english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Az ebéd

(in memoriam Batu kán)

A hazai művészeti életében fordulópontot jelentő esemény, az 1966-ban megrendezett első magyarországi happening eddig nagyrészt publikálatlan dokumentumait hozza nyilvánosságra a tranzit .hu Az ebéd (in memoriam Batu kán) című új kiadványa. A publikáció tartalmazza Altorjay Gábor visszaemlékezését, melyben részletesen leírja az első magyar happeninget, Szentjóby Tamás eredetileg 1966-ban írt és mindezidáig kiadatlan esszéjét a happening műfajáról, Altorjay Gábor happening-téziseit szinten 1966-ból, valamint egy 2009-es interjút, amelyet a szerkesztők - Hegyi Dóra és László Zsuzsa - készítettek Szentjóby Tamással. A magyar és angol nyelven publikált szövegek mellett a meghívó, jegyzetek fakszimiléi és 19 fotó dokumentálja Az ebédet.

English - Hungarian edition
Authors: Gábor Altorjay, Dóra Hegyi, Zsuzsa László, et al.
Editors: Zsuzsa László, Tamás St.Turba
Translated by: Csaba Polonyi
Publisher: tranzit.hu
City: Budapest
Year: 2011
Pages: 56
ISBN/ISSN: 97896308090
Price: 8 € / 1984 HUF