english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Párhuzamos kronológiák - A kiállítások láthatatlan története

kiállítás-újság

Ez a kiadványunk egy újság formában szerkesztett kiállítás. Magyarországi, 60-as 70-es évekbeli, progresszív művészeti események dokumentumai mellett tartalmaz két illusztrált tanulmányt is, melyek a kronológiákban szereplő események kultúrtörténeti kontextusát tárják fel, valamint a korszak eseményeire vonatkozó körkérdés válaszait is olvashatók benne. Az újság mint forma felidézi az események és művek közvetlen válaszát létrejöttük korának valóságára, emellett célja az is, hogy helyreállítsa ezen progresszív gyakorlatok hiányzó nyilvánosságát.

A Párhuzamos kronológiák dokumentációs kiállítás formájában 2009-ben Budapesten, 2010-ben Karlsruhéban volt látható, a kiadvány pedig a 2011 májusában Rigában bemutatott kiállítás alkalmából jelent meg.

A tranzit. hu a Párhuzamos kronológiák - A kiállítások láthatatlan története című kutatási projektet azzal a céllal kezdeményezte, hogy hozzájáruljon az 1960-as évektől napjainkig tartó időszak kelet-európai művészeti eseményeinek tanulmányozásához, valamint az ezeket kutató kurátori és művészeti gyakorlatok és módszerek formálásához. Célunk a szakmai kapcsolatok, kiállítások, események és művészeti helyszínek összefüggéseinek bemutatása a korszakból származó műtárgyak puszta kiállítása helyett. Megkíséreljük egy olyan módszer kidolgozását, amelynek segítségével dokumentumok és adatok, ugyanakkor legendák és kultuszok is kutathatók, felfejthetők és bemutathatók. Saját kronológiánk létrehozásakor az események kiválogatásának fő szempontja azt volt, hogy megnézzük, miért nyernek bizonyos események jelentőséget már keletkezésük korában, és válnak anekdoták, legendák kiindulópontjaivá; míg mások elfelejtődnek, vagy csak egy későbbi kontextusból visszatekintve válnak értelmezhetővé.
Arra voltunk kíváncsiak, hogy a korszak politikai és társadalmi viszonyai a progresszív művészeti megnyilvánulások számára milyen megjelenési lehetőséget és szerepet tettek lehetővé, ezek hogyan kapcsolódtak a nemzetközi folyamatokhoz, áramlatokhoz, és hogyan határozták meg a művészet nyilvánosságát.

Hornyik Sándor ”Eltérő” forradalmi hagyományok című projektjében a „forradalmi hagyományok” retorikai toposza mentén vizsgálja a hivatalos, szocialista-realista művészeti doktrína és az avval szemben álló avantgárd művészeti tradíciók kapcsolatát. Ebben a kontextusban értelmezi a művészet mai, mikro-történetekre épülő, kritikai dokumentarizmusát is, amellyel a kortárs képzőművészek a művészettörténet korábbi eseményeire, jelentős figuráira és kanonizációs folyamataira reflektálnak.

Hegyi Dóra és László Zsuzsa Hogyan válik nyilvánossá a művészet? című válogatása olyan 1960-as, ’70-es évekből származó kiállítások és események kronológiáját vázolja fel, amelyek újradefiniálták a művészet és a közönség kapcsolatát. Tizenhat 1966 és 1977 között létrejött legendás, magyarországi művészeti esemény szöveges és vizuális dokumentumait mutatják be. Esettanulmányokban vázolják fel, hogyan jelentek meg újszerű kiállítás-rendezési modellek, milyen alternatív prezentációs formák alakultak ki, valamint milyen formában őrződnek meg és idéződnek fel a legendás események a kollektív emlékezetben.

Bemutatott projektek:

"Eltérő" forradalmi hagyományok

A bemutatott projektek alkotói: Baranyay András, Derkovits Gyula, Erdély Miklós, Jovánovics György, Kis Varsó, Kondor Béla, Major János, Maurer Dóra, Plágium2000, Szabó Ádám, Société Réaliste, St.Auby Tamás

Hogyan válik nyilvánossá a művészet

Bemutatott kiállítások/események: Az ebéd (In memoriam Batu Kán), 1966; Kassák Lajos kiállítása Fényes Adolf Terem, 1967; Akciók az Iparterv Székházban,1968; Iparterv kiállítások 1968-80; Jovánovics György és Nádler István kiállítása Fényes Adolf Terem, 1970; Pauer Gyula Pszeudo, 1970, Válogatás a Balatonboglári Kápolna Műterem kiállításaiból 1972-73; Schaár Erzsébet: Utca 1974; Szentjóby Tamás: Munkák 1966-75; Csinálj egy széket! (Hommage á George Brecht) FMK 1975; Drozdik Orshi Akt/Modell, FMK 1977

A projekt jelenleg egy online kiállítás-archívumként működik, lásd a projekt honlapját itt: http://tranzit.org/exhibitionarchive

English edition
Authors: Dóra Hegyi, Sándor Hornyik, Zsuzsa László
Editors: Dóra Hegyi, Sándor Hornyik, Zsuzsa László
Translated by: Hungarian-English: Péter Barta, John Bátki, Keith Donovan, Adéle Eisenstein, György Gálfalvi, Zsófia Rudnay, Bea Sándor, Zsuzsanna Szegedy-Maszák
Publisher: tranzit.hu
City: Budapest
Year: 2011
Pages: 56
ISBN/ISSN: 978-963-08-1439-3
Price: ELFOGYOTT / SOLD OUT

Special Notes: Parallel Chronologies websiteDownloads
paralell_chronologies__newsp.pdf (pdf, 9.2 mb)