english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

A művészet lebontása - A programot összeállította: Jelena Vesić a berlini Museum of American Art közreműködésével

művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola

A művészet lebontása – Négy történet a kiállítások, a múzeumok és a művészettörténet világából

A programot összeállította: Jelena Vesić a berlini Museum of American Art közreműködésével
Előadók: Walter Benjamin, Alfred Barr, Gertrude Stein és Jelena Vesić

2012. május 11, 18 óra
G.Djordjevic: A művészet ellen című rekonstrukciós kiállítás (Studentski kulturni centar/ Hallgatói Kulturális Központ, Belgrád, 1980) - megnyitója és Walter Benjamin: A művészet lebontása című előadása

2012. május 12-13. 11-18 óráig
szeminárium

Helyszín: KIRÁLY 102, H-1068 Budapest, Király u. 102. I. em., tranzit. hu csengő

A szemináriumra jelentkezni lehet angol nyelvű motivációs levéllel 2012. május 8-ig az office@tranzitinfo.hu címen. A részvétel ingyenesManapság egyértelmű, hogy senki, még egy apáca sem áll meg imádkozni a vallási témájú festmények előtt a múzeumokban és a galériákban, ugyanakkor abban nincs semmi különös, ha egy pap imádkozik Tintoretto Utolsó vacsorája előtt feltéve, hogy az a kép a St. Francis-Xavier templomban látható. Általában nem igazán foglalkozunk azzal, hogy ez a fajta „diszlokáció” és „áthelyezés” milyen mértékben változtatja meg egy-egy műtárgy jelentését, és hogy ugyanazon tárgy mennyire ellentmondásos, vagy akár egymással homlokegyenest ellentétes történeteket, ideológiákat és világnézeteket hordozhat azáltal, hogy más és más prezentációs helyzetben jelenik meg.

A művészet lebontása című szeminárium pontosan ezt, vagyis a különböző bemutatási és elbeszélési narratívákban elhelyezkedő műtárgyak „bizonytalan sorsát” vizsgálja. A fókuszban a műtárgyak azon csoportja áll, amelyet Művészetnek szokás hívni, és amelyet a művészettörténeti értelmezőeljárások vagy a kiállítás-rendezési és múzeumi bemutatási gyakorlatok időről időre Művészetként definiálnak.

Itt azonban – a „művészet létrehozásáról” szóló történettől vagy a „szabad művészetekről” szóló diskurzustól eltérően, ahol a műtárgy az eredetiség, különlegesség és egyediség hordozójaként jelenik meg – A művészet lebontásáról szóló történet arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakról és a történetükről szóló egész diskurzust egy bizonyos látószögből figyelje meg. A szeminárium azt a nézőpontot részesíti előnyben, ahonnan a műtárgyakat szinte kizárólag egy bizonyos történet igazságtartalmát tanúsító funkciójukban és a művészettörténeti vagy múzeumbeli elrendezés (mise-en-scène) egészétől való függésükben látjuk. A szeminárium célja, hogy a résztvevőkkel együtt betekintsünk a színfalak mögé.

A szeminárium első napján a berlini Museum of American Arthoz kötődő előadók – Walter Benjamin, Gertrude Stein és Alfred Barr – rekonstruálják a modern művészettel kapcsolatos különböző felfogásokat, és megvizsgálják, hogyan jön létre a modern művészetről szóló történet. Míg Gertrude Stein az európai modernizmus amerikai gyűjteményein kalauzolja végig a résztvevőket, Alfred Barr a 20. század legjelentősebb kiállítási és muzeológiai gyakorlatait veszi sorra, külön hangsúlyt fektetve az El Liszickij és Alexander Dorner által tervezett Kabinett der Abstrakten (absztrakt művészek terme) sorsára.

A szeminárium második napján Jelena Vesić bemutatja G.Djordjevic, korábbi művészeti gyakorlatát, aki 1972-1985 között volt aktív a jugoszláv és a nemzetközi porondon. Jelena Vesić megvizsgálja Djordjevic radikális másolási gyakorlatát, különös tekintettel a belgrádi Studentski kulturni centar-ban (Hallgatói Kulturális Központ) 1980-ban megrendezett, "A művészet ellen" című kiállítására, amely ezen szeminárium alkalmából a tranzit.hu nyitott irodájában újból megtekinthető.

JELENA VESIĆ független kurátor, kulturális aktivista, kritikus és oktató, Belgrádban él.
THE MUSEUM OF AMERICAN ART egy oktatási intézmény, melynek célja a modern amerikai művészet 1950-es és '60-as évekbeli európai bemutatásával kapcsolatos emlékezet összegyűjtése, megőrzése és kiállítása. 2004-ben nyílt meg Berlinben a Frankfurter Allee 91 alatt.


Kép: G.Djordjevic A művészet ellen című kiállításának (belgrádi Hallgatói Kulturális Központ, 1980) meghívója