english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Művészet veszélyes csillagzat alatt

Esemény- és kiállítás-sorozat

A Művészet veszélyes csillagzat alatt egy háromrészes esemény- és kiállítás-sorozat 2014. április és június között. Az eseménysorozat címe Kállai Ernő művészettörténész és kritikus 1942-es, ugyanezen című szövegét idézi, amelyben Kállai, többek között azt elemezte, hogy művészek a második világháború idején hogyan reagáltak műveikben a fasizmus megjelenésével keletkezett egzisztenciális válságra. Az eseménysorozat a kortárs művészet jelenlegi feladatát, helyét és felelősségét vizsgálja az egymást érő válságok korában, illetve, annak fényében, hogy az autonóm kultúrát és a kritikus gondolkodást a tekintélyelvű államhatalom korlátozni igyekszik.

A Művészet veszélyes csillagzat alatt a What, How, and For Whom / WHW kurátori csoport a fasizmus mai formáit feldolgozó hosszú távú nemzetközi kutatási projektjéhez kapcsolódik. A projekt alapfeltevése az, hogy „néma fasizmus” hatja át a nyugati demokráciák jó néhány jelenlegi működési elvét: feltörő nacionalizmusok, a kisebbségek, az idegenek és a bevándorlók elleni növekvő rasszizmus és diszkrimináció, a szabad véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságának korlátozása, az anti-intellektualizmus, vagy például a magánszféra megsértése a „nemzetbiztonság” nevében.CHRISTOPH SCHLINGENSIEF: KI AZ IDEGENEKKEL

Időpont: 2014. április 25.,17:00-23:00
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király u. 102., 1/1.

A Christoph Schlingensief: Ki az idegenekkel című projekt Kathrin Rhomberg koncepciója mentén valósul meg. Az egyestés esemény alkalmával bemutatjuk a Christoph Schlingensief egy 2000-ben végrehajtott köztéri intervencióját dokumentáló Ausländer raus – Bitte liebt Österreich (Ki az idegenekkel – Szeressétek Ausztriát) című filmet, Paul Poet rendezésében.Továbbá Kathrin Rhomberg bevezetője után, az est kísérőprogramjaként egy kerekasztal-beszélgetésre is sor kerül, Kathrin Rhomberg és Tompa Andrea szinikritikus részvételével, amelyet Hegyi Dóra (tranzit.hu) moderál. A beszélgetésben arról is szó lesz, hogy Schlingensief miként működött a művészeti és a filmes világban, milyen médiumokat használt, valamint munkái hogyan vették birtokba a közteret – mindezt nemcsak azért, hogy reflektáljon a társadalmi problémákra és a politikai kérdésekre, hanem hogy befolyással is legyen rájuk. A beszélgetés után Schlingensief további filmjeiből is bemutatunk egy válogatást, amelyen keresztül átfogó képet nyerhetünk életművéről.

A Ki az idegenekkel – Szeressétek Ausztriát című intervenciójával Schlingensief radikalizálta a társadalmunk jelenlegi demokratikus berendezkedésével kapcsolatos problémákról felállított diagnózist. Schlingensief ezzel a munkájával nemcsak az általános zavarodottságra és az állásfoglalástól való idegenkedésre hívja fel a figyelmet, hanem rámutat az emberek manipulálhatóságára és arra a sérelmi kultúrára is, amely termékeny táptalaja az idegengyűlöletnek és a rasszizmusnak.

További információMŰVÉSZET VESZÉLYES CSILLAGZAT ALATT: A MŰVÉSZET FELELŐSSÉGE

Időpont: 2014. május 9-től 2014. május 23-ig és május 30-ig.
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király u. 102., 1/1., (május 30-ig) és a Stúdió Galéria, FKSE, 1077 Budapest, Rottenbiller utca 35. (május 23-ig).

Nyitva tartás (mindkét helyszín):
Hétfő-Szombat: 14:00-18:00

Az elmúlt néhány évtizedben Magyarországon a fasiszta jelző egy pejoratív, már-már súlytalan kifejezéssé vált. Annak ellenére, hogy mind az egykori szocialista vezetés, mind a rendszerváltás utáni politikai elit „antifasisztának” nyilvánította értékrendjét, a kirekesztést mindkét rendszer életben tartotta és különböző területeken gyakorolta. Mára ez a negatív sajátosság történelmi és politikai tartalommal töltődött fel. Az 1989-es rendszerváltás új politikai elitje nem reflektált az antifasiszta és a neoliberális kapitalizmust támogató gondolkodás között húzódó ellentmondásokra, megosztó lehetőségeire. Milyen párhuzamok fedezhetők fel a jelenlegi, demokráciát fenyegető veszélyek és a történelmi fasizmus között? Mik az ellenállás lehetséges formái? Megtalálhatjuk a jelen krízis gyökereit a rendszerváltás rendezetlen ideológiai viszonyaiban, az antifasizmus és a kapitalizmus eszméinek összefüggésében?

Résztvevők: Zbyněk Baladrán, Anca Benera és Arnold Estefán, etcetera, Khoór Lilla-Will Potter, KissPál Szabolcs, Avi Mograbi, Oláh Mara, Wendelien van Oldenborgh, Olekszij Radinszkij, PR csoport, Société Réaliste, Jonas Staal, Szemző Zsófia, Želimir Žilnik.

Kurátor: Hegyi Dóra
Kurátorasszisztens: Soós Andrea

További információ

MÉG MENNYI FASIZMUS? MŰVÉSZETELMÉLETI ÉS GYAKORLATI SZABADISKOLA A WHW CSOPORTTAL ÉS AZ ALERTÁVAL

Időpont: 2014. május 16., 11:00-18:00
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit.hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király utca 102, 1. emelet

Szeminárium a What, How and for Whom / WHW kurátori csoport tagjaival, Nataša Ilić-csel és Sabina Sabolović-csal , együttműködésben a zágrábi Alerta, a jobboldali szélsőséges jelenségeket és az antidemokratikus tendenciákat felügyelő központ képviselőjével, Nikola Vukobratović-csal.

A szeminárium és a WHW csoport korábbi, több részben megvalósult kiállítás-sorozatának címe Rastko Močnik szlovén filozófus és politikai aktivista kötetéből ered, amelyet 1995-ben, Jugoszlávia felbomlásának idején írt. Močnik írása azt is állítja, hogy a kérdés többé nem az, hogy „Fasizmus – igen vagy nem?”, hanem az, hogy ebből mennyi az, ami még lehetővé teszi a demokratikus működés fenntartását.

A szeminárium során a következő témákkal foglalkozunk: a politikai apátia veszélyei, amelyek „puha fasizmust” szülnek, a mindennapi élet, illetve az élet szervezésének és a kormányzás különböző működési folyamatainak részévé válva; valamint a szemináriumi résztvevők által is hozott „esettanulmányokon” keresztül megvizsgáljuk a kulturális produktumok és a művészi beavatkozások szerepét és lehetőségeit, amelyek „helyi” sajátosságait szélesebb társadalmi változásokkal vetjük össze.

A szemináriumon való részvételhez egy angol nyelvű motivációs levél és egy, a témához kapcsolódó esettanulmány rövid bemutatása szükséges. Az esettanulmányt a szeminárium során a résztvevők öt percben bemutatják. A jelentkezéseket 2014. május 12-ig várjuk a office@tranzitinfo.hu címen.

További információQUEST OF QUERY: FENYEGETŐ REALITÁS

Időpont: 2014. június 6 - június 27.
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király u. 102., 1/1.

Nyitva tartás:
Hétfő-Szombat: 14:00-18:00

A Művészet veszélyes csillagzat alatt kiállítás-sorozat harmadik részeként Theodoros Zafeiropoulos és Szakács Eszter együttműködésen alapuló projektjét mutatjuk be. A Quest of Query: Fenyegető realitás alapja az a termékeny párbeszéd, amelyet az athéni művész és a tranzit.hu kurátora egy rezidenciaprogram alatt kezdeményezett 2013-ban, Bergenben, a helyzet görög, magyar és norvég állásának mátrixában. Követve a projekt kiindulási pontját, miszerint a „környezet nem ártalmatlan”, a kiállításon bemutatott videoinstalláció középpontja a megfigyelői magatartás és a megfigyelt jelenségek metaforikus olvasata. A művek társadalmi-politikai dimenziója a környezet, a test, az épületek és a mindennapok részleteinek megfigyelése során válik érzékelhetővé. Felvonulás egy nemzeti ünnep alkalmából, egy zászlósorozat, egy tutaj a tengeren, egy képleírás: az alkotó domináns folyamatokba avatkozik, hogy a dokumentáció során kétes megfigyeléseket tárjon elénk. A rögzítés véletlenszerűsége és a művész aprólékos munkája által az ártalmatlan események nyugtalanító felvételekké válnak a videókban.

Kapcsolódó program 2014. június 7-én, 18 órakor: Tárlatvezetés és kerekasztal-beszélgetés. Résztvevők: Sotirios Bahtsetzis, Pacsika Márton, Theodoros Zafeiropoulos. Moderátor: Szakács Eszter

További információ

A Művészet veszélyes csillagzat alatt című háromrészes esemény- és kiállítás-sorozat a Beginning As Well As We Can (How Do We Talk About Fascism?) című nemzetközi kollektív projekt része, amelyben részt vesz a What, How and for Whom? / WHW és a zágrábi Alerta, a jobboldali szélsőségeket és az antidemokratikus tendenciákat felügyelő központ. A projekt a szélsőjobboldali eszmék Európa-szerte megfigyelhető térhódítását, a fasizmus kortárs formáit és hatásait, valamint az ellenállás és a beavatkozás lehetséges módozatait vizsgálja.

A Beginning As Well As We Can (How Do We Talk About Fascism?) című projektet a European Cultural Foundation támogatja.

Image: Wendelien van Oldenborgh, Supposing I love you. And you also love me, 2011. Építészeti díszlet, paddal és vetítéssel: Pillanatképek montázsa, párbeszéddel, hanggal, angol felirattal, 13 perc. A Wilfried Lentz Rotterdam és a művész jóvoltából.Related
Christoph Schlingensief: Ki az idegenekkel
Művészet veszélyes csillagzat alatt: A művészet felelőssége
Quest of Query: Fenyegető realitás