english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Kreatív kurátori gyakorlat - Jens Hoffmann kurátor előadása

előadás és beszélgetés

18.12.2006, 19:00
Collegium Budapest I. Budapest Szentháromság u 2.

Jens Hoffmann

Kurátor és író, a londoni kortárs művészeti intézet kiállítási igazgatója, valamint az University of London kurátori tanulmányok programjának munkatársa. 2007-től a CCA Wattis Institute for Contemporary Arts San Francisco kinevezett igazgatója. 1998 óta több tucat kiállítás és mintegy száz, a vizuális művészetekről, valamint a kurátori gyakorlatról szóló cikk, tanulmány kötődik nevéhez

Kiállításait sokkal inkább színházi gyakorlatára, mint történeti, elméleti ismereteire alapozza. Sajátos szemlélete a koncepciótól a térhasználaton és a kiállítási installáción át a katalógus tervezéséig, valamint a kapcsolódó programokig mindenre hatással van, egységes „produkciót” teremtve meg. A kiállítóteret színpadként kezeli, melyhez az adott város földrajzi, kulturális és társadalmi kontextusát mintegy kulisszaként veszi figyelembe. Gondolkodása művészi, a konceptualizmus tradíciójához áll közel, kiállításait a külső, idő- és térbeli adottságok interiorizálása miatti különleges személyesség jellemzi.