english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

METASITU: Ökumenopolisz – Az egész világ egy város

Kiállítás

A művészeten keresztül című kiállítás- és eseménysorozat részeként

Kiállítás
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király u. 102., 1/1.
Megnyitó: 2016. november 4. 18:00, A művészek bevezetője és tárlatvezetése: 19:30
A kiállítás megtekinthető: 2016. november 5. és MEGHOSSZABBÍTVA december 16., között, bejelentkezés alapján az office@tranzitinfo.hu címen.

Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola
METASITU: Séta ökumenopoliszban

Időpont: 2016. november 6. 19:00Ökumenopolisz – Az egész világ egy város

A kiállítás a városkutatással, művészeti és kurátori gyakorlatokkal foglalkozó athéni bázisú nemzetközi METASITU csoport kutatási témájának és tevékenységének áttekintésébe nyújt bepillantást. Kutatásuk középpontjában a globális neoliberalizmus és a nacionalista törekvések bonyolult és sokszor elkendőzött összefonódásainak a világ (át)alakítására gyakorolt hatása áll, valamint azt is vizsgálják, hogy ezeket a struktúrákat mi magunk hogyan használjuk, sokszor tudattalanul. Kiindulási pontjuk Constantinos Apostolou Doxiadis görög építész 1967-es utópisztikus elképzelése az ökumenopoliszról, amely szerint a világ városai egy totális várost alkotva épülnek össze a jövőben. Ennél egy lépéssel tovább menve a METASITU azt veti fel, hogy a hatalmi mechanizmusok térbeli megnyilvánulásai leginkább az urbanizációs folyamatokban érhetők tetten: a városi környezet a mindennapi valóságunk egy mindent átható rétegévé alakult át. Ezt a folyamatot és állapotot nevezi a csoport ökumenopolisznak, amellyel egyúttal az urbanizmus alapvető értelmezését is át kívánják gondolni. A kiállításban bemutatott videóesszék, amelyek a METASITU spekulatív, helyszíni detektívmunkájának az eredményei az ökumenopolisz helyi esettanulmányait mutatják be: többek között Mariupol zsugorodó városát, egy Hebron melletti kőfejtőt vagy imperialista állami törekvéseket Moszkvában.

A tranzit.hu-ban bemutatott Ökumenopolisz – Az egész világ egy város a 2014-ben alakult METASITU kollektíva és kutatási tevékenységének első áttekintő kiállítása.

METASITU

A METASITU-t jövőbeli városi stratégiák kifejlesztésre alapította 2014-ben Eduardo Cassina építész és városszociológus, aki az Egyesült Királyságban, Dél-Afrikában, Hollandiában és Kínában tanult, valamint Liva Dudareva, aki tájépítészként tanult Lettországban, Svédországban és Skóciában. A METASITU létrejötte óta az ökumenopolisz – azaz az elképzelés, hogy az egész világ egy folyamatos város – a csoport alapvető elméleti kerete és projektjeik mozgatórugója: olyan stratégiák, amelyek kritika alá vonják a „városi állapot” hagyományos értelmezését és definícióját. Eleinte teljesen nomád kollektívaként működtek, azonban 2015 óta bázisuk Athénban van. Az állandó alakváltozás és a transzdiszciplinaritás taktikus alkalmazása a METASITU meghatározó vonása: az adott kontextustól függően ugyanúgy használják egy városkutató, egy művész, egy kurátor, vagy egy oktató gyakorlatait, anélkül, hogy hivatásszerűen űznék bármelyiket is.


A művészeten keresztül

A művészeten keresztül a tranzit.hu kiállítás- és eseménysorozata, amely olyan csoportokat és egyéneket mutat be, akiknek a kutatásalapú tevékenysége a társművészetekben vagy azon kívüli területeken folyik (például építészet, dizájn, ökológia, stb.), ám ezek eredményei a kortárs művészet mezőjében is megvalósulnak, illetve közvetítésre kerülnek. Maga a sorozat egy, az avantgárdig visszavezethető hagyomány, a művészet tereiből való kivonulás ellentétét igyekszik megragadni: a művészetbe való bevonulás jelenségét. Az egyéni kiállítások a meghívott művészek tevékenységét és kutatási területét mutatják be, így minden kiállítás más témát vet fel. A sorozat azt vizsgálja, hogy egy kutatás hogyan fordítható át a kortárs művészet nyelvezetére, miként jelenik meg a művészet a közvetítés, a tanulás és a transzdiszciplinaritás különleges terepeként, valamint hogy a kortárs művészeti világ hogyan használható fel taktikusan, többek között finanszírozási és utazási lehetőségek kiaknázására. A METASITU Ökumenopolisz – Az egész világ egy város című kiállítása az első ebben a sorozatban.

Kurátor: Szakács Eszter


KÍSÉRŐPROGRAMOK:

2016. december 2., 18 óra

18:00 - tárlatvezetés a kiállításon Szakács Eszter kurátorral

18:30 - Művészeti munkások ma - Beszélgetés Szabó Péterrel és Szűcs Terivel a művészeti munkások helyzetéről a Közösségi pénzügyek művészeti dolgozóknak című projektjük kapcsán. A Katalizátor-díj 2014 keretében létrejött projekt egy online weboldalként és forrásként valósult meg, 12 videóinterjúval és egy összefoglaló tanulmánnyal: www.artworkerstoday.hu. A beszélgetésben Szabó Péter és Szűcs Teri bemutaják projektjüket, valamint a kelet-európai, magyarországi helyzetet is szem előtt tartva a művészeti szcéna tagjainak prekárius munkakörülményeiről, az állami és a magánfinanszírozás politikai vetületeiről, valamint a mindezekre adott válaszokat, stratégiákat járjuk körül. Moderátor: Szakács Eszter

2016. december 16., 17 óra

Tárlatvezetés Szakács Eszterrel, valamint Tracey Wheatley előadása az átalakuló városokról, közösségekről.

Kép: METASITURelated
METASITU: Séta Ökumenopoliszban