english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Mezosfera — A tranzit.hu nemzetközi kulturális magazinja bemutatkozik

Furcsa földrajz című tematikus szám

Időpont: 2016. április 29., 16:00-19:00

Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit.hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király utca 102., I/1.

A beszélgetés angol nyelven zajlik.

16:00–17.30
Lapbemutató a szerkesztőség (Erőss Nikolett, Hegyi Dóra, László Zsuzsa, Muskovics Gyula, Szakács Eszter) bevezetőjével, valamint rövid hozzászólásokkal és beszélgetéssel. Felkért hozzászólók: Erdődi Katalin (független kurátor, a Furcsa földrajz szám szerkesztője), Maja és Reuben Fowkes (művészettörténészek, kurátorok, a Translocal Institute alapítói), Junghaus Tímea (kurátor és kulturális aktivista, a Gallery8 – Roma Kortárs Művészeti Tér kezdeményezője), KissPál Szabolcs (művész és aktivista), Ovidiu Pop (író, aktivista, Gazeta de Artă Politică/A politikai művészet közlönye társ-szerkesztője) és Katarzyna Winiecka (művész, aktivista, oktató, szervező, a Fluchthilfe & Du/Határátlépés és te platform és művészeti kampány létrehozója).

A Mezosfera a tranzit.hu angol nyelvű nemzetközi művészeti és kulturális magazinja, amely a 2007 óta működő, magyar nyelvű online folyóirat, a tranzitblog misszióját folytatja nemzetközi szinten. A Mezosfera a tudásmegosztás és a kölcsönös szolidaritás platformjaként elsősorban a Kelet-Európának nevezett térség művészeti és kulturális színterei között kezdeményez párbeszédet, de más, nem-központi pozícióban lévő geopolitikai régiókhoz is kapcsolódik. Célja annak megvitatása, hogy a régió eltérő kommunista múlttal rendelkező országai hogyan néznek szembe mind a globális, mind a lokális társadalmi-politikai problémák hatásaival. A Mezosfera a helyi és regionális diszkurzusokat egy tágabb, nemzetközi közönség felé is közvetíti.

A magazin célkitűzéseiből, illetve a tranzit.hu gyakorlatából kiindulva, a Mezosfera a köztes, közvetítői közeg metaforája. Ebben a közegben együttműködések formájában és kölcsönös tanulási folyamatokon keresztül a hálózatosodásra, a horizontális kapcsolatbővítésre kerül a hangsúly. A Mezosfera mint transz-diszciplináris platform gyakran egymástól eltérő kontextusokat összekötve, az alulról jövő kezdeményezések és az intézményesült gyakorlatok közötti térben helyezkedik el. A Mezosfera két rovattal indul. A “Magazine” (Magazin) helyi, régióbeli és azon kívüli kortárs művészeti és kulturális kezdeményezéseket mutat be. Jelenleg ez a rovat néhány, a közelmúltban megvalósult magyarországi projektet, illetve ezek kapcsán a helyi kulturális szcénát érintő főbb problémákat vizsgálja. Az “Issue” (Téma) egy vendégszerkesztő által összeállított, negyedévente megjelenő, tematikus rovat.

17:30–19:00
A Furcsa földrajz tematikus szám bemutatója Erdődi Katalin vendégszerkesztővel, valamint Ovidiu Pop és Katarzyna Winiecka szerzőkkel.

A Mezosfera első tematikus száma, a Furcsa földrajz a migráció, a szolidaritás és a politikai szerepvállalás kérdéseit vizsgálja különböző művészeti és aktivista gyakorlatokon keresztül. A jelenleg heves vitákat kiváltó európai menekültügyi és migrációs politikából kiindulva olyan átfogó és kulcsfontosságú témákkal foglalkozik, mint például az állampolgárság válsága, az identitáson túllépő (poszt-identitás) politika kihívásai vagy a jogokhoz és kiváltságokhoz való egyenlőtlen hozzáférés kérdése, amely a migráció folyamatának minden szakaszát, a mozgás szabadságától a munkához való jogig, áthatja. Kritikusan elemzi az elmúlt időszak „szolidaritási hullámát” és annak visszásságait, a humanitárius segítségnyújtástól és a politikai aktivizmustól, a menekülés aktív segítésén át az embercsempészetig és a szolidaritás egyre növekvő kriminalizációjáig.

A Furcsa földrajz bemutatóján a tematikus szám két szerzőjével Ovidiu Poppal és Katarzyna Winieckával beszélgetünk, illetve két, a számban szereplő filmet is vetítünk majd. Mindkét rész, amelyek moderátora Erdődi Katalin vendégszerkesztő, a migrációs tapasztalat láthatatlan, pontosabban láthatatlanná tett aspektusait és szakaszait vizsgálja, mint például a határokon és országokon való átkelés illegalizálása, a bevándorló munkavállalók kiszolgáltatott helyzete és kizsákmányolása, valamint az Európa-szerte egyre növekvő számú deportálások intézményi gyakorlata. A beszélgetőtársakkal a migrációs politikával foglalkozó művészeti és aktivista stratégiák lehetőségeit vitatjuk meg, különös tekintettel arra, hogy hogyan lehet a társadalmi nyilvánosság tereibe beavatkozni, és a hegemón politikai diszkurzusokkal szembeszálló tudást és beszédmódot terjeszteni.


A lapbemutató a Művészeti programtól a kritikai intézményig: történetek a tranzit.hu 10 éves tevékenységébőlcímű kiállításhoz kapcsolódik (amely 2016. május 20-ig tekinthető meg időpont egyeztetéssel az office@tranzitinfo.hu email címen és a +36 30 570 20 34 telefonszámon).

A program a Negyed7Negyed8 Fesztivá része.


Kép: Protest Productions Collective: I Ain't Gettin' on No Plane! How to Stop a Deportation. Részlet © Protest Productions Collective

További információ hamarosan