english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Műhelysorozat Szil Péter terapeutával

2. rész: Iskola-otthon-élet: a tanulás nem egyenlő a tanítással

Pszichológiai újrahasznosítás, avagy van-e felnőtt lét, amely nem szemétkedik a gyerekekkel?

Olyan kultúrában nőttünk, növünk fel, amelyben felnőtté válni túlságosan is gyakran annyi, mint elfelejteni mindazt, amire gyerekkorunkban megesküdtünk, hogy nem tesszük majd a kicsikkel, amikor mi is nagyok leszünk. Az emberi lény sérülékeny ökológiai rendszer. Ránk is vonatkozik az elv, hogy bár nem minden szemét, ami hulladék, ha a bennünk, a nemzedékek során felhalmozódott pszichológiai maradványok szétválogatatlanul szétszóródnak, megrontjuk a jövő nemzedékek környezetét is. Ebben a négy, önálló alkalomból álló sorozatban, az újrahasznosítás alapelveit alkalmazva, a hallgatóság aktív részvételével járjuk körbe a pszichológiai hulladék keletkezésének főbb területeit (otthon, iskola), a hulladékkezelés különböző módozatait (pszichológiai irányzatok) és a megelőzés lehetőségeit (egyenlőségen alapuló társas és társadalmi kapcsolatok, együttélési formák).

A műhelysorozat önállóan is látogatható alkalmaira szombati napokon, 10-16 óra között kerül sor:

2. rész:
2015. november 7.
Iskola-otthon-élet: a tanulás nem egyenlő a tanítással

10.00-12.30, 12.30-13.30 közös piknik ebéd, 13.30-16.00

Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király u. 102., 1/1.

Előzetes írásbeli jelentkezést és rövid bemutatkozást kérünk, amelyet 2015. november 2-ig várunk a office@tranzitinfo.hu címen.


Maximális résztvevőszám: 20 fő

A sorozat első, Az eredeti család: sorscsapás vagy esély? című eseményére 2015. május 30-án került sor.

A sorozat további témái:
–„Ím itt a szenvedés belül, ám ott kívül a magyarázat”: külső segítség a felnőtté váláshoz, 2016
–Család ⇾ jó család ⇾ jobb család ⇾ közösség: a választott család, 2016

Szil Péter, a program vezetője, közel négy évtizede egymástól nagyon eltérő kultúrákban (Svédországban, Spanyolországban és Magyarországon) él, és ezek között ingázva vizsgálja és segíti elő terapeutaként és aktivistaként az egyenlőségen alapuló és erőszakmentes kapcsolatokat felnőttek és gyerekek, férfiak és nők között. Szil Péter részletesebb bemutatkozását lásd a www.szil.info weboldalon.

Választott család - privát utópiák

A tranzit. hu 2015-16 folyamán egy hosszú távú program keretében a családhoz, a társadalom legkisebb egységéhez kapcsolódó modellekkel és normákkal foglalkozik. Beszélgetések, workshopok, kiállítások és filmvetítések formájában, többféle közönséget megszólítva, különböző szakterületek felől járjuk körbe, hogyan jönnek létre és lesznek uralkodóak, és hogyan bomlanak fel a család fogalmát és működését meghatározó normák. Szeretnénk diskurzust kezdeményezni a családot övező problémákról, és a megoldást kereső alternatív formákról és gyakorlatokról. A következő kérdések foglalkoztatnak minket: Milyen lehetőségei vannak a nem heteronormatív családmodellnek? Milyen szemléletváltás lenne szükséges ahhoz, hogy a nő, férfi és gyerek egyenjogúságát alapvető jognak tekintő társadalomban élhessünk? Hogyan függ össze a magáért és környezetéért felelősséget vállaló egyén a család és az iskola intézményrendszerével?

Kép:
Robert Doisneau: Le cadran scolaire, Paris, 1956Related
Választott család - Új, hosszú tavú, tematikus program keretében műhelysorozat indul Szil Péter terapeutával, Pszichológiai újrahasznosítás címmel