english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Kreativitási gyakorlatok

kiállítás

Időpont: 2014. október 18 – 2015. február 1.
Helyszín: Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK), Lipcse, Karl-Tauchnitz-Strasse 9-11.

Megnyitó: 2014. október 17., 19 óra

A kiállítás különböző szempontokból a tanulási és ismeretszerzési módszereket vizsgálja, illetve hogy mindezek hogyan befolyásolják személyiségünket, viselkedésünket és a társadalomban betöltött szerepünket. A Kreativitási gyakorlatok, a kelet-európai régióra koncentrálva az alternatív tanulási formákkal kísérletező történeti és kortárs művészeti projekteket mutat be. A kiállítás és a hozzá kapcsolódó workshopok és előadások a kreativitás elemző, rákérdező tulajdonságát vizsgálják, amely egyszerre felforgató és építő is: olyan művészeti megközelítéseket mutatnak be és hoznak mozgásba, amelyek a tanulás tágabb értelmét, és annak társadalmi, gazdasági, illetve intézményi megkötöttségeit kérdőjelezik meg.

Az oktatás- és társadalomtudományokban is felmerülő kérdésekhez és elgondolásokhoz hasonlóan, ezek a projektek a tanulás és a tudáscsere méltányos formáit térképezik fel. Az egyik központi téma az egyéni kifejezés és a kollektív cselekedet összjátéka, illetve a tanár-diák viszony megfordíthatósága. Továbbá az oktatási rendszer kirekesztő mechanizmusai és ezzel szemben a tudás felszabadító ereje is előtérbe kerül.

A kiállítás címe Erdély Miklós és Maurer Dóra 1975 és 1977 között tartott rajzszakkörének nevét kölcsönzi. A hivatalos művészeti oktatástól független amatőrképzés egy rövid ideig lehetővé tette a kollektív és folyamatalapú munkával való kísérletezést és a művészeti gondolkodás határainak meghaladását.

A Kreativitási gyakorlatok a tranzit.hu és a lipcsei Galerie für Zeitgenössische Kunst együttműködésében jön létre.

Kurátorok: Hegyi Dóra (tranzit.hu) és Zólyom Franciska (GfZK)
Kutató: László Zsuzsa (tranzit.hu)

Kép: Aktív-passzív gyakorlatok az Erdély Miklós és Maurer Dóra által vezetett Kreativitási gyakorlatokon 1975-77. Fotó: Papp Tamás. Az Erdély Miklós Alapítvány jóvoltából

A projekt támogatói: a Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, az ERSTE Alapítvány és az osztrák Szövetségi Kancellária.External Links
A kiállításról a GfZK honlapján