english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Mezosfera

A tranzit.hu angol nyelvű nemzetközi művészeti és kulturális magazinja,

A Mezosfera a tranzit.hu angol nyelvű nemzetközi művészeti és kulturális magazinja, amely a 2007 óta működő, magyar nyelvű online folyóirat, a tranzitblog misszióját folytatja nemzetközi szinten. A Mezosfera a tudásmegosztás és a kölcsönös szolidaritás platformjaként elsősorban a Kelet-Európának nevezett térség művészeti és kulturális színterei között kezdeményez párbeszédet, de más, nem-központi pozícióban lévő geopolitikai régiókhoz is kapcsolódik. Célja annak megvitatása, hogy a régió eltérő kommunista múlttal rendelkező országai hogyan néznek szembe mind a globális, mind a lokális társadalmi-politikai problémák hatásaival. A Mezosfera a helyi és regionális diszkurzusokat egy tágabb, nemzetközi közönség felé is közvetíti.

A magazin célkitűzéseiből, illetve a tranzit.hu gyakorlatából kiindulva, a Mezosfera a köztes, közvetítői közeg metaforája. Ebben a közegben együttműködések formájában és kölcsönös tanulási folyamatokon keresztül a hálózatosodásra, a horizontális kapcsolatbővítésre kerül a hangsúly. A Mezosfera mint transz-diszciplináris platform gyakran egymástól eltérő kontextusokat összekötve, az alulról jövő kezdeményezések és az intézményesült gyakorlatok közötti térben helyezkedik el.

A Mezosfera két rovattal indul. A “Magazine” (Magazin) helyi, régióbeli és azon kívüli kortárs művészeti és kulturális kezdeményezéseket mutat be. Jelenleg ez a rovat néhány, a közelmúltban megvalósult magyarországi projektet, illetve ezek kapcsán a helyi kulturális szcénát érintő főbb problémákat vizsgálja. Az “Issue” (Téma) egy vendégszerkesztő által összeállított, negyedévente megjelenő, tematikus rovat.

http://mezosfera.org/

Szerkesztőség:
Erőss Nikolett, Hegyi Dóra, László Zsuzsa, Muskoics Gyula, Szakács Eszter

Szerkesztők:
Erőss Nikolett, Muskoics Gyula, Szakács Eszter

Angol nyelvi ellenőrzés, szöveggondozás:
Szakács Eszter

Design: Bogyó Virág