english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Békeszerződés – újratárgyalva

„Uraim, ez nem béke, ez húsz évre szóló fegyverszünet!”

Egy történelmi tervjátékra* szeretnénk pedagógusokat invitálni

*A tervjáték egy módszer, amely összetett valós rendszerek szimulációjára alkalmazható és elsősorban tanulási folyamatokban használják.

A program témája: Az első világháborút lezáró békeszerződések

A forgatókönyv: A Budapesten megrendezendő workshop keretében a résztvevők felveszik a béketárgyalásra meghívott delegációk szerepeit és képviselik azok érdekeit.

A program két blokkból áll: az első részben a helyben megkapott leírás alapján (amelyet a tervjáték ötletgazdája, a német Planpolitik csoport állított össze), a résztvevők a rájuk kiosztott szerepek szerint a lehető legpontosabban, történelmi hűséggel újrajátsszák az első világháborút lezáró Párizs környéki béketárgyalásokat.

A második blokkban a résztvevők saját belátásuknak, szerepüknek megfelelően döntési szabadságot kapnak, és így újra lefolytatják a tárgyalásokat. Ennek az újratárgyalásnak az eredménye eltérhet a történelmi szerződéstől, potenciálisan jobban figyelembe véve a vesztes központi hatalmak és Magyarország érdekeit, pozícióját. Így létrejön egy alternatív békeszerződés, amelynek a végkicsengése a résztvevők döntésétől, érdekérvényesítési stratégiájától függ, de potenciálisan egy stabilabb közép-európai politikai rend felállítására tehet – fiktív – kísérletet.

A tervjáték arra keres választ, hogy milyen alternatív megoldások születhettek volna azokban a legfontosabb problémakörökben (háborús adósságok, a gazdaság újjáépítése, területi és etnikai kérdések, felelősségvállalás/kollektív bűnösség, önrendelkezés stb.), amelyek már néhány évvel a békeszerződések után újraéledtek, és végül komoly szerepet játszottak a második világháború kitörésében.

A program célja: A tervjáték lebonyolításával olyan kérdésekre keressük a választ, hogy a magyar társadalomban mind a mai napig hogyan vonódnak be az érzelmek az eseményekre való emlékezésbe. Mik a következményei annak, hogy ez a – Magyarország számára tragikus – történelmi esemény évtizedeken át nem vált nyilvános társadalmi viták tárgyává. A tabusított elhallgatás és a politikai kisajátítás okán a trianoni békeszerződés traumaként öröklődött át a következő generációk számára. Ezért is fordulunk a történelemtanárok felé, mert a játékba olyan résztvevőket keresünk, akiket a tanítási tapasztalatuk miatt akár nap mint nap érint az állásfoglalás problémája.

Számunkra ez a játék egy módszertani lehetőség, amely lehetőséget ad arra, hogy reflektáljunk saját elfogultságainkra, és kísérletet tegyünk a történelmi tabuk és saját előítéleteink lebontására.

Praktikus információk: A program 1,5–2 napos, Budapesten zajlik, 12 fő részvételével.

A tervjáték időpontja: 2015. április 17–18. (péntek–szombat).

A tervjáték helyszíne: 1068 Budapest, VI. kerület, Király u. 102., a tranzit irodája.

A lebonyolító, a tranzit.hu biztosítja a vidéki résztvevők utazási és szállásköltségét, illetve a napidíjat.

Kik vagyunk: A tranzit.hu egy 2005 óta működő kortárs művészeti program. Projektjei többek között a kortárs művészet szerepével, közvetítői formáival, társadalmi felelősségvállalásával foglalkoznak. A 2014. évi Művészet veszélyes csillagzat alatt című nemzetközi esemény- és kiállítás-sorozat például a kortárs művészet jelenlegi feladatát, helyét és felelősségét vizsgálta a tekintélyelvű politikai rendszerekben. A 2012 óta megvalósított Művészek az iskolában projekt keretében – kortárs képzőművészek és iskolák együttműködésében – a diákok a művészekkel egyenrangú félként alkothattak.

A tranzit.hu a 2015-ös év folyamán nemzetközi együttműködés részeként valósítja meg az Emlékek háborúja című programsorozatot (kurátorok: Hegyi Dóra és László Zsuzsa), amely az emlékezetpolitika és a közösségi történelmi emlékezet összefüggéseit vizsgálja a trianoni békeszerződés esetéből kiindulva. Ennek a programsorozatnak az egyik első fontos mérföldköve a békeszerződések újratárgyalásáról szóló tervjáték, amelyet majd egy nemzetközi konferencia követ 2015 májusában.

Kiket keresünk: Vállalkozó kedvű pedagógusokat, akik szívesen eljönnek egy kétnapos workshopra, készek belehelyezkedni más nemzetek érdekképviseletébe és érvelni az érdekükben, illetve kíváncsiak egy alternatív történelmi végkifejletre a béketárgyalások kapcsán.

Ha programunk felkeltette érdeklődését, és szívesen részt venne a történelmi esemény újrajátszásában, kérjük, küldje el a kitöltött adatlapot és egy 1 oldalas (max. 4000 leütés hosszú) motivációs levelet az alábbi e-mail címre: bekeszerzodes.tervjatek@gmail.com.

A motivációs levélben foglalja össze, hogy miért szeretne részt venni a programban, mit vár tőle, és hogy az esetleges konklúziókat hogyan tudná beilleszteni a későbbi oktatási gyakorlatba.

A program során videofelvétel készül dokumentációs céllal. A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a projekt során forgatott videofilmet a tranzit.hu a későbbiekben tudományos és művészeti programjaiban felhasználja.

A résztvevőktől a program után 1–2 oldalas beszámolót várunk, amelyben összefoglalják a projekttel kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat.

Kép: Vértes Rezső: Magyarország csokra, 1920-as évek.
Forrás: Zeidler Miklós: A magyar irredenta kultusz a két világháború között, Bp. 2002.Az Emlékek háborúja programsorozat a FORMER WEST Culminating Phase: Edits, Annotations, Proposals című projektjének része, amelyet az Európai Unió Creative Europe programja támogat.Downloads
ADATLAP.rtf (rtf, 32 kb)