english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

The Theory of Work – Zbynek Baladrán (Prága) filmjének vetítése

projects

A The Theory of Work (A munka elmélete) című film egy cseh építészeti magazinban talált cikk nyomán született, amely egy bank épületének szerkezetét, mint az intézmény megreformálásának eszközét mutatta be. Lehet-e így gondolkodni? Válhat-e egy épület egy „intézmény megreformálásának eszközévé”? A film ennek a kutatómunkának a művészeti eredménye.

A vetítés Zbynek Baladrán és Vít Havránek által kezdeményezett Monument to Transformation (Emlékmű az átalakulásnak) projekt Budapesten megvalósuló Töredékéhez kapcsolódik.
A Monument to Transformation 2006 őszén indult egy egyszerűnek tűnő kérdésfelvetéssel: mi történt Európa keleti felében a vasfüggöny lehullása óta? Annak érdekében, hogy a társadalmi rendszerben bekövetkezett változásokat ne a szokásos kelet/nyugat polarizáció kliséjén keresztül vizsgálják, a kutatást kiterjesztették több olyan Kelet-Európán kívüli országra is, ahol ugyan eltérő mértékben, de hasonló társadalmi változások mentek végbe. Így a rendszerváltozások új térképe rajzolódott ki, amely mentén induktív módszerrel folytatták a kutatást.
A Monument to Transformation projekt egy interdiszciplináris közeg: műalkotások, archívumok, elméleti szövegek és archivált/élő beszélgetések folyamatosan gyarapodó szubjektív kiállítása. A kiállítást más-más városokban megrendezett „kiállítás-töredékek” kísérik, amelyek azután a záró prágai kiállítás (2009) szerves részévé válnak.
A közeljövőben megvalósuló Budapest Töredék, amelynek a tranzit.hu iroda fog otthont adni, is így illeszkedik majd a projektbe.

 External Links
www.monumenttotransformation.org