english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Art Always Has Its Consequences záró kiállítás

Subversive filmfesztivál

Különböző megvalósulási formák segítségével a projekt a modernista örökség és a közös történelem témáit dolgozza fel. A kutatás a sajátos történeti, gazdasági és politikai kontextusra, valamint a nemzetközi diskurzusban elismert „univerzális” normatermelődés folyamataira irányult. Ezen felvetésekre reflektálva a projekt során bemutatott művészeti gyakorlatok saját kontextusukat újragondolva erősítik az adott történeti folytonosságokat. A többéves együttműködés eredményeként „A művészetnek mindig van következménye” kiállítás a folyamatban lévő kutatások aktuális konstellációján alapul, megkísérel párhuzamokat vonni, valamint a különböző gyakorlatok között kapcsolódási pontokat találni. Annak ellenére, hogy a hangsúly a kelet-európai művészetre helyeződik, a projekt szándékai szerint nem nyújt homogenizáló képet a „kelet-európai” művészet elmúlt néhány évtizedéről. Hasonlóképp nem célja, hogy a puszta statisztika váljék a bemutatás legfőbb szervező elvévé.
A cím „A művészetnek mindig van következménye”, Mladen Stilinović 1984-es “Footwriting”című szövegéből származik, a művészet és valóság kapcsolatának kutatására utal. A címválasztás egyben rámutat a különféle művészeti folyamatok inherens sajátosságaira is, melyek eredményeként a művészet rendre saját territóriumára „korlátozódik”. A kiállításnak a zágrábi Katarinski téren álló Kulmer Palota ad otthont. Mindemellett a bemutatott művek az egykori Kortárs Művészeti Galéria központi helyszíneként szolgáló, mára már Kortárs Művészeti Múzeummá átnevezett épületben a helyszín materiális és ideológiai emlékezetével szembe helyezkednek. A kiállítás a nézők konkrét művekre vonatkozó értelmezési kísérleteit a művészeti intézmények felelősségének és szerepének kérdésköre felé tereli, oly módon, hogy a kortárs megközelítéseket a múltban alkalmazott stratégiákkal ütközteti. Arra irányítja a figyelmet, hogy a művészeti bemutatás kérdéses intézményei miként pozícionálják magukat a különféle gazdasági és ideológiai körülményekhez igazodva, valamint milyen módon járulnak hozzá különféle kulturális teljesítmények létrejöttéhez, illetve bizonyos normák hegemónná válásához.

A kiállítás május 8-án, Zágráb 1945-ös felszabadulásának napján nyílik. Napjainkban, a második világháborúra vonatkozó korszakalkotó átrendeződések idején, a nácizmust és kommunizmust a „totalitarianizmus” általános fogalma alatt egyenlővé tévő tendenciák közepette ez az időpontválasztás a Nemzeti Felszabadítási Mozgalom emancipatorikus törekvéseinek szeretne emléket állítani, mely egyben referenciapont is, ahonnan a jövőbe tekinthetünk.

A projektet dokumentáló kiadvány 2010 augusztusában jelenik meg.


Kreatitivás gyakorlatok (Erdély Miklós és Maurer Dóra), Goran Đorđević, Erdély Miklós, Andreas Fogarasi, Guerilla Art Action Group, Hajas Tibor, Sanja Iveković, David Maljković, Dimitrije Bašičević Mangelos, Vlado Martek, Piet Mondrian, Ciprian Mureşan, Deimantas Narkevičius, Andreja Kulunčić, Novi Kolektivizam, Andrzej Partum, Pauer Gyula, Tomo Savić - Gecan, Mladen Stilinović, Sean Snyder, St.Auby Tamás, Szombathy Bálint, Milan Trenc, Ultra-red

és

“As soon as I open my eyes, I see a film (filmklubok és a Genre Film Festival/GEFF)” / Ana Janevski (Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Varsó)

Didactic Exhibition: Abstract Art

Ideology of Design: Fragments on History of Yugoslav Design

Symposium Wroclaw ’70

Kurátorok: Hegyi Dóra és László Zsuzsa (tranzit. hu), Magdalena Ziolkowska and Katarzyna Sloboda (Muzeum Sztuki Lodz), kuda.org; and What, How & for Whom/WHW

A kiállítás a harmadik Subversive Filmfesztivállal együttműködésben valósul meg, melynek idén a szocializmus a témája, és május 1-e és 25-e között kerül megrendezésre Zágrábban.

External Links
Art Always Has Its Consequences
Subversive Film Festival