english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Művészek az iskolában projekt

A Művészek az iskolában a kortárs művészet új közvetítő formáival kísérletező nemzetközi projekt része. Az információ- és tapasztalatcsere folytán együttműködő partnerek, a stockholmia stockholmi Tensta Konsthall, a rigai The Latvian Centre for Contemporary Art és a budapesti tranzit.hu saját közegükre reflektálva és a helyi művészet viszonyaiból kiindulva egy éven keresztül, 2011. októbere és 2012. októbere között szerveznek pilot-projekteket, szemináriumokat, szimpóziumokat.
A tranzit.hu által szervezett Művészek az iskolában projekt célkitűzése olyan kollaboratív projektek létrehozása, amelyekben a művészet a társadalmi valóságra reflektáló, az egyén kritikai érzékét, a felelősségtudatot és a szabadság gyakorlatát fejlesztő médiumként és releváns gondolkodásmódként jelenik meg, amely a sztereotípiák, a rutinból vagy éppen megfelelési kényszerből elfogadott tények, állítások kritikai szemléletén alapul. A Művészek az iskolában a művész személyét kritikusan gondolkodó, társadalmi felelősséget vállaló, kreatív alkotó személyiségként értelmezi.
A 2012-ben kísérleti projektként indult Művészek az iskolában program tapasztalatai azt mutatták, hogy az oktatást érintő változtatások fő irányvonalai a központosítás, az iskolák autonómiájának csökkentése, a fegyelem, az autoritás és teljesítmény-orientáltság, a művészeti oktatás háttérbe szorítása, az egyéni vélemények, a kritikai gondolkodás, valamint a kreativitás, kísérletezés és a játék egyre nagyobb térvesztése miatt, nagy szükség van a demokrácia fogalmát értelmező, gyakorlatát fejlesztő, a kreativitásnak szabad teret engedő programokra. A tranzit. hu 2013-tól már önálló programként folytatja a projektet és nyílt pályázatot hirdet évente két művészeti projekt megvalósítására.
A Művészek az iskolában projekt keretében először 2012-ben négy képzőművész, Keserue Zsolt és Szabó Péter, Khoór Lilla és Szabics Ágnes a 2012 április – szeptember közötti időszakban három iskolával közös együttműködésben valósított meg különböző projekteket. A három projekt közös jellemzője, hogy az alkotási folyamatban művészek és diákok egyenrangú alkotótársak, a művészeti alkotások közös munkáik eredményeként jöttek létre. 2013-ban a két nyertes pályázat Csoszó Gabriella FreeDoc és a Nem Privát Színház Botrány egy jó családban projektjei voltak.

A Művészek az iskolában pilot projekt zárásaként 2012. október 26-27. között egy nemzetközi szimpóziumot szerveztünk, amely a demokrácia fogalma köré szerveződött. A témát a kritikai pedagógia szemszögéből vetettük fel, különös hangsúlyt fektetve a tudás, az autoritás és a hatalom közötti viszonyokra. A művészet és oktatás kapcsolatára alapvetően két horizontból tekintettünk: 1. az intézményrendszer felől (művészeti intézmények és az un. „oktatási fordulat”, alternatív és kritikai pedagógia és a hozzájuk kötődő intézményi modellek, diákmozgalmak a 60as évektől napjainkig); 2. a művészek és fiatalok kollaborációja felől (kommunikációs és helymeghatározó kérdések, tudástermelés és közvetítés, élmény és tapasztalat).

Koncepció: Angel Judit, Hegyi Dóra, Khoór Lilla
Kurátorok: Hegyi Dóra, Khoór Lilla
Projekt koordinátor: Simon Vera

A 2012-ben megvalósult projektek dokumentációja:

Szabó Péter Jelenkutató csoport

Keserue Zsolt Nemzeti Tankönyv

Khoór Lilla, Szabics Ágnes Helyhatározó

A 2013-ban megvalósult projektek dokumentációja:

Nem Privát Színház Botrány egy jó családban

Freedoc
Rólunk Hozzád

A pilot projektet az Európai Kulturális Alapítvány (European Cultural Foundation)támogatta.Related
A 2013-as Művészek az iskolában projekt bemutatója: Nem Privát Színház: Botrány egy jó családban
A 2013-as Művészek az iskolában projekt bemutatója: Rólunk Hozzád / Fotózás és aktivizmus
Felhívás: Művészek az Iskolában 2013
Felhívás: Művészek az Iskolában 2014