english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

A szolidaritás ma: Irgalmasság - Szolidaritás és egyház

beszélgetés és filmvetítés a szolidaritás intézményes lehetőségeiről és határairól

A tranzit.hu 2016 szeptemberében beszélgetés-sorozatot indított arról, hogy milyen eszközökkel lehetne szélesíteni a kollektív cselekvés, a szolidaritás társadalmi bázisát.

Időpont: 2016. december 20., 17:00-20:00
Helyszín:Majakovszkij 102, a tranzit.hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király utca 102., I/1.

„Szeresd felebarátodat mint tenmagadat.” Jézus az irgalmas szamaritánusról szóló példázat alapján magyarázza tanítványainak, kiket tekintsenek felebarátjaiknak (Lk 10,25-37)

A tranzit.hu szolidaritásról szóló beszélgetés-sorozatában hasonló kérdésekről gondolkodunk közösen, különbözőképpen érintett vendégeink segítségével. A beszélgetés első felében Rossellini filmje alapján felidézzük a neorealizmus idejében aktív munkáspapok és a legmostohább körülmények között (jelenleg is) működő utcapapok tevékenységét. Közösen elemezzük a filmben megjelenített Assissi Szent Ferenc és tanítványai ábrázolásának különleges megközelítését. A jelenlegi katolikus pápa, Ferenc pápa névválasztása is hozzá kötődik: „Az irgalmasság Isten első attribútuma. Isten neve” – indokolta az egyházfő a döntését. A közelmúltban utcapapokat nevezett ki püspökké, választásaival nem kis felháborodást keltve az egyházi körökben és a hívők között is.

Hogyan lehet a bibliai tanításokat a gyakorlati tetteinkben érvényesíteni? – tesszük fel a naivnak tetsző kérdést. Lényegüket tekintve ugyanazok az akadályok hárulnak-e elénk, mint Assissi Szent Ferenc korában? Milyen változásokon mennek keresztül az egyházak társadalmi és politikai szerepvállalásai, amelyek szimbolikusan is ki kell, hogy fejezzék a tanításokat? Milyenfajta új kihívásokkal kell szembenézni? Hogyan befolyásolja a hitéletet a kisegyházak és a nem keresztény vallási közösségek növekvő szerepe? Vannak-e olyan kritikai (esetleg művészeti) platformjaik, amelyek segítik a reflexiót?

17:00-18:30 (érkezés 16:30-tól, pontos kezdés): Filmvetítés
Roberto Rossellini: Ferenc, Isten lantosa (1950), 89 perc

18:30-20:00: Beszélgetés

Vendégek:
Dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye megyéspüspöke
Gelencsér Gábor filmesztéta, a Pannonhalmi Szemle főszerkesztője
Vecsei Miklós történész, szociálpolitikus, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke

Moderátor: Pócsik Andrea filmtörténész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára


Irodalom:
Máthé-Tóth András: Vallásértelmezések, Vigília, 2011/11. pp.731-740.
Pintér Judit: Elfeledett közvetítők (Francia és olasz munkáspapok), Pannonhalmi Szemle , 2011 (XIX) 4/61–70. http://www.phszemle.hu/docstore/file/30/2.html
Pintér Judit: Az irgalmasság napszámosai (Az olasz utcapapokról), Pannonhalmi Szemle, 2016 XXIV/1. pp. 40-48.
Réti József: Szeressetek ott, ahol gyűlölnek – beszélgetés Beer Miklós püspökkel, Szerzői kiadás, Kismaros, 2015

Roberto Rossellini: Ferenc, Isten lantosa (1950)