english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

What, How and for Whom/ WHW előadása

előadás és beszélgetés

19.10.2006, 18:00

Eötvös Lóránd Tudományegyetem / Eötvös Lóránd University Művészettörténeti Intézet / Art History Institute 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. I em. 112 /I. floor, room 112.

A tranzit. hu által kezdeményezett
Művészetelméleti- és gyakorlati szabadiskola
2006 október
2. szemináriumi hétvége

Who, What and for Whom (WHW) formáció, Zágráb

Október 19., 18 óra
Nyilvános előadás az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Művészettörténeti Intézetében

Nyilvános vitára bocsátva
A WHW kurátori stratégiáinak áttekintése, kezdve a "Ki, hogyan és kinek, a Kommunista Kiáltvány 152. évfordulójára" projekttel, amelyről később a csoport a nevét is kapta.

Október 20-22.
zárt szeminárium (előzetes jelentkezés alapján) XIII. Budapest
Bulcsu u. 20 (Kis Varsó műteren),

A normalizáció mint kiállítási stratégia

A WHW szemináriumának célja, hogy a résztvevők olyan stratégiákat és megközelítéseket fedezzenek fel, melyek révén a kiállítás nem puszta produktum, kulturális termék, hanem eszköz lehet. Olyan eszköz, mely dekonstruálhatja a nemzeti identitás(ok) reprezentációjának mindenható stratégiáit és félbeszakíthatja azokat a lineáris elbeszéléseket, melyekben a társadalom története szakadatlan és lelkes menetelés a szabadpiac és a liberális demokrácia felé vezető egyenes úton. A résztvevőkkel együtt arra keresik a választ, hogy a kritikai alapon szerveződött projektek hogyan őrizhetik meg nyitottságukat és adhatnak teret az ellentétek játékának. Hogyan lehetséges a reprezentációs stratégiák, kiállítási formák és a közösségi terekben megvalósuló akciók állandó felülvizsgálata, és hogyan kerülhet a kurátor a megfigyelő, szervező és prezentáló státuszból az aktív résztvevő (aktivista) szerepébe.

A WHW kiállításain olyan, a horvátországi társadalmat mélyen érintő, de az “Új Európa csillogását” nélkülöző, s ezért elhallgatott, vagy félresöpört problémákkal foglalkozik, mint a közösség viszonya saját múltjához és szerepe a történelem-teremtésben, a nemzeti identitás és a nacionalizmus, valamint az etnikai kisebbségek (pl. szerbek) státusza.

A szemináriumon újabb kiállításaikat (Side Effects, Collective Creativity, To be put up for a public debate and Normalization, dedicated to Nikola Tesla) tárgyalva kiderül, a kiállítás, vagy egy-egy mű milyen mechanizmusokat használva válhat széleskörű társadalmi vita inspirálójává, a provokáció veszélyes élén egyensúlyozva, hiszen szlogenjük szerint a művészet nem a valóság hű tükre többé, hanem kalapácsként alakíthatja azt.
A Művészetelméleti - és gyakorlati szabadiskola abból indul ki, hogy a kortárs művészet és kultúra által létrehozott tudás- és ismerettöbblet szélesebb körben is értékes hozzájárulással gazdagíthatja a társadalmi közbeszéd különböző fajtáit. Célkitűzése az, hogy aktív részvételen alapuló szemináriumok formájában a művészeti pozíciók, a kritikai szempontok, valamint a művészeti intézményrendszer vizsgálata révén gyarapítsa a magyarországi művészeti közeg elméleti és gyakorlati eszköztárát. A szabadiskola elnevezés olyan közösségi összejövetelekre utal, amelyeken a résztvevők párbeszéd és vita során alakítják ki a közös gondolkodás és a tapasztalatcsere lehetőségét.

A második szemináriumra a jelentkezési határidő 2006. október 12-e, a jelentkezéseket e-mailben várjuk a tranzit@enternet.hu címre.
Diákok, művészettörténészek, művészek, kurátorok jelentkezését angol nyelvű motivációs levélben várjuk. Egy szemináriumon 15 fő vehet részt. Az iskola nyelve angol, a részvétel ingyenes.
Igény esetén szállásfoglalásban tudunk segíteni.