english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

A szervilitás vonásai? - szeminárium Georg Schöllhammerrel

művészetelméleti és -gyakorlati szabadiskola

Hogyan egyeztethető össze a művészeti világban az „autonóm munka” és a megbízóktól való függőség? Milyen lehetőségei vannak ma a művészeti kritikaírásnak? Létezik-e a generációk közötti szakadék?

>>>>>

A tranzit.hu által kezdeményezett Művészetelméleti és –gyakorlati szabadiskola márciusi szemináriumát Georg Schöllhammer bécsi kritikus, a documenta12 magazinprojekt vezetője, és a tranzit.at projektvezetője tartja. A szemináriumon vendégünk lesz Beke László művészettörténész, az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetének igazgatója, akivel a kritikaírásról fogunk beszélgetni.

A szervilitás vonásai?
Együttműködés a documenta 12-vel és a Magazinprojekt

A művészeti rendszer intézményei folyamatosan szembesülnek a reprezentáció problémájával. Foucault értelmében az intézményeket a hatalom-tudás diszpozíció helyeinek is tekinthetjük, amelyek ismétlődően kizárási folyamatokat működtetnek, de ahol újra és újra megvitatásra kerülnek a „kimondható” és „kimondhatatlan”, az „igaz” és „nem igaz” fogalmai.
A „esemény-társadalom” és a „figyelem-gazdaság” korában a kulturális intézmények fogyasztói igények és elvárások szívóhatása alá kerülnek. Ezek következményei hatnak az intézményekben létrejövő tudás formájára és struktúrájára. Ugyanakkor befolyásolják a kulturális termeléshez szükséges források és munkaerő létrejöttét is. A kulturális munka hierarchikus viszonyok sűrű hálójában zajlik, ezek között meghatározó a megbízóktól/ügyfelektől való személyes függőségi viszonyrendszer. Ilyen értelemben az "autonóm munka" egyben mindig a " szervilitás vonásait" (Virno) is magán viseli. Ez (szinte) mindenkire vonatkozik, aki a művészeti világ résztvevője.
Georg Schöllhammer, aki a documenta 12 magazinprojekt - egy több mint 100 folyóiratból álló hálózat – vezetője volt, arról fog beszélni, hogy milyen lehetőségeket és problémákat rejt magában egy olyan nagy intézménnyel való együttműködés, mint a documenta.
Ezen túl Schöllhammer a szeminárium keretében a kritikus művészeti publicisztika vázlatát fogja adni.


A szeminárium időpontja: 2008. március 7-9.

A szemináriumra március 3-ig lehet jelentkezni angol nyelvű motivációs levéllel az office@tranzitinfo.hu címen.
A szemináriumon való részvétel ingyenes.

Georg Schöllhammer Bécsben él és dolgozik. Független kurátor, kritikus és a springerin – Hefte für Gegenwartskunst folyóirat főszerkesztője, amelyet másokkal együtt 1995-ben alapított. Schöllhammer volt a documenta 12 magazinprojekt – nemzetközi együttműködésen alapuló, több mint 100 nemzetközi folyóiratot összefogó projekt– vezetője. Korábban vizuális művészeti szerkesztő a Der Standard napilapnál, és vizuális kultúra professzor a Linzi Képzőművészeti Egyetemen. Számos kortárs művészettel, építészettel és művészetelmélettel foglalkozó publikáció szerzője, beszélgetések és előadások résztvevője. Kurátori munkái: Lokale Modernen - Architektur an den Rändern der Sowjetunion, Frankfurt/Berlin; OSTWEST, Tanzquartier Wien, Vienna; formate. Wien ca. 2004, Bukarest/Vienna; Adieu Parajanov, Kunsthalle Wien, Vienna; Parallel Actions: Conceptual Tendencies in Central Europe from 1965 to 1980, New York and Leipzig; du bist die welt, Wiener Festwochen, Vienna; Parallele Realitäten, Yerevan; translocation (new) media/art, Generali Foundation, Vienna
Georg Schöllhammer a tranzit.at projektvezetője, a bécsi Secession levelező tagja.