english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Lars Bang Larsen kurátor és Sören Andreasen képzőművész szemináriuma

Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola

Text Information/
Picture Gallery/

2007. május 18-20.

KÉK - Kortárs Építészeti Központ

Budapest, VII. Nefelejcs u.26.A közvetítő (II. rész): A szerzők halála és rugalmas személyiségekA szeminárium témája a kulturális közvetítés és a (inter) medialitás szerepe az előrehaladott globális kapitalizmus korszakában. Korábban már írtunk arról, hogyan reprezentálódik a kurátor személye a kortárs diskurzusban, főként Fernand Braudel történész megállapításának fényében, miszerint a kapitalista berendezkedésű piac akkor alakult ki, amikor az közvetítőemberek tömegei átvették a piacgazdaság irányítását a izolált, feudális tőkés érdekektől.

A szeminárium keretében vizsgálódásunkat az ötvenes évektől a nyolcvanas évekig terjedő időszakban tapasztalható egyéni önmegvalósítási szerepek reprezentációinak tanulmányozásával nyitnánk. Az ötvenes évek amerikai szociológiája a „rendszerbe hűségesen betagozódó” emberről beszél, Herbert Marcuse „egydimenziós emberről” ír, Roland Barthes pedig a Szerző haláláról lamentál, miközben a hetvenes évek kortárs popkultúrájának sztárja az élőhalott, a zombi, a fogyasztói társalom eme egyértelmű, ha nem is éppen hízelgő reprezentánsa.

Ez tehát a modernizmus hanyatlásának és a poszt-modernizmus hajnalának korszaka, mikor a szerzőiség vagy éppen maga a szubjektum határvonalai egyre inkább homályossá válnak, sőt, halottnak nyilváníttatnak; mely sorsban nem sokkal később a művészet is osztozni kényszerül a nyolcvanas években, ahogyan az már előre látható volt a műtárgyak elanyagtalanodásának kibontakozó diskurzusában.

Ezen szempontokat figyelembe véve szeretnénk felépíteni diskurzust arról, hogy milyen lehetőségei és perspektívái vannak a „közvetítésnek” a művészeti világban, illetve abból kifelé, a szélesebb nyilvánosság irányába. Hogyan került újra előtérbe, rekapitulálódott fokozatosan a szerző személye és a művészet fogalma a kilencvenes években? És hogyan tudjuk ezeket a fogalmakat ma megragadni és alkalmazni?Ajánlott irodalom:

Søren Andreasen and Lars Bang Larsen: Introduction to the Echo Show (kérésre el tudjuk küldeni)


Søren Andreasen and Lars Bang Larsen: The Middleman. Beginning to think about mediation (kérésre el tudjuk küldeni)


Roland Barthes: A szerző halála. In: A szöveg öröme. Irodalomelméleti írások. Bp., Osiris. 2001. 50–55. p.

Brian Holmes: The Flexible Personality, in Brian Holmes: Hieroglyphs of the Future. Art and politics in a networked era. What, How and for Whom/WHW + Arkzin. Paris/Zagreb 2002/3.

magyarul ld. http://www.exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=330 is.

Curating with institutional Visions. Conversation between Nina Möntmann, Roger Buergel, Anselm Franke and Maria Lind. In Möntmann (szerk.): Art and its Institutions. Current conflicts, critique and collaborations, NIFCA/Black Dog 2006

Lars Bang Larsen 1972-ben született, Frankfurtban él. Művészettörténetből és irodalomtörténetből szerzett diplomát az aarhusi egyetemen. Doktori értekezését a globális pszichedélia jelenségéről írja a Koppenhágai Egyetem Művészettörténeti Intézetében. Számos művészeti akadémián tart előadásokat, 2006-2007-ben a stockholmi at Kungliga Konsthögskola vendégtanára. Az 1990-es években többek között a Siksi és a NU művészeti lapok szerkesztője, jelenleg az Afterall, a Frieze és az Artforum Űnternational rendszeres szerzője. Számos kiállítás és szeminárium kurátora, a legújabbak: 2006/7: co-organizer of Ideas and Processes. 4 seminars on contemporary art production, Royal Danish Art Academy, Copenhagen, 2005: A Populism című csoportos kiállítás ko-kurátora a Frankfurter Kunstvereinban és más helyszíneken. A következő könyvek szerzője: HK. On the project Heroin Kills by Joanne Tatham and Tom O Sullivan, 2003; Sture Johannesson. About the 1960s psychedelic art of Sture Johannesson, 2002.Soren Andreasen 1964-ben született, Koppenhágában él és dolgozik. Képzőművész és művészeti írások szerzŐje. A Koncern művész-kollektíva tagja (1989 -1993) együttműködött a rasmus knuddal (Sebastian Schiorring és Johannes Christoffersen, 1999-2006 között). Folyóiratcikkek és kiadványok szerzője, a Session Work című könyv írója rasmus knuddal (Pork Salad Press, 2005). Kurátorként is működik, és tanít a The Jutland Academy of Fine Arton a dániai Aarhus-ban.