english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

akadémia (körbejárás)

Kiállítás a Kiscelli Múzeum Oratóriumában a tranzit.hu Rendszerváltások 2019/20 sorozatának keretében

Text Information/
Picture Gallery/

Helyszín: BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár, Oratórium
1037 Budapest, Kiscelli u. 108.

A kiállítás dátuma: 2021. június 1. – augusztus 1.

akadémia (körbejárás)

Az akadémia (körbejárás) című projekt a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő tudományos gyűjtemények szubjektív dokumentációja képek, videók, hangfelvételek, valamint ezeket kísérő szövegek formájában. A képek 2016 vége és 2019 vége között készültek, az alatt az idő alatt, amikor Bicskei Éva (művészettörténész; MTA Művészeti Gyűjtemény) az MTA kutatóhálózatában ― tíz kutatóközpont negyvenegy intézetében és öt nagyobb, független kutatóintézetben, továbbá hat vidéki tudományos bizottságban ― műtárgyfelmérést végzett. Eközben figyelt fel a különböző tudományágak gyűjtéseire, és kezdetben véletlenszerűen, majd módszeresen készített róluk képi jegyzeteket. Később kutatni kezdte a gyűjtemények történetét, intézeti kutatókkal beszélgetett; így születtek meg a képeket és a rövid videókat kísérő, az adott intézmények történetének egy-egy aspektusát feldolgozó szövegek.

Mindez abban az időszakban történt, amikor az MTA intézményéről és kutatóhálózatáról, a tudományos kutatásról intenzív és átpolitizált diskurzus zajlott a nyilvánosságban, ami azzal zárult, hogy a tiltakozások dacára a kutatóintézeteket a kormányzat leválasztotta az anyaintézményről, és egy új állami szerv, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat hatáskörébe sorolta 2019 szeptemberében. Így a projekt ennek a tudományról folytatott megélénkülő közbeszédnek is része, illetve ennek az időszaknak a személyes feldolgozása.

Az akadémia (körbejárás) a gyűjtemények dokumentációján keresztül az Akadémia működését, történetét, sőt az akadémia világát járja körül, és azokat az – adminisztratív, intézményi, technológiai, hatalmi, ideológiai, módszertani, episztemológiai, stb. – strukturális folytonosságokat tárja fel, amelyek adaptálják az újabb és újabb váltásokat, és amelyek révén konstruálódnak a tudományos eredmények, a tudás.

A kiállítási installáció lehetővé teszi, hogy a körbejárásba bármelyik képnél, videónál, hangfelvételnél be lehessen kapcsolódni. A számozás mentén haladva azonban laza asszociatív láncolatok rajzolódnak ki. A művészettörténész fotói, videói és szövegei azokat a tudományos módszereket (méréseket, gyűjtéseket stb.) és rendszerezett anyagokat (kartotékrendszereket, archívumokat) dokumentálják, amely az újabb és újabb kutatói generációk munkájának alapját képezik. A képek, videók, hangok és szövegek ugyan minden elemükben „igazak”, de külön-külön és együtt is metaforává fordulnak: történelmünk, mindennapjaink, államunk metaforáivá. A tárgyilagos „felmérés” így válik lassan doku-fikcióvá.

Együttesük ugyanakkor a világ holisztikus megközelítésének újrafelfedezéséről is szól: a specializált szakember saját területén túlmutató szemlélete, a bölcsész-, társadalom- és természettudományok összefüggéseinek feltárása világunk differenciáltabb megértését teszi lehetővé.

Koncepció, kép, videó és szöveg: Bicskei Éva, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, ELKH ― MTA Művészeti Gyűjtemény

Kurátor: Hegyi Dóra, tranzit.hu

Installáció: Kaszás Tamás

Grafika: Bogyó Virág

A tranzit.hu Rendszerváltások 2019/20 programsorozata előadások, kiállítások, kutatási bemutatók, tematikus folyóiratszámok formájában vizsgálja azt, hogy politikai fordulatok milyen valós és/vagy szimbolikus változásokat hoznak egy adott korszakban; miként élhetnek tovább ideológiák, hatalmi struktúrák, jelképek és történetek a felszín alatt, hogy aztán egy másik rendszerben újraértelmezve meghatározó narratívaként kerüljenek elő. A projekt számára készített vagy adaptált esettanulmányok az elmúlt száz év politikai, társadalmi és kulturális eseményeinek változó, gyakran különböző ideológiák által kisajátított és ellentmondásokkal terhelt használatait és felhasználásait, értékeléseit mutatják be.

.

exkurzus
Kiscelli Múzeum (körbejárás)

A múzeumi gyűjtemények történetét – az akadémiaiakhoz hasonlóan – politikai/kultúrpolitikai fordulatok és tudományos szemléletváltások határozták és határozzák meg; költözések, intézményi törések, és újrakezdések jellemzik. A mindenkori fenntartói döntések, pénzügyi lehetőségek, az épületek állapota pedig meghatározzák a gyűjtemények fejlesztését és a múzeum működését. Az exkurzus kiállításra készült dokumentumfotók a Kiscelli Múzeum két nagy gyűjteményének –a várostörténeti műtárgyakat őrző Újkori Várostörténeti Főosztály, illetve a képzőművészeti anyagot őrző Fővárosi Képtár – régóta húzódó problémáját, a megoldatlan raktárviszonyokat tematizálják. Az itt bemutatott fotókkal, a hozzájuk kapcsolódó leírásokkal szeretnénk felhívni a figyelmet a múzeum kevéssé látható tereinek történetére, amelyeket a fenti tényezők mindig is megszabtak és megszabnak. A raktárak állapota, zsúfoltsága hosszú folyamat eredménye; a bennük őrzött anyag, sőt még a tároló rendszerek is több generáció munkáját, vagy a múzeumtörténet egy-egy fordulatát tükrözik. Miközben a múzeumról való gondolkodás radikálisan megváltozott az elmúlt évtizedekben, és a bemutatás, a közvetítés módjai is jelentősen modernizálódtak, a gyűjtemények helyzete, a raktárak állapota nem javult, sőt nagyságrendekkel romlott. Az arányok egyre inkább a prezentáció irányába billentek el, és a szakmai háttérmunka megbecsültsége csökkent, alapfeltételei évtizedek óta nincsenek biztosítva.

Koncepció: Perényi Roland, Róka Enikő

Szövegek: B. Nagy Anikó, Oth Viktória, Perényi Roland, Róka Enikő

Fotó: Villányi Csaba, Salát Zalán Péter

Sajtó anyag innen letölthető.