english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

1971 – Párhuzamos különidők

A kiadvány a Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár és a tranzit.hu közös, 1971. Párhuzamos különidők című kiállításához készült, mely a Kádár-korszak párhuzamos képzőművészeti jelenségeit vizsgálta. A tárlaton két mikrotörténet, az 1971-es évhez kapcsolódó két műcsoport került bemutatásra. Az egyik olyan művészek munkáiból állt, akik az ötvenes években igazodtak a szocialista realizmus kánonjához, majd a kultúrpolitika enyhülésével modernizálódni tudtak (Domanovszky Endre, Hincz Gyula, Somogyi József, Kerényi Imre), míg a másik műcsoport az ekkor kialakuló második nyilvánossághoz és az ekkor fellépő új avantgárd generációhoz kötődött. Beke László Elképzelés-akciója a hatvanas évek végén induló nemzedék tagjait gyűjtötte össze, akik számos sikertelen kísérletet tettek arra, hogy az avantgárd hagyományokat folytató és megújító munkáikat kiállíthassák a művészeti intézményekben, majd kialakították a saját, párhuzamos megjelenési formáikat, mint amilyen Beke projektje is volt. A kiállítás e két művészgeneráció bonyolult viszonyrendszerét, az egyidőben létező és egymással vitában álló különböző művészetfogalmakat mutatta be. A két mikrotörténetet összekapcsoló kronológia az 1968-1973 közötti időszak kultúrpolitikai közegét, a művek keletkezésének művészettörténeti kontextusát világította meg. Kaszás Tamás képzőművész kifejezetten a kiállításra készített installációival különböző történeti és kortárs valóságok összefüggésében értelmezte a két műcsoportot.

Az 1971. Párhuzamos különidők katalógusában a kiállítás kurátorai – Hegyi Dóra, László Zsuzsa, Leposa Zsóka, Róka Enikő, Százados László – , valamint felkért szerzők tanulmányai révén az olvasó átfogó képet kaphat a korszak párhuzamos jelenségeiről, a művészeti diskurzus alakulásáról. A kötetben a kiállítás struktúrájának megfelelően a gazdag kép- és dokumentációs anyag is megtalálható.

Szerzők: Beke László, Bódi Kinga, Dudás Barbara, Gál Csaba, Hegyi Dóra, Hornyik Sándor, Horváth György, Izinger Katalin, László Zsuzsa, Leposa Zsóka, Róka Enikő, Százados László, Várkonyi György

Szerkesztők: Hegyi Dóra, László Zsuzsa, Leposa Zsóka, Róka Enikő

Hungarian
Szerzők: Ld. lent
Szerkesztők: Ld. lent
Fordító: -
Kiadó: BTM Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár – tranzit.hu
Terjesztő: tranzit.hu
Design: de_form (Demeczky Nóra, Déri Enikő)
Város: Budapest
Dátuma: 2019
Oldalszám: 328
ISBN/ISSN: 978-615-5341-63-2
Ár: 6500 HUF

Egyéb jegyzetek: 1971 – Párhuzamos különidők. A Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár és a tranzit.hu közös kiállítása