english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

akadémia (re:körbejárás)

kiállítás

2021. szeptember 20. és október 17. között a korábban Kiscelli Múzeumban kiállított a tranzit.hu és a Kiscelli Múzeum együttműködésében létrejött akadémia (körbejárás) kiállítás újra látható a Látkép 2021 - Művészettörténeti Fesztivál keretében, akadémia (re:körbejárás) címen a Humán Tudományok Kutatóházában.

Bicskei Éva tárlatvezetései:

Szeptember 23., csütörtök, 19-21 óra között
Október 8., péntek, 16-18 óra között
Október 15., péntek, 16-18 óra között

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 10-18 óra között
Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.


Az akadémia (körbejárás) című projekt a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő tudományos gyűjtemények szubjektív dokumentációja képek, videók, hangfelvételek, valamint ezeket kísérő szövegek formájában. A képek 2016 vége és 2019 vége között készültek, az alatt az idő alatt, amikor Bicskei Éva (művészettörténész; MTA Művészeti Gyűjtemény) az MTA kutatóhálózatában ― tíz kutatóközpont negyvenegy intézetében és öt nagyobb, független kutatóintézetben, továbbá hat vidéki tudományos bizottságban ― műtárgyfelmérést végzett. Eközben figyelt fel a különböző tudományágak gyűjtéseire, és kezdetben véletlenszerűen, majd módszeresen készített róluk képi jegyzeteket. Később kutatni kezdte a gyűjtemények történetét, intézeti kutatókkal beszélgetett; így születtek meg a képeket és a rövid videókat kísérő, az adott intézmények történetének egy-egy aspektusát feldolgozó szövegek.

Mindez abban az időszakban történt, amikor az MTA intézményéről és kutatóhálózatáról, a tudományos kutatásról intenzív és átpolitizált diskurzus zajlott a nyilvánosságban, ami azzal zárult, hogy a tiltakozások dacára a kutatóintézeteket a kormányzat leválasztotta az anyaintézményről, és egy új állami szerv, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat hatáskörébe sorolta 2019 szeptemberében. Így a projekt ennek a tudományról folytatott megélénkülő közbeszédnek is része, illetve ennek az időszaknak a személyes feldolgozása.

Az akadémia (körbejárás) a gyűjtemények dokumentációján keresztül az Akadémia működését, történetét, sőt az akadémia világát járja körül, és azokat az – adminisztratív, intézményi, technológiai, hatalmi, ideológiai, módszertani, episztemológiai, stb. – strukturális folytonosságokat tárja fel, amelyek adaptálják az újabb és újabb váltásokat, és amelyek révén konstruálódnak a tudományos eredmények, a tudás.

A kiállítási installáció lehetővé teszi, hogy a körbejárásba bármelyik képnél, videónál, hangfelvételnél be lehessen kapcsolódni. A számozás mentén haladva azonban laza asszociatív láncolatok rajzolódnak ki. A művészettörténész fotói, videói és szövegei azokat a tudományos módszereket (méréseket, gyűjtéseket stb.) és rendszerezett anyagokat (kartotékrendszereket, archívumokat) dokumentálják, amely az újabb és újabb kutatói generációk munkájának alapját képezik. A képek, videók, hangok és szövegek ugyan minden elemükben „igazak”, de külön-külön és együtt is metaforává fordulnak: történelmünk, mindennapjaink, államunk metaforáivá. A tárgyilagos „felmérés” így válik lassan doku-fikcióvá.

Együttesük ugyanakkor a világ holisztikus megközelítésének újrafelfedezéséről is szól: a specializált szakember saját területén túlmutató szemlélete, a bölcsész-, társadalom- és természettudományok összefüggéseinek feltárása világunk differenciáltabb megértését teszi lehetővé.

Koncepció, kép, videó és szöveg: Bicskei Éva, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, ELKH ― MTA Művészeti Gyűjtemény

Kurátor: Hegyi Dóra, tranzit.hu

Installáció: Kaszás Tamás

Grafika: Bogyó Virág

A tranzit.hu Rendszerváltások 2019/20 programsorozata előadások, kiállítások, kutatási bemutatók, tematikus folyóiratszámok formájában vizsgálja azt, hogy politikai fordulatok milyen valós és/vagy szimbolikus változásokat hoznak egy adott korszakban; miként élhetnek tovább ideológiák, hatalmi struktúrák, jelképek és történetek a felszín alatt, hogy aztán egy másik rendszerben újraértelmezve meghatározó narratívaként kerüljenek elő. A projekt számára készített vagy adaptált esettanulmányok az elmúlt száz év politikai, társadalmi és kulturális eseményeinek változó, gyakran különböző ideológiák által kisajátított és ellentmondásokkal terhelt használatait és felhasználásait, értékeléseit mutatják be.


A kiállítás kapcsán megjelent tudósítások:

Klub Rádió, Café Péntek Váradi Júlia riportja

Dékei Kriszta cikke a Magyar Narancsban

Tilos Rádió, Spanyol inkvizíció és Alkotás útja beszélgetés

Tilos Rádió beszélgetés folytatása

Horváth Bence cikke a 444.hu-n

Nagy Gergely cikke az arportal.hu-n

Éva a rengetegben 1. Berényi Marianna interjúja Bicskei Évával a dajer.hu-n

Éva a rengetegben 2. Berényi Marianna interjúja Bicskei Évával a dajer.hu-n

Kőrösi Boglárka: Az installáció és a jelentés. Élet és Irodalom, LXV. évfolyam, 30. szám, 2021. július 30.

Tatai Erzsébet: Intézeti séták. akadémia (körbejárás). Új művészet. 2021/9.