english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

War of Memories

A guide to Hungarian Memory Politics

Ez a kötet a tranzit.hu emlékezetpolitikai projektjének részeként jött létre. Az Emlékek háborúja projekt azt vizsgálja, hogy az emlékezetpolitika aktuális kérdései hogyan jelennek meg a művészeti gyakorlatban és a művészet intézményeiben, térképeken, emlékművekben, és a kultúra intézményeiben. Hogyan alakítják a politikai képzeletet bizonyos térképek és térképrajzolási módszerek, és hogyan válnak ezek a populáris kultúra ikonjaivá? Hogyan konstruálódnak emlékművek, hogyan írják felül az őket befogadó városi tér jelentéseit, hogyan fordítanak le politikai állásfoglalásokat és traumákat a köztéri művészet ikonográfiájára? Hogyan alakítják továbbá a geopolitikai és diplomáciai szándékok a kulturális intézményeket (galériákat, múzeumokat), milyen ellentmondó emlékezeteket jelenít és testesít meg ezeknek az intézményeknek a kiállítási politikája?

Kiadványunkban arra törekedtünk, hogy a külföldi, magyarul nem olvasó érdeklődők az itt bemutatott esettanulmányokon, interjúkon, képesszéken keresztül bepillantást nyerhessenek a magyarországi emlékezet-kultúrát meghatározó vitás kérdésekbe. A történelmi események sorából a trianoni döntést és az arra való emlékezést helyeztük fókuszba, de a diskurzusból szükségszerűen kihagyhatatlan a Holokauszt emlékezete, és a történtekért való felelősségvállalás égető kérdése.

War of Memories
Authors: Dóra Hegyi, Zsóka Leposa, Katalin Sinkó, et al.
Editors: Dóra Hegyi, Zsuzsa László, Zsóka Leposa
Translated by: Júlia Laki, Katalin Orbán, Eszter Szakács
Publisher: tranzit.hu
Design: Virág Bogyó
City: Budapest
Year: 2015
Pages: 167
ISBN/ISSN: 9789631223972
Price: 10 EUR / 1800 HUF

Special Notes: There's Crack in the Museum of History - tranzit.hu conference and Former West editorial meeting