english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

METASITU: Ökumenopolisz

Az egész világ egy város

A kiadvány a METASITU: Ökumenopolisz - Az egész világ egy város című kiállításhoz kapcsolódik, amely a tranzit.hu-ban volt látható 2016 november 4. és december 9. között. A kiállítás a városkutatással, művészeti és kurátori gyakorlatokkal foglalkozó athéni bázisú nemzetközi METASITU csoport kutatási témájának és tevékenységének áttekintésébe nyújtott bepillantást. Kutatásuk középpontjában a globális neoliberalizmus és a nacionalista törekvések bonyolult és sokszor elkendőzött összefonódásainak a világ (át)alakítására gyakorolt hatása áll, valamint azt is vizsgálják, hogy ezeket a struktúrákat mi magunk hogyan használjuk, sokszor tudattalanul.

Kiindulási pontjuk Constantinos Apostolou Doxiadis görög építész 1967-es utópisztikus elképzelése az ökumenopoliszról, amely szerint a világ városai egy totális várost alkotva épülnek össze a jövőben. Ennél egy lépéssel tovább menve a METASITU azt veti fel, hogy a hatalmi mechanizmusok térbeli megnyilvánulásai leginkább az urbanizációs folyamatokban érhetők tetten: a városi környezet a mindennapi valóságunk egy mindent átható rétegévé alakult át. Ezt a folyamatot és állapotot nevezi a csoport ökumenopolisznak, amellyel egyúttal az urbanizmus alapvető értelmezését is át kívánják gondolni.

A kiadványban megtalálható a METASITU írása az ökumenopolisz újraalkotott fogalmáról, Balázs Anna antropológus tanulmánya, amely a csoport tevékenységét helyezi el az urbanizmus szélesebb kontextusában, Szakács Eszter kurátor interjúja a METASITU-val, valamint a kiállításon bemutatott videóesszék leírása.

English-Hungarian
Authors: Anna Balázs, METASITU, Eszter Szakács
Editors: Eszter Szakács
Translated by: Eszter Szakács
Publisher: tranzit.hu
Distributor: tranzit.hu
Design: Virág Bogyó
City: Budapest
Year: 2016
Pages: 45
ISBN/ISSN: 978-615-80566-1-8
Price: 400 HUF / 2 euro