.

Projekt ötletek leadási határideje: 2014. december 15.
Leadás módja: az office@tranzitinfo.hu címen


Idén a Katalizátor-díj megvalósításának 2.000.000 Ft-os költségvetéséből – a két díjkategória 1.000.000 Ft-os keretét kiegészítjük 1.000.000 Ft-tal – nem meglévő projekteket díjazunk, hanem új, modellértékű projektek létrejöttét ösztönözzük. Beépítve a témafelvetésbe és a döntési folyamatba a képzőművészeti szcéna szakmapolitikai öntudatát segítő Akciónapok tanulságait is, továbbá folytatva a tavalyi évben elindult részvételi eljárást, az érdeklődők és a résztvevők közösen döntik majd el fórumokon és workshopokon, hogy mely projektek jussanak a megvalósítást segítő forráshoz.

Modellek, víziók, utópiák támogatását különösen fontosnak tartjuk egy olyan időszakban, amikor a művészeti életben is manifesztálódik, hogy ma Magyarországon szakmaiság helyett autoriter politika dominálja a közélet megnyilvánulásait. Ennek a szemléletnek megfelelően működnek az intézmények, megszűnt a kritikai, kísérletező, és kérdéseket feltevő kultúra támogatása, a progresszív szakma „földalatti” működésre kényszerül.

A folyamat:

Első lépés
Projekt-ötletek összegyűjtése
Bármilyen kortárs képzőművészeti szereplő (művész, kurátor, munkacsoport stb.) jelentkezhet egy maximum 2.000.000 Ft költségvetésű projekt ötletével. Ez lehet nyugdíjpénztár, tv-csatorna, segélyalap, kiadvány, plakát akció stb. – további inspirációként lásd a tranzit.blog.hu Szakmai minimum című cikk-sorozatát. 2014. december 15-ig küldd el projekt javaslatodat az office@tranzitinfo.hu e-mail címre, amely tartalmazzon egy maximum 1.500 karakter terjedelmű leírást (cím, megvalósítás műfaja, illetve formája, költségvetési keret) és egy maximum 10 Mb méretű képanyagot vagy egy maximum 1 perces videót. Az e-mail tárgya "Katalizátor-díj 2014" legyen!

Második lépés
Időpont: 2014. december 19., 18 óra
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király u. 102., 1/1.
Az ötletek bemutatkozása egy részvételi fórum keretében történik. A beküldött ötleteket az ötletgazdák néhány percben prezentálják, majd a jelenlévők –a résztvevők és az érdeklődők – kiválasztják azt a minimum 5, maximum 10 ötletet, amelyek megvalósulását leginkább támogatják. A fórumon már keressük a közös nevezőt és az egymást erősítő irányokat a javaslatok között.

A részvételi fórumon a jelenlévők a következő projekteket választották ki: Bajusz Orsolya: Az öngyarmatosítás kiskátéja; Beöthy Balázs és Keserue Zsolt: Barátok szobái; Közelítés Művészeti Egyesület: Re-locate / Áthelyezve; Szabó Péter és Szűcs Teri: Community Banking for Art Workers/Közösségi bankolás művészeti munkásoknak és Tulisz Hajnalka: Residenc Ybusz.

Harmadik lépés
Az ötletek kidolgozása
2015. januárjában a közösen kiválasztott javaslatok képviselői és munkacsoportjai nyitott workshopokon, egymást segítve, együttműködéseket kialakítva, kidolgozzák az ötletüket. A cél a megvalósításhoz szükséges tartalmi és gyakorlati elemek közös végiggondolása, kidolgozása, amelyeket a február 23-i közösségi eseményen mutatnak be a munkacsoportok.

Negyedik lépés
Közös döntés a költségvetés felhasználásáról
2015. február 23-án a Trafó Kortárs Művészetek Házában a workshop résztvevői bemutatják a kidolgozott javaslatokat, és a jelenlévőkkel közösen döntenek a költségvetés felhasználásáról. Reményeink szerint erre az alkalomra a különböző ötleteket sikerül egy közös projektbe egyesíteni, vagy olyan lehetőségekké alakítani, melyek között nincs szükség versengésre.