english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Párhuzamos kronológiák. A kiállítások láthatatlan története - kiállítás

art always has its consequences

Text Information/
Picture Gallery/

A kiállítás és a szimpózium az "Art always has its consequences" / „A művészetnek mindig van következménye” (www.artalways.org). elnevezésű hosszú távú, nemzetközi együttműködés keretében jön létre. A projekt olyan a művészet történetével párhuzamosan vizsgálható, azt kiegészítő területek vizsgálatára fókuszál, mint a művészszövegek, az archívum és a konceptuális design és tipográfia, amelyek nemzetközi szinten eddig csak korlátozottan voltak hozzáférhetőek, és gyakran a kelet-európai kortárs művészet kanonizált narratíváiból is hiányoztak.

A kiállítások láthatatlan története című projekt a kiállítás, mint domináns kortárs művészeti produkciós és bemutatási forma történetét és mai értelmezései lehetőségeit vizsgálja. A „történetet” ebben a kontextusban a művészetben (művészettörténet) és annak bemutatás-módjában (kiállítástörténet) fordulópontot jelentő eseményekre épülő konstruált narratívaként értelmezzük. A nyugati demokratikus országok a nagy művészeti intézményei ebben az időszakban több olyan kurátori koncepció szerint rendezett csoportos kiállítást mutattak, amelyek meghatározó elemei a kiállítások történetének. Kelet-Európában ugyanakkor az 1950-es és 1980-as évek között a progresszív művészeti események gyakran a „második nyilvánosságban”, magánlakásokban, a hivatalos művészeti intézményeken kívül történtek; tehát a társadalmi nyilvánosság történeti körülményei nagymértékben meghatározták őket. A szimpózium célja, hogy olyan módszereket találjon és mutasson be, amelyek segítségével a kelet-európai események bekapcsolhatóak a nemzetközi kiállítás-elméleti diskurzusba.

Párhuzamos kronológiák - A kiállítások láthatatlan története
dokumentum- és tanulmányi kiállítás

A Párhuzamos kronológiák a kiállítást, mint önálló kulturális jelenséget és műfajt vizsgálja, a kelet- közép európai régió államszocializmus által meghatározott időszakában. A projekt szakítni kíván azokkal a nemzetközi kiállítás-szervezői és publikációs gyakorlatokkal, amelyek vagy figyelmen kívül hagyják vagy egzotizálják ezt a területet. Ezért a szakmai kapcsolatok, kiállítások, események és művészeti helyszínek összefüggéseit mutatjuk be, a korszakból származó műtárgyak puszta kiállítása helyett.

A kiállításon két, a neoavantgárd korszakkal foglalkozó archívum látható, Belgrádból és Újvidékről. A prelom kollektíva az SKC, a belgrádi ifjúsági kultúrház néhány jelentős eseményét dolgozta fel a 70-es évekből, míg a kuda.org média központ az újvidéki neoavantgárd legfontosabb dokumentumait gyűjtötte össze. A kiállítás harmadik része az 1960-70-es évek progresszív magyarországi eseményeit mutatja be. A magyarországi kiállítás- és eseménydokumentáció összeállítása egy olyan körkérdésre épül, melynek során különböző generációkhoz tartozó magyar művészeti szakemberektől kérdeztük meg, hogy számukra – a saját nézőpontjukból, a saját tevékenységükkel összefüggésben - melyek a korszak legmeghatározóbb eseményei. Nem volt célunk, hogy az egyéni nézőpontok szintéziséből illetve összehangolásából objektív történetet vázoljunk fel. Inkább a különbözőségek és hasonlóságok jellemző mintáit, a vakfoltokat és legendákat szeretnénk nyomon követni és feltérképezni. A kiállításon maguk a kronológiák, mint a korszak művészeti eseményeinek fontos közvetítői is kiemelt helyet kapnak. A kronológiák meghatározó szerepet játszanak abban, hogy kis, marginálisnak tűnő események a történelem részeivé váljanak és beíródjanak a kánonba. Különösen igaz ez azokra a kelet-európai eseményekre, amelyek az 1960-as 70-es években a második nyilvánosságban történtek.

megtekinthető:
kedden és csütörtökön 16:00-18:00, szombaton 10.00-14:00
Labor: május 26. – június 13. (kivéve május 30.)
Krétakör Bázis: június 2. – június 13.

Programok:
tárlatvezetés: június 2., 18 óra Labor majd Krétakör Bázis
június 11., 16 óra, Labor majd Krétakör Bázis
Beszélgetés a rekonstrukciós és dokumentációs kiállítások műfajáról a Krétakör Bázison június 11-én 18 órától

szervező: tranzit. hu
a kiállítás kurátorai: Hegyi Dóra és László Zsuzsa, kuda.org Újvidék/ Novi Sad, prelom kollektíva, Belgrád
szimpózium koncepció: Hegyi Dóra, László Zsuzsa, Süvecz Emese
projekt asszisztens: Szanyi Ágnes

kontakt: Szanyi Ágnes, office@tranzitinfo.hu, 06 70 7798132

A Párhuzamos kronológiák kiállítás és a Kiállítások láthatatlan története szimpózium az Európai Unió Kultúra 2007 keretprogramja által támogatott Art Always Has Its Consequences nemzetközi projekt része (partnerek: WHW Zágráb, tranzit. hu, Muzeum Sztuki Łodz, kuda.org Újvidék).

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Együttműködő partnerek: Artpool Művészetkutató Központ, Krétakör Bázis, Magyar Nemzeti Galéria, Szent István Király Múzeum Székesfehérvár, Foksal Galéria Varsó, MTI, Budapest Galéria, Dobos Archívum Beke László, Drozdik Orshi, Sasvári Edit, St.Auby Tamás és mások

A körkérdésre válaszoltak:
Altorjay Gábor, Andrási Gábor, Angel Judit, Beke László, Beöthy Balázs, Erdély Dániel, Erhardt Miklós, Fodor János, Fogarasi Andreas, Forgács Éva, Maja és Reuben Fowkes, Fuchs Péter, Havasréti József, Hornyik Sándor, Horváth Tibor, Kaszás Tamás, Keserue Zsolt, Khoór Lilla, Kisspál Szabolcs, Klaniczay Gábor, Klaniczay Júlia, Kovács Péter, Kovalovszky Márta, Ladik Katalin, Maurer Dóra, Müllner András, Najmányi László, Pauer Gyula, Peternák Miklós, Katarina Sevic, S. Nagy Katalin, Societe Realiste, St.Auby Tamás, Sugár János, Szőke Annamária, Tatai Erzsébet, Tóth Gábor, Várnagy Tibor

Related
A kiállítások láthatatlan története - nemzetközi szimpózium

External Links
Art Always - a projekt honlapja
Kiállítások láthatatlan története - archívum

Downloads
Körkérdés - válaszok.pdf (pdf, 215 kb)