english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

TNPU (szuperintendáns: St.Auby Tamás)

kiállítás

Text Information/
Picture Gallery/

TNPU (szuperintendáns: St.Auby Tamás):
Létminimum St.andard Projekt 1984 W
avagy
Ez lett az egysejtűből
*
Párhuzamos kronológiák. A kiállítások láthatatlan története
tanulmányi kiállítás
összeállította: Hegyi Dóra, László Zsuzsa
Kiállítás-design: Kaszás T. Tamás
**
A tranzit. hu Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskolája

Badischer Kunstverein, Karlsruhe
2010. április 24 - június 20.
Megnyitó: 2010. április 23. 19 óra

A Badischer Kunstverein és a tranzit. hu együttműködésében közös kiállítás és programsorozat valósul meg Karlsruheban. A kooperatív projekt korunk aktuális politikai és társadalmi kérdéseivel foglalkozik a hatvanas évektől a máig tartó időszakra fókuszálva.
A Telekommunikáció Nemzetközi Parallel Unióját a status quoval párhuzamos intézményként alapította St.Auby Tamás 1968-ban. A kiállítás központi részében a TNPU Létminimum St.andard Projekt 1984 W című, 1974 óta fejlesztés alatt álló mono-, mixed-, multi- és intermediális projektjét mutatjuk be.
St.Auby a hatvanas évek elején tradicionalista/metafizikus költeményeket írt, 1965-ben írta, később konceptuálisnak minősülő akció-objektjei partituráit, majd 1966-ban Altorjay Gáborral az első magyarországi happening szervezője volt. Akciókat, akció-színházat, akciófilmszínházat stb. szervezett, kép- és konkrét-verseket írt, Hamvas Béla gépiratokat sokszorosított, Fluxus-szövegeket fordított és terjesztett szamizdatban, az első magyarországi Flux-koncert levezetője volt 1969-ben. 1975-ben az extra-parlamentáris, politikai szamizdatban való résztvétele miatt az államvédelem kiutasította az országból. 16 évnyi száműzetésének túlnyomó részét Genfben töltötte. A kiállításon látható a Kentaur című filmje (1973-75), amelyet a korabeli cenzúra betiltott és elkobzott. A megtalált és restaurált filmet a 2009-es Isztanbuli Biennálén történt bemutatása után Németországban, a Karlsruhei Kubstvereinben lehet első ízben megtekinteni.
A TNPU-kiállítás alkalmából a Kunstverein és a tranzit. hu közös kiadásban katalógust jelentet meg.
*

A Kunstverein Waldstrassensaal nevű termében a Kiállítások láthatatlan története – Párhuzamos Kronológiák címmel a tranzit. hu azonos címmel 2009 májusában Budapesten megrendezett dokumentációs kiállításából válogat. Az anyag egy több, kelet-európai országot átfogó kutatási projekt része, amely képzőművészeti kiállítások történetével foglalkozott az 1960-as évektől a máig terjedő időszakban. Ennek keretében a kiállítás mint a képzőművészeti publikáció jellegzetes formája, illetve a kiállítás-eseménynek a közönséghez fűződő viszonya volt a kutatás és a kritikai feldolgozás tárgya. Az 1960-as 70-es években a progresszív művészet többnyire nem szerepelhetett a közintézmények programjában, ehelyett az ún. “második nyilvánosságban” kapott teret: félreeső művelődési házakban, klubokban vagy magánlakásokban és egyéb nem hivatalos helyeken. A Badischer Kunstvereinban látható esemény-dokumentációk bemutatásához Kaszás Tamás tervezte a kiállítás-designt.
**
A Waldstrassensaalban a tranzit. hu oktatási és művészetközvetítéssel foglalkozó projektje, a Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola is helyet kap. A magyar művészek és elméleti szakemberek által tartott előadások és workshopok a kiállítás által felvetett gondolatok behatóbb tanulmányozását szolgálják. Páldi Lívia kurátor a Balázs Béla Filmstúdióban készült filmeket feldolgozó kiállításának metodologiáját mutatja be, lehetőséget nyújtva a rendszerváltozás előtti időszak filmgyártásának elmélyültebb értelmezéséhez. Hock Bea esztéta és kurátor az előadásában a társadalmi nemi szerepek és filmkészítés viszonyát taglalva a magyar filmgyártás második világháborút követő időszakára jellemző nőértelmezésekről beszél (2010. június 18.). Az IMPEX kortárs képzőművészeti szolgáltató képviseletében Katarina Sevic és Kálmán Rita a német kontextussal veti egybe és mutatja be az elmúlt húsz év budapesti független művészeti helyszíneit (2010. május 18.)

Kurátorok: Hegyi Dóra tranzit.hu és Anja Casser Badischer Kunstverein. A kiállítás a Karlsruhe Európa Kulturális Fesztivál 2010 keretében valósul meg.

További információ:
Anka Wenzel, Badischer Kunstverein, +49 (0)721 282 26
presse@badischer-kunstverein.de
www.badischer-kunstverein.de

A Badicher Kunstverein honlapja