english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Misszió

A tranzit egy 2002 óta működő független kortárs művészeti hálózat Ausztriában, Csehországban, Magyarországon, Szlovákiában és Romániában.

Az intézményhálózat egyenrangú és autonóm helyi irodák együtteseként különböző – nemzeti, nyelvi, médiumbeli, gondolkodásbeli és történelmi – határokon átívelve működik.

Minden tranzit iroda az adott körülményeknek, a helyi kontextusnak megfelelően dolgozik, különböző formátumokat és módszereket alkalmazva: kritikai platformok, kiállítások és más művészeti (zenei, irodalmi, performatív) események, előadások, beszélgetések, kiadványok, kutatások, közvetítő és kísérleti oktatási programok létrehozásával.

A tranzit a jelenkori történelem folytonosságával, illetve újraértelmezésével összefüggésben (főként az 1960-es és ‘70-es évek művészeti fejleményeiből kiindulva) a helyi művészeti és értelmiségi közeg tapasztalataira épít, és egyúttal megkérdőjelezi a második világháború utáni európai (művészet) történelem kánonját, földrajzát és uralkodó narratíváját is. A tranzit hálózat célja, hogy transzlokálisan működve állandó párbeszédet kezdeményezzen a helyi és a globális kulturális narratívák között.

A tranzit a progresszív kultúra önszerveződő tevékenységét az 1970-es és '80-as évek tekintélyelvű társadalmaiban kialakult gyakorlatokra vezeti vissza, amelyek következményei a rendszerváltás és az 1990-es évek széleskörű társadalmi átalakulásának időszakán át máig érezhetőek.

A tranzit több nemzetközi projektet kezdeményezett, mint például: Monument to Transformation 1989–2009; Július Koller Society; Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola; Manifesta 8; Sweet Sixties; Fiction, Rhetoric and Facts; Changer d’Image; Report on the Construction of a Spaceship Module; School of Kyiv.

A tranzit.hu kortárs művészeti program 2005 óta működik Budapesten. Diszkurzív, oktatási, kutatási és publikációs projektek létrehozója és fóruma, nemzetközi és hazai együttműködések elindítója és fenntartója. A civil felelősségtudat elsajátításának kísérletező formájaként tekint a kortárs művészetre, melyet különböző diszciplínák metszéspontjában, történeti, politikai és társadalmi összefüggésben kutat, értelmez és vitat meg. A kritikai művészet kelet-európai neoavantgárd hagyományából kiindulva a művészeti tevékenységet közügynek, a társadalmi nyilvánosság terepének tartja.

2011 óta saját helyszínén, a Majakovszkij 102 nevű nyitott irodában egy olyan teret kíván megteremteni, ahol nem pusztán alkotók és nézők találkoznak, hanem mindenki résztvevő lehet. A tranzit.hu célja, hogy a nemzetközi kurátori praxis kapcsolati tőkéjét felhasználva a helyi nyilvánosság demokratikus és szolidáris működéséhez hozzájáruljon, különböző közegek és szakterületek között közvetítsen. Küldetése, hogy sürgető és megoldandó problémák mellett tabutémákat, határterületeket fogalmazzon meg, és nyilvánossá tett tanulási folyamatok során megtalálja a megvitatásukhoz szükséges formákat.

A tranzit.hu projektjeiben különböző témákkal és formátumokkal kísérletezik: az oktatás és a pedagógia alternatív formáival, a demokratikus együttműködéssel, illetve a kritikai gondolkodás gyakorlásával foglalkozik (Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola, Művészek az iskolában, Kreativitási Gyakorlatok). Több projekt célja a hazai kortárs művészeti szakma önértékelésének előmozdítása, valamint a szakmán belüli párbeszéd- és közösségteremtés (tranzitblog, Katalizátor-díj, Akciónap). A tranzit.hu diszkurzív kiállításokat rendez (Párhuzamos kronológiák, Művészet veszélyes csillagzat alatt, Nyitott kapuk: Király Tamás ’80s), valamint online és off-line publikációkat valósít meg (Artists’ Texts from Croatia, Hungary, Poland, Serbia, 1947–2009; Art Always Has Its Consequences; A kurátori gyakorlat és diszkurzus szótára; IMAGINATION/IDEA. The Beginning of Hungarian Conceptual Art. The László Beke Collection, 1971).

ERSTE Foundation is main partner of tranzit:

ERSTE Stiftung

tranzit.hu on facebook