english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

tranzit.hu akciónap - Október

Fórum a kortárs képzőművészet intézményi kilátásairól, szűkebb és tágabb kulturális kontextusban

Időpont: 2013. október 7., 18:00-21:00
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, 1068, Budapest, Király utca 102, 1. emelet

Javaslatok a napirendi pontokra (véglegesítés a helyszínen, a fórum elején szavazással):

1. A Múzeumi Negyed munkacsoport beszámolója
2. A múzeumi törvényre beterjesztett módosító javaslat átbeszélése
3. Karas David (FKSE) beszámolója a Képzőművészek, Iparművészek és Művészeti Dolgozók Szakszervezetével zajlott egyeztetésről, valamint az FKSE Kőrösi Orsolyának írt levelének szakmai visszhangjáról
4. Az akciónap szervezői csoport javaslata az akciónap levelezőlista online kommunikációjára
5. Az NKA köztéri szoborpályázata kapcsán az NKA működésének és döntéseinek megvitatása

Moderátorok: Kerényi Máté (HaHa), Nagy Gergely


A tranzit.hu akciónap-sorozat alkalmával a tranzit.hu munkatársai a Hallgatói Hálózat aktivistái segítségével egy éven keresztül havonta fórumokat szerveznek a kortárs képzőművészeti szakma számára és bevonásával a tranzit.hu nyitott irodájában. A fórum olyan informális döntéshozatali és cselekvés-előkészítő közösségi platform, amelyen viszonylag nagy létszámú tömeg hatékonyan és demokratikusan képes konkrét egyéni vagy csoportos cselekvési tervekről döntéseket hozni. A fórum elindít online kommunikációs felületeket és konkrét munkacsoportokat, illetőleg koordinálja ezek tevékenységét. A hálózatosodás és a részvétel elősegítésére szervezzük az akciónapokat, amelyben továbbá fontos eszköz az eseményen távol maradó, változatos ízlésű és politikai beálítottságú lehetséges érintettek személyes megszólítása, illetőleg a résztvevők projektjeinek/ügyeinek követése is.

A Humán Platform törekvéseitől inspiráltan a projekt abból a következtetésből indul ki, hogy a hatékony érdekérvényesítés formáit és kereteit az eredményesség érdekében radikálisan újra kell gondolni. A szakmákon belüli szerveződések mellett az egyes művészeti és/vagy humán ágazati együttműködések megalapozása a cél. Az újragondolás egyik legfontosabb aktualitása a jelenlegi állami gyakorlat, mely a civil szakértők javaslatait vagy látszólagosan építi be a törvényalkotásba, vagy teljesen figyelmen kívül hagyja, a civil szakmai szervezeteket szalámipolitikával egymás ellen hangolja, és ily módon el is némítja. Az akciónapra meghívott szervezetek: FKSE, AICA, JAK, Szabad Művészek, Magyar Színházi Társaság, Free Műcsarnok Facebook csoport, NEMMA blog, MUHAHA – Művészeti Hallgatók Hálózata, MUHAHA – DELTA csoport, Művészeti Összefogás, Nemzeti Művészetért Alapítvány, Független Előadóművészeti Szövetség, Humán Platform, Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója.Fotó: Kerekes Zoltán