english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Béke 12 szereplővel

Tervjáték a Trianoni Békeszerződésről

A tranzit.hu Emlékek háborúja című projektjének részeként hét középiskolai történelemtanár és öt művészeti szereplő részvételével, Kispál Gergely (színművész) és a Tehnica Schweiz közreműködésével játszottuk újra a Trianoni béketárgyalást a Planpolitik által kidolgozott tervjáték alapján.

A tervjáték abból a célból jött létre, hogy a magyarországi emlékezetpolitikai kérdések megvitatásához egy részvételi formát találjunk. A tervjáték mint forma egy olyan szerepjáték, amelyben a résztvevők egy pedagógiai célzattal leegyszerűsített döntéshelyzetet játszanak el. Ez a módszer a cselekvő tanulást szolgálja és a problémamegoldó oktatás szemléletét követi. A tranzit.hu a berlini planpolitik csoport Párizs-környéki Békekonferencia újrajátszására kifejlesztett tervjátékot adaptálta néhány fontos módosítással. Míg az eredeti játék a nagyhatalmak, az Antant és a vesztes Központi hatalmak ellentétére koncentrált, valamint a játékosok eltérő valós és szerepbeli nemzetiségének feszültségére épített, a mi tervjátékunk a közép-kelet európai régióra fókuszálva a nemzetállam definícióinak problémáival, ellentmondásaival foglalkozott. Minden résztvevő magyar volt, de különböző szakmai háttérrel és nemzeti identitással közelítettek a témához, viszont ezeket a különbségeket összemosta a játék szelleme, amiben egyenlően osztoztak.

A projekt egy módszertani kísérlet a politikai nevelés bevezetésére egy olyan játékos formában, amely elhallgatás és elfojtás helyett a történelmi tények kritikai olvasatát és a revizionista és soviniszta érzelmek fiktív átélését teszik lehetővé.

A projektben közreműködött a Technica Schweiz (László Gergely, Rákosi Péter) művészcsoport is, akik a kétnapos játék színrevitelét és dokumentációját tervezték meg. A játékot dokumentáló film a tranzit.hu és a Tehnica Schweiz együttműködésében jött létre.

Fotók az eseményről

kurátorok: Hegyi Dóra, László Zsuzsa
projektmenedzser: Leposa Zsóka
tanácsadó, a játék moderátora: Kispál Gergely

A tervjáték résztvevői:

Baracs Nóra, történelemtanár, Pécs
Barta Géza, történelemtanár, Vári (Ukrajna)
Burkus Beáta, történelemtanár, Csap (Ukrajna)
Farkas Róbert Tamás, történelemtanár, Pécs
Frei Miklós, történelemtanár, Budapest
Liszka Tamás, médiaművész, Budapest
Menyhért Anna, iró, irodalomkritikus, Budapest
Miklós Szilárd, képzőművész, Budapest és Kolozsvár (Románia)
Módos Csaba, történelemtanár, Budapest
Mucsi Emese, független kurátor, szerkesztő, Budapest
Neuberger Eszter, újságíró, Budapest
Salamon Júlia, kurátor, Budapest
Zsigmond Zsolt, történelemtanár, Budapest

A tervjáték a Planpolitik (Berlin) 2014-es “Renegotiating Peace. Versailles and Beyond” című programjának adaptációja.

Az Emlékek háborúja programsorozat a FORMER WEST Culminating Phase: Edits, Annotations, Proposals című projektjének része, amelyet az Európai Unió Creative Europe programja támogat.

Fotó: Rákosi Péter
Related
Békeszerződés – újratárgyalva