english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Szeminárium

művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola

romania.org - romania.edu - romania.com

A tranzit.hu által kezdeményezett Művészetelméleti és –gyakorlati szabadiskola májusi szemináriumát Matei Bejenaru, művész, Simona Nastac, kurátor, Vlad Morariu és Catalin Gheorghe kritikusok tartják. A szemináriumon az előadók egymást követő szekciókban a román kortárs művészeti közeg egy-egy szegmensét fogják bemutatni.

A sötét 1990-es évek után, amikor a román társadalom nagyon közel állt az összeomláshoz, jelenlegi helyzetét az új politikai és gazdasági kontextusnak köszönhetően fokozatos normalizálódással lehet jellemezni. Az Európa határainál húzódó “szürke politikai zónából” a belső “fehér zónába” történt „átmenekülés” látható következménye a folyamatos gazdasági növekedés és a román állampolgárok szabad mozgása Európában. Az új helyzet hatással van a művészeti termelésre és az intézményi kezdeményezésekre is. Amilyen mértékben megindultak a globális tőkeberuházások az országban, olyan mértékben nő a kívülről jövő érdeklődés. Ha a 90-es évek kulturális szempontból a poszt-diktatórikus trauma és az önálló kezdeményezések időszaka volt, a 2000-es évek egy olyan évtized, amikor a legtöbb fiatal kulturális intézmény eltűnt. Ugyanakkor a művészeti oktatás reformja az EU rendeletek nyomására valóban megkezdődött és a helyi művészeti piac megszületésének valamint a globális vásárlók érdeklődésének köszönhetően az első kereskedelmi galériáknak sikerült életben maradniuk.
A szemináriumon elhangzó prezentációk a fent leírt helyzetet elemzik a globális elismerésre törekvő „biennálék” megjelenésétől néhány kortárs román művészeti pozíció és köztéri projekt bemutatásáig. A Periferic Biennále történetéről és a művészet, mint kísérleti újságírás néhány elméleti aspektusáról is szó lesz.

A szeminárium időpontja: 2008. május 30 – június 1.

A szemináriumra május 25-ig lehet jelentkezni angol nyelvű motivációs levéllel az office@tranzitinfo.hu címen.
A szemináriumon való részvétel ingyenes.

Matei Bejanaru képzőművész a romániai Iasiban rendezett Periferic Biennále (www.periferic.org) kezdeményezője. Az 1997-ben indított Periferic performansz fesztiválból vált nemzetközi kortárs művészeti biennálévá, amely a Iasi történelmi, szocio-politikai és kulturális kontextusáról szóló diskurzus terepe. Bejenaru Iasi-i művészek és filozófusok egy csoportjával 2001-ben megalapította a Vector Egyesületet, majd a Vector – art and culture in context magazint, melynek szerkesztőségi tagja. Társadalmilag elkötelezett művészként azt elemzi, hogyan hatott a globalizáció a posztkommunista országok munkaerejére, és hogyan változtatja meg hirtelen a mentalitást és az életstílust ezekben az országokban. Legújabb projektek: Tirana Biennial 2003, cARTier project, Iasi 2004, Travelling Guide for Romanian illegal workers - Thyssen-Bornemisza Contemporary Art, Vienna, 2005, Impreuna/Together Tate Modern - Level 2 Gallery 2007.

Simona Nastac Londonban és Bukarestben élő kurátor és kritikus, a londoni Román Kulturális Intézet munkatársa. Legutóbbi projektjei: How to Build a Universe That Does Not Fall Apart Two Days Later, Regensburg 2007, If You Think This World Is Bad You Should See Some Others, Prágai Biennále 2007, és The Sublime Overcoming of the Ultimate Frontier of Art: It´s Rediscovery, II. Nemzetközi Művészeti Biennále, Bukarest 2006. Az e-cart.ro webmagazin szerkesztője, a Flash Art, az Untitled (London), a Praesens (Budapest), az IDEA art+society (Kolozsvár), a Vector (Iasi) és az Observator cultural (Bukarest) szerzője.

Vlad Morariu filozófiát tanult az Alexandru Ioan Cuza Egyetemen a romániai Iasiban, és a berlini Humboldt Egyetemen. 2004 óta a Vector Egyesület tagja. Marius Babias német kurátor több projektjében dolgozott kurátorasszisztensként [Periferic 7: Focussing Iasi / Social processes (Iasi, 2006), L`Europe en devenir – Partie II (Párizs 2007) stb.] Az utóbbi 4 évben számos publikációja jelent meg az Idea Arts + Society, Suplimentul de cultura, Observator Cultural, a Vector – art and culture in context magazinokban. Rendszeresen fordít elméleti szövegeket, és ő fordította Marius Babias Die Rückeroberung der Politik (2007) és Arthur C. Danto The Transfiguration of the Commonplace (2008) című könyvét román nyelvre.

Catalin Gheorghe művészetkritikus és teoretikus. Esztétikát és vizuális szemiotikát tanít a Művészeti Egyetemen a romániai Iasiban, és a Vector – art and culture in context magazin szerkesztője, amely a kortárs művészeti gyakorlatok, elmélet, kritika és kutatás terepéül szolgál. Emellett a studio for art practices and debates (művészetgyakorlati és vitaműhely) projektkoordinátora is, amely a Periferic 8 Biennáléra egy kreatív mediációs projekt (Creative Mediation Project) kifejlesztésén dolgozik.